Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Aktuality

psychika psychologicképoradenstvo

Sedenie u psychológa hradené zdravotnou poisťovňou: Ako na to?

Využite 25 hodín u psychológa, ktoré vám uhrádza zdravotná poisťovňa.

20.06.2024

Sedenie u psychológa hradené zdravotnou poisťovňou: Ako na to?

Duševné zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické a výrazne ovplyvňuje kvalitu nášho života. Starostlivosť o psychiku je kľúčová pre celkovú pohodu a schopnosť fungovať v každodennom živote. Okrem toho duševné zdravie jednotlivcov prispieva k zdravej spoločnosti. Keď sú ľudia duševne zdraví, sú schopní aktívne a pozitívne prispievať k svojim komunitám, čo vedie k lepšej sociálnej súdržnosti a kolektívnej prosperite.

Každý z nás čelí v živote výzvam a prekážkam. Dobré duševné zdravie nám pomáha vyrovnať sa s týmito situáciami efektívne, bez toho, aby sme sa cítili preťažení alebo bezmocní. To zahŕňa schopnosť adaptovať sa na zmeny, riešiť problémy a zotaviť sa z neúspechov.

Nepretržitý proces

Podpora duševného zdravia zahŕňa množstvo aktivít, od pravidelného cvičenia, zdravého stravovania, dostatočného spánku, až po budovanie silných sociálnych vzťahov a v prípade potreby vyhľadanie odborníka. Pamätajte, že starostlivosť o duševné zdravie je nepretržitý proces, ktorý si vyžaduje čas a úsilie, ale prináša obrovské benefity pre vás a vaše okolie.

Zdravotná starostlivosť u klinických psychológov je hradená z verejného zdravotného poistenia podľa platného Katalógu zdravotných výkonov. Poistenec môže klinického psychológa, ktorý má zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou navštíviť/objednať priamo, bez potreby výmenného lístka.

Spýtali sme sa pani PhDr. Adriany Zaťkovej z oddelenia revíznych činností Všeobecnej zdravotnej poisťovne, čo je potrebné spraviť, aby sme si mohli tento benefit uplatniť.

Od ktorého roku je sedenie u psychológa hradené poisťovňou? Týka sa iba dospelých?

Psychologické vyšetrenie môže absolvovať i dieťa v predškolskom a školskom veku na odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast, učiteľa, vychovávateľa alebo rodič sám vyhľadá odborníka.

Ak chcem využiť 25 hodín hradených zdravotnou poisťovňou, čo pre to musím urobiť?

Zdravotná poisťovňa hradí výkon psychoterapie v súlade s platnou zmluvou s daným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je platený za hodinu práce, ale za konkrétny zdravotný výkon. V platnom Katalógu zdravotných výkonov sú definované aj podmienky poskytnutia psychologických výkonov, napríklad individuálna psychoterapia má trvať najmenej 50 minút.

Zoznam zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti –  klinických psychológov, je zverejnený na webovej stránke poisťovne. V závislosti od psychického ochorenia a od zvoleného druhu psychoterapie môže liečba pozostávať len z niekoľkých sedení alebo si bude vyžadovať dlhšiu terapiu. To znamená, že o skutočnom počte sedení rozhodne psychológ na základe aktuálneho zdravotného stavu pacienta.

Čaká sa na termín u hradeného psychológa poisťovňou kratšie ako na iné termíny?

Záujem zo strany klientov/pacientov je veľký, čakacie doby u zazmluvnených PZS sú rôzne a o termíne rozhoduje psychológ. O skutočnom počte sedení a ich trvaní rozhodne psychológ na základe aktuálneho zdravotného stavu pacienta.

Je potrebný výmenný lístok alebo si môžeme vyhľadať špecialitu priamo?

V zmysle zákona 576/2004 sa pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická psychológia nevyžaduje odporúčanie všeobecného lekára. To znamená, že poistenec môže klinického psychológa, ktorý má zmluvu so zdravotnou poisťovňou, navštíviť priamo. Klinický psychológ rozhodne o potrebe poskytnutia vyšetrenia a terapie, a ak je indikovaná v súlade s platnou legislatívou a dohodnutými zmluvnými podmienkami, poisťovňa ju uhradí v plnom rozsahu.
 


Kedy by ste mali zvážiť vyhľadanie pomoci od odborníka?

 • Dlhodobá úzkosť alebo smútok: Ak pociťujete neustálu úzkosť, smútok, beznádej alebo strácate záujem o aktivity, ktoré vás predtým bavili, môže to byť znamením, že potrebujete odbornú pomoc.
   

 • Problémy v medziľudských vzťahoch: Ak máte ťažkosti vo vzťahoch s rodinou, priateľmi alebo kolegami, psychológ vám pomôže zlepšiť komunikačné schopnosti a porozumieť dynamike vašich vzťahov.
   

 • Stres a vyhorenie: Ak sa cítite preťažení prácou alebo osobnými povinnosťami a tento stres má negatívny vplyv na váš život, spolu s psychológom nájdete spôsoby, ako lepšie zvládať stres a predchádzať vyhoreniu.
   

 • Šok, traumatická udalosť​: Ak ste prežili traumatickú udalosť, ako je nehoda, násilie alebo strata blízkej osoby a ďalšie prežívanie narúša denné aktivity aj pracovný proces, je potrebné vyhľadať pomoc odborníkov na duševné zdravie.
   

 • Závislosti: Ak máte problémy s užívaním alkoholu, drog, hazardom alebo inými závislosťami, psychológ vám ponúkne podporu a techniky na zvládnutie závislosti.
   

 • Poruchy príjmu potravy: Ak máte nezdravý vzťah k jedlu, či už ide o prejedanie sa, alebo odmietanie jedla, taktiež treba vyhľadať pomoc odborníka/odborníkov.
   

 • Poruchy spánku: Ak máte dlhodobé problémy so spánkom, ako je nespavosť alebo nočné mory, psychológ vie byť nápomocný pri identifikovaní príčiny a navrhovaní riešení.
   

 • Osobnostný rast: Nie je vždy potrebné mať vážny problém na to, aby ste vyhľadali psychológa. Mnohí ľudia využívajú psychologické služby pre osobnostný rast, zlepšenie sebavedomia, sebapoznania a osobnej pohody.
   

 • Rozhodovanie a zmeny v živote: Ak čelíte dôležitým rozhodnutiam alebo zmenám v živote, ako je kariérna zmena, rozvod alebo sťahovanie, psychológ vám pomôže pochopiť vaše možnosti a ich dôsledky.

Ak sa rozhodnete vyhľadať psychológa, je dôležité nájsť si takého odborníka, s ktorým sa budete cítiť pohodlne a budete mať dôveru v jeho schopnosti. Tento vzťah je totiž kľúčový pre efektívnu terapiu.

Zaujali vás tieto články?