Tisíce Slovákov bojujú s obezitou. VšZP dala vlani na ich liečbu takmer milión eur!

Redakcia Aktuality 15.08.2019

Najväčšia zdravotná poisťovňa poskytuje moderný preventívny program aj jedinečnú komplexnú liečebnú starostlivosť.

Ako bojovať s nadváhou? Všetko sa naučíte v kúpeľoch. FOTO: Adobe Stock

Nadváha a obezita sú vážne chronické ochorenia, ktoré skracujú život a ovplyvňujú jeho kvalitu. Každý nový tukový vankúšik na vašom tele zvyšuje riziko vzniku cievnej mozgovej príhody, ischemickej choroby srdca, artrózy, cukrovky, respiračných i nádorových chorôb. Ak vám teda spolu s vekom pribúdajú aj kilogramy a vy si stále hovoríte, že je to v poriadku, prestaňte sa klamať. Všeobecná zdravotná poisťovňa vám pomôže dostať svoje telo pod kontrolu.      

Štart v kúpeľoch

VšZP už vyše roka ponúka svojim poistencom vo vybraných kúpeľných zariadeniach špeciálny 10-dňový liečebno-preventívny program Obezita. Tento benefit kopíruje moderné trendy vo vyspelom svete a na Slovensku nemá nateraz konkurenciu. Jeho cieľom je nastaviť nefarmakologickú liečbu dospelým poistencom, ktorí nespĺňajú podmienky na úhradu kúpeľnej liečby z verejného zdravotného poistenia.

Do programu Obezita sa môžu zapojiť poistenci s BMI ≥ 30 alebo BMI > 28 v kombinácii s vysokým tlakom krvi a poruchou metabolizmu tukov alebo cukrov. Jeho súčasťou je cielené vzdelávanie zamerané na budovanie nových stravovacích návykov, lepšie pochopenie zloženia potravín a ich energetickej hodnoty, ale aj vzdelávanie a výber vhodných pohybových aktivít.  

VšZP svojim poistencom poskytuje až 1/3 zľavu z bežnej úhrady za zdravotnú starostlivosť v kúpeľnom zariadení (maximálne 8 eur na deň). Ďalšiu, 12 % zľavu na stravu a ubytovanie dostanú poistenci VšZP zapojení do programu Obezita od samotných kúpeľov.

Potrebujete liečbu? Začnite čo najskôr

VšZP sa komplexne venuje liečbe obezity ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku. Vlani ju zabezpečila pre 8 889 svojich poistencov, ktorým v súvislosti s týmto ochorením poskytla zdravotnú starostlivosť za takmer milión eur. Od roku 2016 hradíme dospelým pacientom po vyčerpaní konzervatívnych možností liečbu morbídnej obezity, ktorá okrem operačného zákroku zahŕňa aj poradenstvo psychológa a služby ďalších špecialistov pred zákrokom i po jeho vykonaní.

Alarmujúcim je fakt, že viac ako tretinu z poistencov VšZP, ktorí sa vlani liečili na obezitu, tvorili deti do 15 rokov. Podľa najnovšej národnej správy o zdraví a so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov, ktorú materiálne a personálne podporila aj VšZP, nadhmotnosťou a obezitou trpia častejšie chlapci ako dievčatá.

Z prieskumu, na ktorom sa na prelome rokov 2017/2018 zúčastnilo 1 500 školákov v každej zo spomínaných vekových kategórii, vyplynuli aj ďalšie zaujímavé fakty. Takmer polovica chlapcov a dievčat napríklad uviedla, že jedlo je jednou z hlavných vecí v ich živote.

Viac ako každý tretí školák priznal, že jedáva sladkosti denne alebo viackrát za deň a približne pätina z nich potvrdila každodenné pitie sladených nápojov. Odborníci varujú, že pri nedostatočnej pohybovej kompenzácii môže viesť takéto správanie k vzniku nadhmotnosti, od ktorej je už len krôčik k obezite. VšZP preto všeobecným lekárom pre deti a dorast zverila manažment zdravotnej starostlivosti o deti s obezitou od troch do siedmich rokov s cieľom zmeniť nepriaznivý trend v tejto oblasti.

Stavte na prevenciu

VšZP má dlhoročné skúsenosti s prevenciou v rôznych oblastiach. Pomôžeme vám účinne zabojovať aj s kilogramami navyše, pretože obezite je lepšie predchádzať, ako sa na ňu liečiť. Rozvoj tohto ochorenia podporuje stres, nedostatočný spánok, konzumácia jedál s vysokou energetickou hodnotou, ale aj sedavý spôsob života a znižujúca sa pohybová aktivita.

Ak poznáte príčiny, môžete riešiť ich dôsledky v rámci Dňa pre vaše zdravie. Pod značkou VšZP sme vlani usporiadali vyše 200 takýchto podujatí v rôznych častiach Slovenska, na ktoré zavítalo takmer 600-tisíc návštevníkov. Záujemcom sme urobili 55-tisíc meraní, aby mali predstavu o tom, v akej kondícii je ich telo. Odborníci VšZP poradia aj vám, ako si zmenou životného štýlu udržať alebo znovu získať kontrolu nad svojím zdravím.Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera