Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Aktuality

VšZP aids

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Ako sa môžem nakaziť a vyliečia ma lieky?

Ľudí s HIV sa NEMUSÍTE báť. Tento vírus sa neprenáša dotykom, slzami, potom, slinami ani močením. Nemôžete ho chytiť ani dýchaním rovnakého vzduchu s nakazeným, dotýkaním sa rovnakej záchodovej dosky, kľučky dverí, pitím z vodovodnej fontány, objímaním, bozkávaním, podávaním rúk, zdieľaním jedálenského príboru ani z používania rovnakých cvičebných zariadení v telocvični. Môžete ho získať jedine z infikovanej krvi, spermy, z vaginálnej tekutiny alebo z materského mlieka.

02.04.2024

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Ako sa môžem nakaziť a vyliečia ma lieky?

V článku sa dozviete:

  • Tipy, ako zabrániť prenosu HIV
  • Vyliečia lieky z tohto ochorenia?
  • Môže prísť k nákaze HIV pri bozkávaní? Napríklad v prípade rany v ústach.
  • Ako spoznám, že som pozitívny?

Čo je to HIV?

HIV je vírus nedostatku ľudskej imunity. Tento vírus napadá imunitný systém človeka, a tak znižuje jeho obranyschopnosť voči ochoreniam. Označenie HIV vzniklo z anglického názvu „Human Immunodeficiency Virus“. Tento vírus napadá v organizme určitú skupinu bielych krviniek, nazývanú T lymfocyty, v ktorých sa množí, neskôr ich aj zabíja a znižuje tak ich počet v tele napadnutého človeka.

Výrazný pokles počtu bielych krviniek, ktoré hrajú dôležitú úlohu v obranyschopnosti ľudského organizmu, vedie k zlyhávaniu imunity a následne sa rozvíja do ochorenia AIDS. Tým, že je imunitný systém slabší, ľahšie podľahne iným ochoreniam, baktériám a vírusom.

Ako spoznám, že som pozitívny?

Akútna HIV infekcia sa objaví asi u 70 % osôb, zvyčajne 2 - 4 týždne po nákaze. Súvisí s rozšírením vírusu v organizme. Má charakter chrípkových príznakov. Typické sú nasledovné príznaky: bolesti hlavy, horúčka, bolesti svalov, kĺbov a končatín, bolesti v hrdle, vyrážka, nechutenstvo, únava, hnačka, nauzea („morská choroba“, pocit na vracanie), nočné potenie a zväčšenie lymfatických uzlín.

Väčšinou tieto príznaky do dvoch týždňov ustúpia. Chrípku má však priemerný človek dvakrát za rok a podobné príznaky sa môžu objaviť aj u niektorých iných chorôb, preto len tieto symptómy nemôžu určiť, či sa človek skutočne nakazil vírusom HIV. Jediným spoľahlivým spôsobom, ako zistiť svoj HIV status, je testovanie.

Kde sa dá na Slovensku testovať na HIV?

Zoznam miest, kde sa dá otestovať na HIV, nájdete na tejto stránke. Testovať sa dá aj u obvodného všeobecného lekára, urológa, gynekológa či v súkromnom laboratóriu, ale tí majú testovanie zväčša spoplatnené v rôznej výške. Pri bežnej preventívnej prehliadke sa väčšinou robí iba krvný obraz a ten nezahŕňa test na špecifické protilátky proti HIV.

Uvodzovky obrazok

Jediným spoľahlivým spôsobom, ako zistiť svoj HIV status, je testovanie.

Prvé príznaky HIV infekcie sú ľahko zameniteľné s chrípkovým ochorením a objavujú sa 2 až 4 týždne od infikovania. Avšak človek nakazený vírusom HIV nemusí mať dlhé obdobie, napríklad niekoľko rokov, žiadne zdravotné problémy. Tomuto časovému oknu sa hovorí bezpríznakové nosičstvo vírusu HIV.

I v tomto období môže nakazený človek preniesť infekciu na ďalšie osoby. Pritom sám vyzerá a cíti sa celkom zdravý a ani jeho partner na ňom nič nespozná, len pri laboratórnom vyšetrení na prítomnosť HIV protilátok je u testovaného zistený pozitívny nález, čiže človek je „HIV pozitívny“.

U veľkej väčšiny nakazených dôjde k rozvoju príznakov v priemere za 10 - 11 rokov po nakazení. Ako rýchlo dôjde k rozvoju ochorenia AIDS, ovplyvňuje celý rad faktorov, ako napríklad pôvodná úroveň obranyschopnosti, životný štýl, stres, výživové návyky a predovšetkým to, kedy bola začatá liečba. I ľahké ochorenie predstavuje pre organizmus záťaž.

