Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Zaujalo nás

deti jazyk

7 tipov, ako motivovať dieťa k rozprávaniu

Ako môžete podporiť (a zlepšiť) jazykové schopnosti vášho dieťaťa? Čo by ste mali robiť každý deň, aby ste pomohli pri rozvoji ich jazyka a reči? Skúste náš návod, ako pomôcť svojmu dieťaťu v každom veku a v každom štádiu.

18.01.2024

7 tipov, ako motivovať dieťa k rozprávaniu

Jazyk je výborný prostriedok, ktorý uľahčuje komunikáciu. Nie je teda divu, že ako rodič chcete urobiť všetko pre to, aby ste podporili a zlepšili jazykové schopnosti svojho dieťaťa. Pomôžte im k splneniu ich komunikačných míľnikov.

Komunikačné míľniky sú zručnosti, ktoré sa od detí v priemere očakávajú do určitého veku. Tieto míľniky na seba nadväzujú a pomáhajú nám vedieť, či je vývoj dieťaťa na správnej ceste.

Deti do jedného roka

Spievajte svojmu dieťaťu a často mu hrajte hudbu

Hudba robí výrazný rozdiel v úrovni komunikácie. Či už ide o celodenné počúvanie ich obľúbených piesní, alebo spievanie detských riekaniek, výskumy podporujú prepojenie medzi obohateným hudobným prostredím v detstve, ktoré podporuje rozvoj komunikačných zručností. Majte teda tieto melódie zapnuté, keď šoférujete v aute alebo tancujete po kuchyni s vaším dieťaťom pri varení. I keď vám môžu ísť detské piesne občas na nervy, veľmi tým pomáhate k tomu, aby sa vaše dieťa rozrozprávalo.

Rozprávajte sa so svojím dieťaťom a zároveň používajte gestá a iné zvuky

Predtým ako deti začnú tvoriť slová, rozpoznajú zmeny vo výške tónu, hlasitosti a iných prvkoch komunikácie. Začnú si tiež spájať plač s tým, že im mama príde na pomoc. To ich povzbudzuje, aby začali zámerne komunikovať o svojich potrebách prostredníctvom vecí, ako je ukazovanie prstíkmi a reč tela či zapájanie viac zvukov. Takže aj keď sa vaše dieťa ešte nevie začleniť do konverzácie pomocou slov, venuje pozornosť všetkému, čo robíte, a použije to ako základ pre rozvoj svojich komunikačných schopností.

Ako podporiť rozvoj reči u batoliat – 1 až 3 roky

Teraz, keď je vaše dieťa batoľa, spôsob komunikácie sa začína meniť. Sotva to však znamená, že ich jazykový vývoj sa skončil. Od 18 mesiacov do 2 rokov by malo vaše batoľa splniť niekoľko komunikačných míľnikov, ako napríklad schopnosť povedať 10 až 50 rôznych slov, riadiť sa jednoduchými pokynmi a používať jednoduché dvojslovné frázy.

Čítajte, pravidelne a často

Nespočetné množstvo štúdií ukazuje vzťah medzi čítaním a silným jazykovým vývinom. Bez ohľadu na to, aké sú malé vaše deti, čítanie im pomáha pri rozpoznávaní písmen a slov, ako aj pri rozširovaní slovnej zásoby. Mnohé knihy pre deti podnecujú ich predstavivosť a používajú slová a opisy, ktoré sa pri bežných rozhovoroch nevyskytujú.

Rozprávajte mu

Existujú dva hlavné spôsoby, ako môžete zapracovať rozprávanie do každodenných interakcií s vaším batoľaťom. Prvým je hovoriť o tom, čo robíte. Napríklad „skladám bielizeň“ alebo „pripravím ti chutný olovrant“. Druhá cesta je opisovať to, čo robí vaše dieťa. Napríklad „Na stavbu domčeka použiješ kocky?“ alebo „Riaď auto a pohybuj jeho kolesami. Je to zelené auto.“ Opisovanie toho, čo robíte alebo čo vidíte robiť svoje dieťa, mu pomáha premieňať slová na frázy a nakoniec na vety.

Predškolské a staršie deti

Teraz, keď je váš drobec v školskom veku, spôsoby, ako môžete podporiť jeho jazykové a komunikačné schopnosti, sa menia. Budú na nich pracovať v škole, no existuje niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť aj doma, aby ste im pomohli.

Dramatická hra (Hra na „niečo“ alebo na „niekoho“. Je to hra, ktorá má dej.)

Hranie sa nie je len skvelé pre predstavivosť, ale tiež pomôže zlepšiť jazykové schopnosti vašich najmenších. Zapojenie sa do dramatickej hry je skvelý spôsob, ako povzbudiť dieťa, aby vytváralo príbehy, zápletky, postavy a emócie – to všetko mu pomôže rozšíriť slovnú zásobu a zostaviť frázy a vety.

Používajte otvorené otázky

Neškatuľkujte svoje dieťa tým, že budete klásť iba uzavreté otázky, na ktoré sa odpovedá áno alebo nie. Pýtajte sa otázky, ktoré ponechávajú priestor na vysvetlenie. Niekedy vás môže prekvapiť, kam sa debata dostane a vďaka fantázii vytvoria úplne inú konverzáciu.

Neopravujte ani nekritizujte

Rovnako ako všetko ostatné, čo sa v živote učíme, aj jazykový vývoj vášho dieťaťa bude chvíľku trvať, kým ho zvládne. Ak je ich skloňovanie, použité slová alebo výslovnosť nesprávne, neuchyľujte sa k tomu, že ich budete opravovať či kritizovať. Môžu si túto spätnú väzbu vysvetľovať negatívne a vyvolá to v nich blok, zdráhanie to ďalej skúšať – alebo sa budú cítiť trápne. Namiesto toho skúste vetu zopakovať s opraveným slovom.

Zaujali vás tieto články?