Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Aktuality

Ženy, nebojte sa preventívnej prehliadky. Čo všetko vás tam čaká?

Iba o niečo viac ako tretina žien na Slovensku absolvuje preventívnu prehliadku, na ktorú má nárok z verejného zdravotného poistenia. Myslite na svoje zdravie a vylepšite štatistiku. Preventívna prehliadka vám totiž môže zachrániť život.

09.03.2023

Ženy, nebojte sa preventívnej prehliadky. Čo všetko vás tam čaká?

Zdravý životný štýl, pravidelný pohyb, vyvážená strava a balans medzi prácou a oddychom sú základom prevencie civilizačných ochorení. Neoddeliteľnou súčasťou by mali byť aj preventívne prehliadky u vášho lekára i špecialistov. Srdcovocievne a nádorové ochorenia v počiatočných štádiách nebolia. Patria však medzi najčastejšie príčiny úmrtnosti vo vyspelých krajinách. Odhaliť ich môže práve preventívne vyšetrenie. Až 73 % ľudí v roku 2022 ale neabsolvovalo preventívnu prehliadku u všeobecného lekára, na ktorú mali nárok.

Preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára môžete absolvovať raz za dva roky. Ak pravidelne darujete krv, ste darkyňou orgánov alebo tkanív, na prehliadku máte nárok každý rok.
 

Ako to prebieha:

 • Prehliadka trvá spravidla približne 30 minút. Lekár zisťuje rodinnú anamnézu, zaujíma ho vaša pracovná záťaž, životný štýl, zdravotné problémy, skontroluje termíny vašich povinných očkovaní (napr. tetanus).

 • Nasleduje komplexné vyšetrenie celého tela od hlavy po päty, a to pohľadom, pohmatom, poklepaním i posluchom.

 • Skontroluje vám tiež pulz a tlak krvi, vašu výšku a hmotnosť.

 • Očakávajte aj odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia. Vyšetruje sa moč chemicky, močový sediment, glykémia, krvný obraz vrátane trombocytov, sedimentácia krvi a hodnoty kreatinínu.

 • Meria sa aj cholesterol a triacylglyceroly . (Týka sa to poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18 rokov a u poistencov starších ako 40 rokov.)

 • Súčasťou vyšetrenia u žien nad 40 rokov je aj EKG záznam činnosti srdca. Ak váš všeobecný lekár nemá v ambulancii EKG prístroj, pošle vás na toto vyšetrenie k lekárovi s príslušnou špecializáciou.

 • Ženám nad 50 rokov alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka sa vyšetruje aj prítomnosť krvi v stolici. Všeobecná zdravotná poisťovňa vám preplatí toto vyšetrenie už od 40 rokov veku.

 • Tieto podrobné vyšetrenia môžu pomôcť odhaliť riziká vzniku civilizačných ochorení.

 • Dôležité: Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.
   

Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni dostanete u svojho všeobecného lekára ešte viac:

Ischemická choroba dolných končatín predpovedá pravdepodobnosť vzniku srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody. Jej včasnou diagnostikou prispievame k prevencii vážnych ochorení. Ochorenie odhalí tzv. ABI index. Toto bezbolestné vyšetrenie môžete absolvovať u svojho všeobecného lekára, ktorý má v ambulancii potrebný prístroj. Lekár vám v rámci preventívnej prehliadky zmeria hodnoty krvného tlaku na horných aj dolných končatinách a na základe toho stanoví index ABI, teda pomer týchto dvoch výsledkov.

Toto vyšetrenie máte raz za dva roky zadarmo. Týka sa vás to, ak máte symptómy a podozrenie na ischemickú chorobu dolných končatín, a to bez obmedzenia veku.
 

Týka sa vás to aj, ak:

 • máte symptómy a podozrenie na ischemickú chorobu dolných končatín, a to bez obmedzenia veku,

 • ste staršia ako 50 rokov a máte minimálne jeden rizikový faktor, napríklad vysoký krvný tlak, abnormálne EKG, diabetes melitus , obezita s BMI nad 30, vysoký cholesterol a pod.,

 • máte nad 60 rokov.
   

Vyšetrením stolice na prítomnosť krvi môžete predísť viacerým problémom. S VšZP za test na okultné krvácanie neplatíte. Ak máte viac ako 40 rokov a chcete mať istotu, že vás rakovina hrubého čreva a konečníka nemôže ohroziť, dajte si urobiť jednoduchý a bezbolestný test na prítomnosť krvi v stolici. Ochorenia ciev a srdca sú najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Cievne mozgové príhody zanechávajú ťažké životné následky.

Ak máte viac ako 40 rokov, VšZP vám v rámci preventívnej prehliadky uhradí vyšetrenie zamerané na identifikáciu rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody (ateroskleróza, vysoký krvný tlak, poruchy rytmu srdca, fajčenie, zlá životospráva, nadmerná konzumácia alkoholu, nedostatok pohybu a nadmerný stres) a vyhodnotenie dotazníka rizikových faktorov. Vďaka tomu môžete navštíviť špecialistu včas a skorou diagnostikou získať ešte dostatok priestoru, aby ste napríklad upravili svoju životosprávu a minimalizovali tak riziko vzniku ochorenia.
 

Nečakajte na termíny u špecialistov. Aj toto vybavíte u svojho obvodného lekára:

 • Vďaka Všeobecnej zdravotnej poisťovni sa pacienti s artériovou hypertenziou nemusia objednávať k špecialistom.

 • Aj EKG vyšetrenie vám môže spraviť v ambulancii váš obvodný lekár.

 • Čaká vás operačný zákrok? Predoperačné vyšetrenia si ako klientky VšZP vybavíte na jednom mieste u svojho obvodného lekára bez potreby objednávania sa do špecializovaných ambulancií. VšZP tieto vyšetrenia zazmluvnila u všeobecných lekárov ako prvá zdravotná poisťovňa na Slovensku.

 • Už žiadne výmenné lístky. Aj diagnostiku a liečbu poruchy metabolizmu tukov vám poskytne vďaka VšZP váš všeobecný lekár.

 • Všeobecný lekár môže vo svojej ambulancii sledovať aj pacientov s obezitou.

 • U VLD (všeobecný lekár dospelých) je možné absolvovať aj vyšetrenie a včasné rozpoznanie hroziacej straty sebestačnosti u poistencov nad 60 rokov, tzv. MoCa – montrealský kognitívny test. Informácie k uvedenému vyšetreniu sú zverejnené na tejto stránke.

 • V ambulancii VLD môže pacient absolvovať aj CRP vyšetrenie, ktoré pomôže určiť, či je na liečbu nutné použiť antibiotiká.
   

Neváhajte a využite svoje právo na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára. Môže vám zachrániť život. Nezabudnite tiež na preventívnu prehliadku u vášho gynekológa. Absolvuje sa 1x ročne.

Zaujali vás tieto články?