U našich susedov sa šíria osýpky. Pediatri majú byť napozore

Redakcia Aktuality 08.11.2019

Skontrolujte si, či ste boli zaočkovaní proti osýpkam.

Kde v Európe sa šíria osýpky? U našich najbližších susedov. FOTO: Adobe Stock

Epidémie osýpok trápia susedné štáty, najmä Českú republiku, Poľsko, Rakúsko a Ukrajinu. Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR na Slovensku zatiaľ nemáme nové prípady tohto ochorenia, odborníci však vyzývajú na zvýšenú opatrnosť. 

„Z dôvodu možného importu osýpok z okolitých krajín je potrebná zvýšená ostražitosť zdravotníckych pracovníkov, najmä praktických lekárov pre deti a dorast a dospelých, aby v rámci diferenciálnej diagnostiky pri pozitívnych klinických príznakoch (exantémové ochorenia s horúčkou) a pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze, mysleli aj na toto závažné prenosné ochorenie. Zároveň zdôrazňujeme, že ak dôjde k výskytu osýpok v SR, budeme bezodkladne prijímať všetky potrebné protiepidemické opatrenia, aby sme zabránili šíreniu tohto závažného infekčného ochorenia,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Posledný výskyt osýpok na Slovensku bol v Michalovciach koncom augusta. Podľa ÚVZ SR nemožno vylúčiť opätovné zavlečenie infekcie aj na naše územie najmä pre zvýšený pohyb osôb medzi krajinami a pokles zaočkovanosti u nás. Práve v michalovskom okrese sa tento rok a vlani šírila rozsiahla epidémia osýpok, ktorú spustili pôvodne tri importované prípady.

Jedinou prevenciou proti osýpkam je očkovanie

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Rýchlo sa šíria vzduchom (kvapôčkovou infekciou) a infekčným aerosolom vznikajúcim pri kašlaní a kýchaní. Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek. Prakticky každý bez imunity proti osýpkam po kontakte s chorým ochorie. 

Kedy ste boli naposledy s vašim dieťaťom na preventívnej prehliadke? Overte si v mobilnej aplikácii VšZP vaše dôležité termíny.  

„Vzhľadom k tomu, že osýpky sú vysoko nákazlivé infekčné ochorenie, jedinou špecifickou prevenciou proti osýpkam je očkovanie v rámci pravidelného povinného očkovania. Kľúčové je predovšetkým očkovanie u malých detí, u ktorých môže očkovanie zabrániť vzniku závažných komplikácií tohto ochorenia, ako je zápal pľúc alebo zápal mozgu, pričom v prípade prekonania ochorenia je tu riziko trvalých zdravotných následkov,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

ÚVZ SR v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou vydáva každoročne očkovací kalendár, v ktorom si môžete skontrolovať, či ste vy alebo vaše deti absolvovali všetky povinné očkovania.

Hlavný hygienik SR rovnako dáva do pozornosti informáciu, že každá osoba cestujúca do oblasti postihnutej osýpkami, ktorá nie je kompletne očkovaná dvoma dávkami očkovacej látky proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie. Očkovací status proti osýpkam si môžu ľudia preveriť u svojho všeobecného lekára v zdravotnej dokumentácii.

Výskyt osýpok v SR a susediacich štátoch v roku 2019

Slovenská republika:           334 prípadov osýpok

Česká republika:                 588 prípadov osýpok

Poľsko:                                1 359 prípadov osýpok

Maďarsko:                           23 prípadov osýpok

Rakúsko:                             143 prípadov osýpok

Ukrajina:                              56 430 prípadov osýpok

Aktuálna zaočkovanosť proti osýpkam v SR k 31. 08. 2018

Celoslovenská zaočkovanosť v rámci základného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke v 15. -18. mesiaca života dosiahla k 31. 8. 2018 úroveň 95,2 % v ročníku narodenia 2016 a 96,1 % v ročníku narodenia 2015.

Zaočkovanosť na úrovni krajov: Potrebná 95-percentná hranica zaočkovanosti na zabezpečenie kolektívnej ochrany populácie proti osýpkam nebola dosiahnutá v ročníku narodenia 2016 v Bratislavskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji a v ročníku narodenia 2015 v Bratislavskom a v Trenčianskom kraji.

Na okresnej úrovni hranicu 95 % zaočkovanosti nedosiahlo 28 okresov Slovenska v ročníku narodenia 2016 a 19 okresov v ročníku narodenia 2015 v rámci základného očkovania detskej populácie proti osýpkam, mumpsu a ružienke.Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera