Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Aktuality

Deň narcisov liga proti rakovine

Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?

Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov, a to aj vďaka známej zbierke Deň narcisov. Jej 28. ročník sa bude v uliciach našich miest a obcí konať 18. apríla. Pripnutím žltého kvetu na znak solidarity s ľuďmi s rakovinou si predstavíme konkrétneho pacienta. Na Slovensku ich totiž ročne pribúda 40 000 a každý z nás pozná niekoho, koho postihlo toto náročné ochorenie.

16.04.2024

Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?

Prispieť na podporu psycho-sociálnych projektov Ligy proti rakovine môže každý. Okrem tradičného vloženia hotovosti do pokladničky 18. apríla, budú k dispozícii aj iné formy prispenia, a to v období od 14. 4. do 21. 4. 2024. Informácie o zbierke nájdete na http://www.dennarcisov.sk.

Ako prispieť?

NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

18. 4. v uliciach Slovenska u dobrovoľníkov za ľubovoľný príspevok alebo využijete bezhotovostné formy prispenia:

● SMS na číslo 848 (hodnota SMS je 3 € v sieťach všetkých mobilných operátorov)

● Prispejete na účet zbierky: SK09 0900 0000 0054 5454 5454

● Všetky formy prispenia nájdete na dennarcisov.sk, pričom aj tu si môžete stiahnuť virtuálny narcis.

 

Počas 28. ročníka Dňa narcisov je pripravených:

● viac ako 900 000 narcisov určených na pripnutie ako prejav solidarity s onkologickými pacientmi,

● 800 spoluorganizátorov zastrešujúcich 12 000 dobrovoľníkov po celom Slovensku,

● 4 200 pokladničiek,

● 65 platobných terminálov a 4 totemy.
 

Prečo podporiť Deň narcisov?

I váš príspevok pomôže naďalej zabezpečovať BEZPLATNÉ projekty, ktoré sú realizované s poznaním potrieb a problémov onkologických pacientov. Ich riešenia nedokáže v potrebnej miere zabezpečiť štát samotný. Sú nimi projekty Ligy proti rakovine:

Onkoporadňa

Individuálne poradenstvo širokého spektra odborníkov pre onkologických pacientov a ich blízkych – 0800 11 88 11/poradna@lpr.sk realizované 7 dní v týždni (vrátane sviatkov).

Sieť onkopsychológov

Odborné poradenstvo a individuálna psychologická podpora naprieč Slovenskom pre onkologických pacientov a príbuzných počas a po liečbe.

Podporné skupiny pre pacientov, príbuzných a pozostalých

Skupinová vzájomná podpora ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej životnej situácii pod vedením onkopsychológa.

Sprievodca

Mapuje individuálne potreby pacienta priamo vo vybraných nemocniciach a následne poskytuje užitočné a praktické rady a informácie.

Jednorazový finančný príspevok

Finančná podpora pre onkologických pacientov, ktorí sa ocitli v dôsledku ochorenia v hmotnej núdzi.

Krátkodobé ubytovanie

Možnosť ubytovania rodičov počas hospitalizácie dieťaťa alebo onkologických pacientov počas liečby.

Pustite si spot:

Parochne pre pacientky

Vďaka projektu „Vystrihaj sa Slovensko“ daruje LPR pre pacientky parochne zo živých či umelých vlasov.

Programy v Centrách pomoci v Bratislave, Košiciach a Martine

Celoročné vzdelávacie, pohybové a voľnočasové aktivity pre onkologických pacientov.

Rodinné a relaxačné pobyty

Pobyty poskytujúce relax a možnosť zotavenia sa s programom prispôsobeným potrebám jednotlivcov ako i celých rodín.

Prevencia

Informovanie verejnosti edukačnými podujatiami a kampaňami, prednášky pre firmy a školy. Materiály pripravované odborníkmi distribuované do zdravotníckych zariadení a individuálnym záujemcom.

Advokácia pacienta

Skúsenosti a kontakty LPR umožňujú komunikovať s príslušnými inštitúciami doma i v zahraničí s cieľom dosiahnuť lepšiu starostlivosť o onkologických pacientov a znižovať výskyt rakoviny v spoločnosti.

Vzdelávanie zdravotných sestier

Pre skvalitnenie komunikácie a odovzdávanie užitočných informácií v sociálnej oblasti realizuje LPR vzdelávanie zdravotných sestier pracujúcich s onkologickým pacientom.

Supervízia onkopsychológov a sociálnych pracovníkov

Pravidelné supervízne stretnutia, ktoré umožňujú výmenu skúseností a kontinuálne vzdelávanie.

„Na koho myslíte vy, keď si pripínate narcis? My na tisíce tých, ktorým sme za 34 rokov na Slovensku pomohli, ktorým aktuálne pomáhame i tých, ktorých rakovina pripravila o vzácne roky života, ktoré mohli mať pred sebou. Myslíme i na vás, ktorým môžeme pomáhať edukáciou a výzvou na prevenciu onkologických ochorení.

Jediný deň v roku v jedinečnej zbierke môžete podporiť našu konkrétnu pomoc pre pacientov, naše programy pre vás ponúkajúce možnosť získať užitočné informácie o účinnej prevencii a aj vďaka nim sa vyhnúť statusu ,onkologický pacient´. Ďakujeme každému jednotlivcovi, ktorý sa tak rozhodne urobiť.,“ hovorí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.


PRE DEŇ NARCISOV 2024 SÚ PLATNÉ TIETO IDENTIFIKAČNÉ ZNAKY DOBROVOĽNÍKA:


● Žlté tričko s logom Ligy proti rakovine s textom „JA SOM“ a číslom dobrovoľníka.


● Identifikátor dobrovoľníka: jedinečné číslo dobrovoľníka vytlačené na žltom podklade, umiestnené
v strednej časti narcisu v logu LPR priamo na tričku.
 ● Narcis: každoročný symbol zbierky venovaný za dobrovoľný príspevok. Narcis bude charakteristickej žltej farby so zeleným štítkom „Ďakujeme – Liga proti rakovine“.● Papierová pokladnička bielej farby s oranžovo-modrou potlačou a textom Deň narcisov, 18. 4. 2024, s číslom registrácie zbierky vydanej Ministerstvom vnútra SR. Každá pokladnička bude zabezpečená 4 ochrannými nálepkami bielej farby s modrým nápisom Deň narcisov. Na každej pokladničke sa nachádza logo Ligy proti rakovine, číslo pokladničky, QR kód a číslo SMS 848.

 

Uvodzovky obrazok

Ďakujeme každému, kto pripnutím žltého narcisu vyjadrí podporu, povzbudí nádej a prinesie pozitívnu energiu, ktorú denne všetci potrebujeme v každom uhle pohľadu na život.

Zaujali vás tieto články?