Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Všetko o koronavíruse

COVID-19: Protilátkový test, áno alebo nie?

Podľa dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne, rastie záujem ľudí o zistenie prítomnosti protilátok na Covid-19 v organizme. V decembri a v januári stúpol až trojnásobne. Vyšetrenie hladín protilátok proti koronavírusu môže preukázať, či sa človek s vírusom už stretol, či organizmus spustil obrannú reakciu a či si už vybudoval imunitu tvorbou protilátok, prípadne informovať o hladine protilátok vytvorených ako dôsledok očkovania.

20.04.2021

COVID-19: Protilátkový test, áno alebo nie?

Pre koho je test určený?

Primárnym cieľom testu na vyšetrenie protilátok je rozlišovacia diagnostika komplikovaných a neurčitých zdravotných stavov. Tieto vyšetrenia sú hradené z verejného zdravotného poistenia len v prípade, ak sú lekárom vykázané ako oprávnené. Aktuálne pravidlá vychádzajú z odporúčania Medzinárodnej federácie pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu, ktoré špecifikujú diagnózy, u ktorých má vyšetrenie protilátok pre ošetrujúceho lekára klinický význam.

Znalosť hladiny protilátok je však zaujímavá z dôvodov, ktoré nespadajú pod priamu zdravotnú starostlivosť a tým pádom nemôžu byť hradené z verejného zdravotného poistenia, a to napr. po prekonaní Covid-19, po očkovaní alebo po návrate zo zahraničia.

Prekonanie Covid-19 tvorbu protilátok negarantuje

Tvorba a odbúravanie protilátok na nový koronavírus je výrazne individuálna. Sú ľudia, ktorí si v dôsledku prekonania choroby (zvyčajne po ťažšom a ťažkom priebehu) vytvoria vysokú a stabilnú hladinu protilátok, takže sú nimi chránení aj po 5 až 6 mesiacoch. Druhým extrémom sú pacienti, ktorí si nevytvoria žiadne alebo len veľmi nízke hladiny protilátok, ktoré sú imunizačne málo účinné, alebo ktorých hladina klesá oveľa rýchlejšie ako u iných ľudí. Medzi týmito extrémami je množstvo individuálnych hladín protilátok a rýchlostí ich odbúravania v tele.

Preto samotný fakt, že človek ochorenie prekonal, nie je zárukou akejkoľvek hladiny protilátok. Predpokladá sa však, že protilátky vytvorené prekonaním choroby alebo očkovaním by mohli byť voči vírusu účinné spravidla 3 až 5 mesiacov.

Všeobecná zdravotná poisťovňa prichádza s novým benefitom. Ak nespĺňate medicínske kritériá na úhradu protilátkového testu z verejného zdravotného poistenia, máte možnosť absolvovať ho ako samoplatca s 15 % zľavou v sieti Medirex Klinická biochémia Žilina. Na stránke príslušného laboratória sa stačí zaregistrovať na vyšetrenie ako samoplatca a na mieste testovania, po preukázaní sa preukazom poistenca, vám bude poskytnutá zľava. Zľava platí od stredy 21. apríla 2021.

 

Pozitívna hladina protilátok je jednoznačným dôkazom, že človek ochorenie prekonal, či už išlo o symptomatický alebo asymptomatický priebeh. Ak sa v tele protilátky nenájdu, nemôžeme povedať, že človek s vírusom nebol v kontakte, keďže existujú prípady, kedy prekonanie ochorenia na tvorbu protilátok nestačilo.

Protilátky nechránia pred opätovným ochorením

Existuje mylná predstava, že ak máme v tele istú hladinu protilátok, sme chránení pred opätovným nakazením sa. Nie je to pravda. Protilátky nás chránia pred ťažkým priebehom choroby, avšak z výsledkov nedokážeme predpovedať, ako dlho bude človek voči ťažkému priebehu choroby imúnny. Preto je dôležité uvedomiť si, že človek s vytvorenými protilátkami môže byť prenášačom nového koronavírusu a musí dodržiavať predpísané ochranné opatrenia rovnako ako človek bez imunizácie.

Ak si kladiete otázku, aká hodnota protilátok je pre nás dostačujúca, odpovede sa nedočkáte. Vzhľadom na vysokú individuálnu variabilitu tvorby protilátok a ich odbúravania, nie je možné definovať hladinu, od ktorej je človek protilátkami chránený a ani dĺžku tohto obdobia. Aj z tohto dôvodu komerčné laboratóriá výsledky testov klinicky neinterpretujú. Nemožno teda povedať žiadne číslo, nad ktorým už ide o účinnú imunizáciu a pod ktorou je imunizácia nedostatočná.

Zaujali vás tieto články?