Otvorili nemocnicu, ktorá je nádejou pre fyzicky ťažko postihnuté deti

Redakcia Zaujalo nás 10.06.2019

Ak deti začnú s intenzívnou rehabilitáciou čo najskôr, zvyšuje sa šanca, že sa s poškodením organizmu vyrovnajú bez trvalých následkov.

„Liečime deti vo veľmi vážnom stave,“ vraví riaditeľ MUDr. Vladimír Čavoj. FOTO: www.preventivne.sk

„Operácie mozgu, následky kliešťovej encefalitídy, či úrazy s vážnymi následkami,“ vymenúva MUDr. Vladimír Čavoj príklady diagnóz detských pacientov, s ktorými sa denne so svojím tímom pasujú. V Špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej takéto deti ešte donedávna rehabilitovali v rámci kúpeľnej starostlivosti. Od apríla tu však vznikla nemocničná časť, ktorá prináša deťom lepšie možnosti na zotavenie.

Lepšie ako kúpele

Marína v Kováčovej, ktorá sa dlhodobo špecializuje na pomoc deťom, je pôvodne kúpeľné zariadenie. Tento fakt doposiaľ podstatne obmedzoval dĺžku pobytu malých pacientov.

Nemocničné lôžka pre deti vytvorili v Maríne na podnet Všeobecnej zdravotnej poisťovne. FOTO: www.preventivne.sk
„Kúpeľná starostlivosť deťom umožňovala len 28 dňový pobyt. To znamená, že vidíte, ako sa stav dieťaťa začína zlepšovať, no po uplynutí tejto doby musí ísť domov. A na kúpele má nárok zas až o rok. Medzitým sa však môže stať, že z indikačného zoznamu vypadne a už sa sem nedostane,“ približuje niekdajšiu situáciu riaditeľ Čavoj.

Špecializovaný liečebný ústav Marína v Kováčovej po novom deťom poskytuje možnosť dlhodobého pobytu. FOTO: www.preventivne.sk 
Deti, ktoré sa v Maríne liečia, sú pacienti v mimoriadne vážnom stave. „Aj tento rok k nám napríklad nastúpilo štvorročné dieťatko, ktoré prekonalo po zápale dýchacích ciest zápal miechy a ostalo ochrnuté na všetky štyri končatiny. Nastúpilo na kúpeľnú liečbu, docielili sme, že si začalo samé sadať, ale na to, aby sa postavilo na nohy je potrebný dlhší čas intenzívnej rehabilitácie,“ dodáva primárka MUDr. Katarína Recabarrenová.

Nové možnosti

Na Slovensku rehabilitačné zariadenie, ktoré by deťom umožňovalo dlhodobý pobyt, chýba. Ak takéto deti opustili Marínu, ostalo im ešte jedno zariadenie s dvojtýždňovým pobytom v Dunajskej Lužnej a ďalej len ambulantná rehabilitácia, či súkromné centrá.

Pomáhajú deťom postaviť sa opäť na nohy. Absolvujú skupinové aj individuálne cvičenia. FOTO: www.preventivne.sk  
„Preto sme radi prijali návrh Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aby sme vyčlenili časť lôžok a vytvorili nemocničnú časť. Vďaka tomu majú deti zjednodušené podmienky prijatia a čo je podstatné, predĺžil sa aj čas, ktorý u nás môžu stráviť,“ povedal MUDr. Čavoj.

Ak deti po ťažkých úrazoch alebo operáciách začnú čo najskôr s intenzívnou rehabilitáciou, zvyšuje sa ich nádej, že sa s poškodením organizmu vyrovnajú bez trvalých následkov. Nová nemocnica má preto potenciál dosiahnuť pozitívny efekt v ich liečbe.

V zariadení sa liečia deti po ťažkých úrazoch, operáciách alebo závažných ochoreniach, ako je napríklad kliešťová encefalitída. FOTO: www.preventivne.sk 
„Pri dĺžke pobytu v tomto zariadení budeme zohľadňovať individuálny prístup k pacientom. Uhradíme 60, ale aj viac dní cielenej intenzívnej rehabilitácie, ak bude mať liečba preukázateľný pozitívny efekt na zdravie našich poistencov,“ zdôraznila generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková.

Pády z bicykla aj operácie

V Maríne pracuje 24 fyzioterapeutov a ďalší skúsený personál. Pre pacientov zabezpečili okrem iného polohovateľné postele, antidekubitné matrace, nové rehabilitačné prístroje, bezbariérovú kúpeľňu i zdvíhacie stropné zariadenia, vďaka ktorým učia deti opäť chodiť. Všetko si hradili výlučne z vlastných prostriedkov.

„O pacientov sa stará aj psychológ", vraví primárka MUDr. Katarína Recabarrenová 
V zariadení je aj základná škola. Prijímajú však aj úplne malé deti predškolského veku až po mládež do 18 rokov. Deti cvičia v telocvični pre skupinové cvičenie a tiež v miestnostiach s rehabilitačným zdvižným vozíkom určeným na individuálnu terapiu. Využíva sa pri tom Vojtova, Bobathova a ďalšie metodiky, vrátane vlastných originálnych postupov.

O pacientov aj ich rodiny sa stará aj psychológ či špeciálny pedagóg. Deti v takýchto závažných stavoch totiž trávia v nemocničných zariadeniach dlhý čas a niektoré z nich môžu tento dlhodobý pobyt horšie znášať.

V Maríne pracuje 24 fyzioterapeutov a ďalší skúsený personál. V zariadení je aj základná škola. www.preventivne.sk 
„Detičky, o ktoré sa staráme, sú chronickí pacienti, napríklad po detskej mozgovej obrne. Podstatnú časť však tvoria deti, ktoré prekonali úraz alebo akútne ochorenie. Od bežných úrazov a zlomenín až po kliešťovú encefalitídu, tumory mozgu, operácie centrálneho nervového systému, polytraumy, kedy dochádza k zraneniu viacerých častí tela s ohrozením na živote, kraniotraumy, teda úrazy lebky a mozgu. Sú to napríklad pády z bicykla, zo stromu, autonehody. Mali sme prípad dieťaťa, ktoré zrazil kamión a prežilo to,“ dodáva primárka.

Intenzívnejšia terapia prináša lepšie výsledky. FOTO: www.preventivne.sk
Dostupnejšia pomoc

Nemocnica má zatiaľ k dispozícii dvadsať lôžok, ktorých počet sa môže časom navyšovať. Proces prijatia dieťaťa do nemocničného zariadenia je podľa MUDr. Čavoja oproti schvaľovaniu kúpeľnej liečby podstatne jednoduchší.

„Keď sa na nás obráti lekár, že má detského pacienta, ktorý potrebuje tento typ nemocničnej liečby, pošle k nám dokumentáciu aj s návrhom na rehabilitačnú liečbu a my ju posúdime. Všeobecne platnou podmienkou prijatia je, že dieťa musí byť v stabilizovanom stave. Musí byť schopné podstúpiť určitú záťaž. Treba zdôrazniť, že starostlivosť u nás je plne hradená z verejného zdravotného poistenia, takže rodičia za svoje deti nemusia nič doplácať,“ uzatvára riaditeľ.



Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera