Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Všetko o koronavíruse

K špecialistom bez výmenného lístka, po lieky len s mobilom

Ako vám uľahčuje život vaša zdravotná poisťovňa? VšZP v čase epidémie COVID - 19 pripravila pre svojich poistencov viacero praktických benefitov.

23.04.2020

K špecialistom bez výmenného lístka, po lieky len s mobilom
VšZP pomáha svojim poistencom v čase pandémie koronavírusu. FOTO: Adobe Stock

Udalosti týchto dní si vyžadujú nové a neštandardné riešenia. Všeobecná zdravotná poisťovňa vychádza v ústrety svojej takmer trojmiliónovej základni poistencov aj v neľahkom období počas aktuálnej „koronakrízy“.

Prinášame vám najdôležitejšie aktivity, opatrenia a benefity, ktoré sme v posledných dňoch pre vás pripravili.

Odložíme podnikateľom splatnosť preddavkov

V rámci vládnych opatrení na zmiernenie negatívnych vplyvov súvisiacich so šírením ochorenia COVID 19 bola schválená legislatívna úprava, ktorá umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti preddavkov na zdravotné poistenie.

Týka sa to tých, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania o 40 % a viac. Čas majú až do leta. Preddavok za marec 2020 je splatný v termíne do 31. júla 2020.

VšZP pre vás pripravila elektronický formulár, pomocou ktorého môžete pokles obratu, respektíve príjmu z podnikania zdravotnej poisťovni oznámiť, a zároveň požiadať o odklad splatnosti preddavku na poistné. Dá sa to aj priamo z vášho konta v ePobočke.

Žiadosť môžete podať aj listom, jej formu nájdete na webe najväčšej zdravotnej poisťovne. Potom ju buď doručte podpísanú do VšZP, alebo ju naskenujte, priložte do mailu a pošlite na infolinka@vszp.sk.

Pozor, zamestnávateľ je naďalej povinný odvádzať poistné za svojich zamestnancov v pôvodných termínoch splatnosti.

Preplatíme lekárom telefonické konzultácie s pacientmi

Keďže pre epidemiologickú situáciu radíme našim poistencom, aby obmedzili návštevy ambulancií, odporúčame vám obracať sa v prípade potreby na svojich lekárov telefonicky. Za telefonické konzultácie s vami im zaplatíme viac.

Poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti garantujeme úhradu telefonickej medicínskej konzultácie nad zvyčajný rámec kapitačnej platby a v rovnakej cene ako pre nekapitovaného poistenca.

V špecializovanej ambulantnej starostlivosti garantujeme úhradu telefonickej medicínskej konzultácie v dvojnásobnej výške.

Uhrádzame návštevy u špecialistov aj bez výmenných lístkov

V záujme ochrany zdravia pacientov i lekárov nám záleží na obmedzení osobných návštev v ambulanciách.

V tejto výnimočnej situácii preto uhradíme našim detským i dospelým poistencom vyšetrenia u špecialistov aj bez výmenných lístkov, ktoré štandardne vydáva všeobecný lekár pre deti a dorast, respektíve všeobecný lekár pre dospelých.

Umožnili sme všeobecným lekárom predpisovať lieky za špecialistov

Ak potrebujete liek alebo zdravotnícku pomôcku od špecialistu, môžete o ne požiadať aj svojho všeobecného lekára, ktorý vám ich predpíše na základe predchádzajúcich informácií (napr. z liekovej knižky), a to formou eReceptu bez potreby návštevy ambulancie. Vystavenie predpisu všeobecnému lekárovi uhradíme.

Zabezpečili sme vám možnosť poistiť sa u nás aj z karantény

Vrátili ste sa zo zahraničia a potrebujete zdravotné poistenie? Ak vám bola nariadená karanténa v súvislosti s ochorením COVID-19, môžete  prihlášku podať elektronicky zaslaním vyplneného tlačiva na adresu infolinka@vszp.sk, alebo cez call centrum na telefónnom čísle 0850 003 003. V tomto prípade nie je potrebný váš podpis, naši zamestnanci každú takúto prihlášku riadne preveria.

Ak z nejakého dôvodu neviete počas karantény prihlášku podať, kontaktujte zdravotnú poisťovňu najneskôr do 8 dní po ukončení karantény.

Ak by ste sa náhodou ocitli v nemocnici a zdravotný stav by vám neumožnil komunikovať, príslušnú zdravotnú poisťovňu vám určí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Odporúčame vám dať si predpísať lieky prostredníctvom eReceptu

Výhodnou možnosťou, ako si dať predpísať lieky či zdravotnícke pomôcky z domu, je služba eRecept, čiže elektronické predpísanie liekov. To je v kompetencii lekára, ktorého môžete osloviť telefonicky alebo e-mailom.

Netreba teda chodiť do ambulancie, stačí sa s preukazom poistenca alebo občianskym preukazom zastaviť po liek v ktorejkoľvek lekárni.

Svoju kartičku poistenca spolu s eReceptom nájdete aj v našej bezplatnej mobilnej aplikácii. Ak sa liečite na nejaké chronické ochorenie a užívate lieky pravidelne, váš lekár môže využiť tzv. opakovaný eRecept, po jeho vystavení si budete môcť chodiť po lieky do lekárne v pravidelných intervaloch bez toho, aby ste museli znova kontaktovať svojho lekára.

Ponúkame vám rýchle služby cez ePobočku a mobilnú aplikáciu

Naša elektronická služba ePobočkamobilná aplikácia fungujú spoľahlivo. ePobočka vám ponúka prehľad všetkých vašich návštev u lekárov, ako aj ďalšie podstatné informácie, napríklad o cenách za jednotlivé medicínske výkony, predpísaných liekoch, alebo o tom, kto za vás platí poistné a či vám nevznikol preplatok, respektíve nedoplatok.

V mobilnej aplikácii dokonca vidíte svoje lieky ihneď ako vám lekár predpíše eRecept a môžete si pozrieť aj lekáreň, ktorú máte na ich vyzdvihnutie najbližšie. Vďaka našej mobilnej aplikácii môžete ušetriť aj na doplatkoch za lieky, keďže vám ponúkne aj lacnejšie alternatívy k predpísaným liekom s rovnakou účinnou látkou.

Aplikácia vám umožní pridať si pod svoj profil aj svoje deti, takže budete mať prehľad aj o ich zdravotnom stave, preventívnych prehliadkach či predpísaných liekoch.

Predĺžili sme vám platnosť poukazov na zdravotnícke pomôcky

Z pôvodných 30 dní od dátumu ich vystavenia predlžujeme platnosť poukazov na zdravotnícke pomôcky dvojnásobne, teda až na 60 dní. Pri individuálne zhotovených zdravotníckych pomôckach môže byť predĺženie platnosti poukazov až o 90 dní.

Poukazy budeme po spracovaní a schválení poistencom posielať poštou, pričom každého na to vopred telefonicky upozorníme. Poistenca telefonicky a následne listom kontaktujeme aj vtedy, ak bude treba do poukazu doplniť údaje a rovnaký postup sme zaviedli aj pri neschválení poukazu.

Zaujali vás tieto články?