Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Telo a prevencia

Preventívka bez výhovoriek Preventívne prehliadky

Čo vám ponúka VšZP nad rámec zákonnej preventívnej prehliadky?

Preventívne prehliadky zachraňujú životy. Nepodceňujte ich, pretože je to benefit, na ktorý máte právo zo zákona. Čo vám vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni ponúkame ešte navyše?

05.06.2023

Čo vám ponúka VšZP nad rámec zákonnej preventívnej prehliadky?

Prehliadka u všeobecného lekára zo zákona:

Preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára môžete absolvovať raz za dva roky. Ak pravidelne darujete krv, ste darcom orgánov alebo tkanív, na prehliadku máte nárok každý rok. Prečítajte si, ako prebieha prehliadka u všeobecného lekára u žienu mužov.

Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.

Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni dostanete u svojho všeobecného lekára ešte viac:

VšZP hradí nad rámec zákonnej preventívnej prehliadky:

 • test na okultné krvácanie – skryté krvácanie v stolici (1x za dva roky už pre poistencov nad 40 rokov, zo zákona máte právo po dovŕšení 50 rokov),
   

 • stanovenie rizika srdcovocievnych ochorení napr. cievnej mozgovej príhody,
   

 • stanovenie indexu ABI (stanovenie pomeru krvného tlaku na nohe a ruke) oscilometrickou metódou (pre všetkých poistencov nad 60 rokov; hradí sa aj všetkým symptomatickým pacientom s podozrením na ischemickú chorobu dolných končatín, asymptomatickým pacientom nad 50 rokov s minimálne jedným rizikovým faktorom),
   

 • vyšetrenie a včasné rozpoznanie hroziacej straty sebestačnosti u poistencov nad 60 rokov (test mentálneho zdravia pre skoré odhalenie porúch s pamäťou).

 

U všeobecného lekára hradí VšZP v rámci komplexnej starostlivosti o poistencov aj ďalšiu zdravotnú starostlivosť s cieľom včasného diagnostikovania ochorenia, liečenia a manažovania liečby alebo zvýšenia komfortu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. (Potrebu takejto zdravotnej starostlivosti môže lekár zistiť aj pri preventívnej prehliadke, ak máte napríklad vysoký krvný tlak, obezitu...):

 • diagnostiku a liečbu vybraných skupín pacientov s artériovou hypertenziou, poruchou metabolizmu tukov (dislipidémiou) alebo obezitou,
   

 • vyšetrenie CRP.

Prehliadka u gynekológa zo zákona:

Preventívnu prehliadku u gynekológa by ste mali absolvovať 1x ročne. Ster z krčka maternice – tzv. cytologické vyšetrenie, ženy podstupujú prvýkrát ako 23-ročné. Prvé dva odbery vás čakajú v ročnom intervale, a ak sú výsledky negatívne, ďalšie vyšetrenie vás čaká každé tri roky. Každé dva roky by ste mali tiež absolvovať USG vyšetrenie prsníkov. RTG mamografiu u žien vo veku 40 až 69 rokov nezabudnite absolvovať raz za dva roky. Prečítajte si, ako prebieha prehliadka u gynekológa a ako sa na ňu pripraviť.

Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni dostanete u gynekológa ešte viac:

VšZP hradí nad rámec zákonnej preventívnej prehliadky:

 • preventívne cytologické vyšetrenie krčka maternice raz ročne pri každej preventívnej prehliadke,
   

 • preventívne mamografické vyšetrenie bez limitov vo vybraných zdravotníckych zariadeniach,
   

 • kolposkopiu – vyšetrenie krčka maternice,
   

 • očkovanie proti chrípke môže tehotná poistenka absolvovať aj v ambulancii gynekológa,
   

 • mimo preventívnej prehliadky hradí VšZP navyše štvrté sonografické vyšetrenie tesne pred pôrodom.

Uvodzovky obrazok

Až 63 % žien neabsolvovalo preventívnu prehliadku u gynekológa v roku 2022, na ktorú mali nárok.

Prehliadka u urológa zo zákona:

Vyšetrenie na urológii je pre mnohých mužov strašiakom. V skutočnosti sa však niet čoho obávať. Drvivá väčšina zákrokov nebolí. Nie sú dokonca ani invazívne.

Urológ by s vami mal v prvom rade viesť rozhovor, počas ktorého sa vás opýta na vaše zvyky (napríklad ako často máte pohlavný styk alebo koľko v priemere počas dňa vypijete) a zistí prejavy vašich zdravotných/sexuálnych problémov. Prečítajte si podrobne, ako prebieha prehliadka u urológa.

Muži nad 50 rokov majú nárok na preventívnu prehliadku raz za tri roky. Preventívnu prehliadku hradí zdravotná poisťovňa aj mužom nad 40 rokov v prípade, že sa v ich blízkej rodine, teda u syna, brata alebo otca, vyskytol karcinóm prostaty. Na preventívnu prehliadku u urológa nie je potrebný výmenný lístok.

Všeobecná zdravotná poisťovňa stojí pri vás a osobitne preto uhrádzame:

 • preventívnu prehliadku u urológa všetkým poistencom nad 40 rokov aj bez ďalších indikácií každé tri roky.

Uvodzovky obrazok

Až 89 % mužov neabsolvovalo v roku 2022 preventívku u urológa, na ktorú mali nárok.

Najviac zanedbávajú preventívky ekonomicky aktívni ľudia vo veku 30 – 50 rokov, viac muži ako ženy, z Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Zmeňme to spolu. Preventívka zachraňuje životy. Nehľadajme výhovorky, ale zaraďme prevenciu k ostatným aktivitám, ktoré robíme na podporu nášho zdravého životného štýlu.

Zaujali vás tieto články?