Aj práca v kancelárii môže viesť k nepríjemným diagnózam

J. Cvečka, M. Králik Zdravý chrbát v práci 30.04.2019

Šesť hodín za počítačom a klikanie na myš znamená pre prst záťaž ako pre nohy 40-kilometrová túra. AutorizovanĂ© odborniĚ�kmi

Sila vyvinutá prstami počas pracovnej doby sekretárky je 16 ton. FOTO: Pixabay

Nejako zvlášť sa nespotíte, teda pokiaľ nie je horúce leto alebo nevediete vášnivé debaty s nadriadeným, napriek tomu môže byť zamestnanie v kancelárii pre vaše telo pekná fuška. Ako je to možné? Práca za počítačom napriek nízkym hodnotám energetického výdaju (9 000 kJ asistent, oproti 15 500 kJ stolár) totiž predstavuje z fyziologického hľadiska pomerne náročnú činnosť. Väčšina úkonov vykonávaných za písacím stolom pri práci s počítačom sa realizuje v polohách, ktoré sú pre organizmus z biomechanického a aj z fyziologického hľadiska nevýhodné.

Poznáte to. Väčšinu dňa zhrbení, oči uprené na monitor. Potreba statickej polohy hlavy, trupu a neergonomická poloha zápästí a prstov pri písaní na klávesnici, ako aj nespočetné mikropohyby myšou predstavujú pre organizmus záťaž, ktorá vyvoláva krátkodobú, teda akútnu, ako aj dlhodobú, teda chronickú, reakciu organizmu. Čo to znamená?

Svaly v napätí

Akútna reakcia je spôsobená zvýšeným napätím v exponovaných partiách. Svaly ramenného pletenca, krku, ako aj svaly predlaktia a zápästia sú nútené neprirodzene zotrvávať v napätej - statickej polohe. Jedná sa o druh svalovej činnosti, pre ktorú je charakteristické nedostatočné prekrvenie svalov a následnou zvýšenou tvorbou odpadových látok metabolizmu. Absencia relaxácie svalov a s tým spojená zhoršená cirkulácia krvi znemožňujú odplavenie škodlivín, teda metabolitov, zo svalov. To, že sa niečo také týka aj vás, spoznáte podľa tuho, že máte pocit stuhnutej šije, ramien a bolesti zápästí. Sprostredkovane môže postihnutý pociťovať bolesti hlavy, chlad v prstoch, prípadne mnoho ďalších subjektívne negatívnych vnemov.

Zahĺbení do práce si bolesti mnohokrát ani nevšimneme. FOTO: Pixabay
Mikrotraumy nevnímame

Z dlhodobého hľadiska je mechanizmus reakcií organizmu oveľa komplikovanejší a komplexnejší. Zahŕňa zložku nielen oporného systému, teda svaly a šľachy, ale aj nervového. V skorších štádiách prichádza opakovanými stereotypnými pohybmi ku poškodeniam na bunkovej úrovni, vznikajú mikrotrhliny či mikrotraumy, ktoré by nás za normálnych okolností bolesťou včas upozornili na vznikajúci problém. Na druhej strane fyzická aktivita pri práci s počítačom je takmer vždy spojená s koncentráciou, ktorú upierame na spracovanie informácií. Sústredíme sa na prácu, pozorujeme monitor, klávesnicu. Komplex mentálno-fyzických aktivít má za následok zvýšenie prahu vnímania. To sa prejavuje tak, že človek ignoruje signály, ktoré vysiela nervový systém a jednoducho bolesť nevníma. Toto spojenie vytvára ideálne podmienky pre vznik závažnejších, rozsiahlejších poškodení a nevratných anatomických zmien. V tomto štádiu sa však bolesť ozýva tak nahlas, že je človek nútený prerušiť prácu na dlhší čas.

Od bolesti až po úzkosti

Nemenej závažným je mechanizmus vzniku podmieneného reflexu: v prvotných štádiách, keď človek bolesť nevníma, sa do mozgových centier každý „klik“ myšou ukladá spolu s podprahovou bolesťou:

 • klik myšou → podráždenie poškodeného miesta → bolesť

Po odstránení príčiny akútnej bolesti (napr. vyliečenie zápalu kĺbového puzdra), naďalej pretrváva spojenie podmieneného reflexu:

 • klik myšou → bolesť

Čo to znamená v praxi? Problém. Aj keď už totiž v skutočnosti objektívna príčina bolesti neexistuje, postihnutý pociťuje rovnako veľké bolesti. 

V neskorších štádiách možno dokonca u postihnutého pozorovať: 

 • poruchy vnímania polohy vlastného tela (kinesteticko - diferenciačná schopnosť),
 • stratu sily postihnutej končatiny,
 • poruchy koordinácie,
 • depresie, fóbie, stavy úzkosti.

Záťaž ako na túre

Pre komplex vratných a nevratných poškodení súvisiaci so spomínaným zaťažením sa zaužíval výraz poškodenie z opakovaného namáhania (z anglického Repetitive Strain Injury, skratka RSI). RSI je niektorých krajinách, vrátane USA, oficiálne uznaná diagnóza pre získanie úplného invalidného dôchodku.

Šesť hodín za počítačom je pre prst ako 40 kilometrová túra. FOTO: Pexels 
Rozdelenie RSI
 • Typ I (sekretársky typ): Prejavuje sa u ľudí, ktorí väčšinu pracovného času píšu texty, zadávajú dáta do tabuliek. Priemerný počet úderov počas pracovnej doby je 90-tisíc, sila vyvinutá prstami počas pracovnej doby je 16 ton.
 • Typ II (novinársky typ): Najmä novinári, programátori, informatici. Zaťaženie spočíva v technike písania menším počtom prstov - zväčša troma prstami, ide o tzv. ďatľovanie, a to v podmienkach pracovného stresu, čím sa rapídne zvyšuje prah bolesti.
 • Typ III (úradnícky typ): Grafici, bankoví úradníci, ľudia surfujúci po internete, ľudia využívajúci prevažne myš pri práci s počítačom (65% ľudí využívajúcich PC).

Bežná práca s počítačom trvajúca 6 hodín predstavuje pre prst klikajúci na tlačidlo myši záťaž zodpovedajúcu záťaži nôh pri 40 km túre.

Ako predísť problémom

Ak sa chceme vyhnúť ťažkostiam, základom je:

 • optimálne nastavenie pracovného prostredia,
 • používanie ergonomickej bezklikacej myši a klávesnice,
 • využívanie nožných spínačov namiesto myši,
 • hlasové zadávanie textu,
 • využívanie vyhrievaných pracovných podložiek pod zaťažované kĺby,
 • využívanie prostriedkov pre dynamické a nastaviteľné sedenie (fitlopta, dynamické stoličky...),
 • masáž,
 • krátke aktívne prestávky počas pracovnej doby (každých 30 – 45 minút) využité na sériu cvikov zameraných na prevenciu RSI (pasívna prestávka pomoc nepredstavuje), obnovu koncentrácie a podporu metabolizmu – finančne najpriaznivejšia a zároveň najefektívnejšia forma prevencie.


Partneri portálu

 • Logo partnera
 • Logo partnera