Ako na golfe: Aj spadnuté pero treba vedieť zdvihnúť správne

Michal Králik, Ján Cvečka Zdravý chrbát 04.07.2018

Dva jednoduché a základné spôsoby, ako ľahké predmety zdvíhať bezpečnejšie a zdravšie AutorizovanĂ© odborniĚ�kmi

Bolesti chrbta často pramenia aj zo zdanlivo bežných denných úkonov. FOTO: Pexels

Do tejto kategórie spadajú skoro všetky aktivity bežného dňa, ktoré najčastejšie vykonávame. Patrí sem napríklad zdvihnutie pera, knihy, časopisu či kľúčov zo zeme. Nesprávna je predstava, že takéto činnosti možno vykonávať bez koncentrácie a nepredstavujú žiadne riziko. Keďže ich vykonávame pomerne veľa a často, tak napriek tomu, že sa nejedná o veľkú hmotnosť bremena, riziko predstavuje vysoký počet „nesprávnych opakovaní“. Existujú dva jednoduché a základné spôsoby, ako ľahké predmety zdvíhať bezpečnejšie a zdravšie.

Golfové zdvihnutie

Tento spôsob zdvihnutia sa inšpiroval od hráčov golfu, ktorí na zdvihnutie loptičky používajú ako podporu golfovú palicu. V miernej úprave, keď vymeníme golfovú palicu napríklad za stoličku (stôl, palicu a podobne), môžeme ľahšie bremená zdvíhať so zachovaným neutrálnym nastavením chrbtice. 

Ako v golfe: Stojíme na jednej nohe s pokrčeným kolenom. FOTO: preventivne.sk
Základom tohoto typu zdvihnutia je stoj na jednej nohe s mierne pokrčeným kolenom, ktoré udržiavame v miernom pokrčení počas celého pohybu. Druhá noha sa zdvíha zo zeme dozadu tak, že vytvára protiváhu. Opačné bedro sa ohne a telo prichádza skoro do rovnobežnej polohy s podlahou, okrem končatiny, na ktorej stojíte. Jedna ruka sa naťahuje pre predmet a druhá zatiaľ udržiava rovnováhu. Vďaka polohe nôh táto technika pomáha, aby sa chrbtica udržala čo najrovnejšia. Táto metóda je vhodná aj pre ľudí, ktorí majú problémy s kolenami a nemôžu si tak ľahko kľaknúť.      

Ľahšia verzia, pri ktorej sa opierame. FOTO: preventivne.sk
Zľahčenou verziou tejto metódy zdvihnutia ľahšieho bremena, je pomoc a opora o stoličku (alebo iný predmet, ktorý máte k dispozícii). V podstate môžete použiť naozaj všetko, o čo je možné sa oprieť a nachádza sa v blízkosti bremena, ktoré chcete zdvihnúť. Niektorým ľuďom sa lepšie zdvíha predmet, ktorý idú zdvíhať v rovnakej paži ako noha na ktorej stoja, iným to môže byť naopak. Výber je už na každom, podľa osobných preferencií.          

Výpad s oporou o koleno

Druhou metódou ako zdvíhať ľahšie bremená je kľak (alebo výpad) s oporou o koleno. Pomocou tejto metódy je možné zdvíhať aj o niečo ťažšie bremená a je vhodná pre osoby, ktoré majú problémy s tlakom, zmenami polôh tela a s chrbtom.      

Môžete si aj kľaknúť a oprieť sa o koleno. FOTO: preventivne.sk 
Podstatné pri tejto metóde je, aby ste ideálne urobili krok vzad a tak sa dostali k bremenu, skôr ako krok vpred, kedy je ťažšie udržať rovnováhu. Táto metóda nám umožňuje aktívne opretie o koleno, ktoré je vpredu a dá sa využiť aj pri zdvíhaní väčších alebo ťažších bremien.

 Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera