Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Spracovanie osobných údajov

Súhlasím, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava („VšZP“), spracúvala moju e-mailovú adresu na marketingové účely portálu www.preventivne.sk. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov.

Poučenie

Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, pričom odvolanie nemá spätné účinky. Formulár na odvolanie súhlasu a všetky  informácie a oznámenia podľa článkov 12 a 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, VšZP ako prevádzkovateľ zverejňuje na www.vszp.sk/oou a sú dostupné na všetkých klientskych pracoviskách.

Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný aj kliknutím na odkaz Odvolanie súhlasu, ktorý je súčasťou každého e-mailu.

Zaujali vás tieto články?