Od HIV k AIDS

K prepuknutiu choroby AIDS zo štádia HIV pozitivity môže tiež prispieť tzv. reinfekcia, teda príjem ďalšej dávky vírusu do organizmu. Preto i HIV pozitívny človek pri sexuálnom styku s HIV pozitívnym partnerom musí dodržiavať zásady bezpečného sexu a používať ochranné prostriedky, aby chránil nielen druhých, ale i sám seba.

Pôvodcu ochorenia AIDS objavili v roku 1983 nezávisle na sebe vedecké tímy v USA a vo Francúzsku. Je to druhovo špecifický vírus, prenosný iba z človeka na človeka, prípadne na niektoré druhy opíc. Preto sa napríklad predpokladá, že sa do ľudskej populácie dostal z opíc infikovaných vírusom SIV (pohryzením či sexuálnym stykom) a zmutoval na HIV.

Existujú aj rôzne iné hypotézy vzniku infekcie HIV, žiadna z nich však nebola doteraz potvrdená. V súčasnosti sú známe dva typy HIV, a to HIV-1 a HIV-2, ktoré vykazujú mierne odlišnosti vo svojich povrchových štruktúrach, v patogenickom pôsobení na organizmus, v biologických vlastnostiach a epidemiologickom rozšírení.

• Aké je riziko prenosu HIV pri nechránenom orálnom sexe?

Orálny styk patrí všeobecne medzi nízko rizikové aktivity. Riziko prenosu je nižšie v porovnaní s nechráneným vaginálnym a análnym sexom, nie je však nulové. Ejakulácia do úst aktívneho partnera, rany v jeho ústach a kontakt úst s vaginálnym sekrétom riziko prenosu zvyšujú, pričom platí, že infikovaním je menej ohrozený pasívny partner ako aktívny. Riziko, ktoré sa na jeden sexuálny orálny styk odhaduje, je 0,04 %.

• Ako rýchlo hynie vírus HIV na vzduchu a aké množstvo krvi stačí na prenos?

Testovanie odolnosti vírusu HIV prebehlo iba v laboratórnych podmienkach, kde sa používajú až 100 000-krát väčšie koncentrácie vírusu ako tie, v ktorých sa bežne vyskytuje v prirodzenom prostredí. V laboratóriu vírusové častice hynuli extrémne rýchlo.

V priebehu niekoľkých hodín sa inaktivovalo 90 – 99 % vírusových častíc. Aj keď je veľmi ťažké odhadnúť prežívanie HIV a konkrétne množstvo infekčnej dávky v reálnych podmienkach, všeobecne platí, že HIV prežíva extrémne krátko mimo tela hostiteľa/ky.

• Môže prísť k nákaze HIV pri bozkávaní (napr. v prípade rany v ústach)?

Aj napriek tomu, že sa vírus HIV vylučuje do slín, je jeho obsah v tejto telesnej tekutine iba zanedbateľný. Pokiaľ obaja partneri nemajú rozsiahle poranenia alebo závažné krvácanie v ústnej dutine, nehrozí riziko prenosu ani pri opakovanom bozkávaní.

Samotné riziko je aj v tomto prípade skôr teoretické, avšak ľuďom žijúcim s HIV sa odporúča vyhnúť sa francúzskemu bozkávaniu v prípade krvácania v ústach (napr. po zákroku na stomatologickej chirurgii). V skutočnosti bol doposiaľ zaznamenaný jeden prípad prenosu HIV takýmto spôsobom, ktorý bol popísaný 11. júla 1997 v Morbidity and Mortality Weekly Report.

Prevencia prenosu HIV z matky na dieťa

U ženy žijúcej s HIV môže dôjsť k prenosu HIV na dieťa počas tehotenstva, pôrodu alebo dojčenia. Avšak liečba HIV značne znižuje riziko prenosu HIV zo ženy na jej dieťa. Správne pripravený a realizovaný pôrod dokáže znížiť toto riziko ešte viac.

Vo Veľkej Británii sa všetkým matkám žijúcim s HIV dôrazne odporúča, aby kŕmili svoje deti výlučne umelou dojčenskou výživou. Ak sa uplatnia tieto metódy, je možné znížiť riziko prenosu HIV z matky na dieťa z približne 25 % na menej ako 1 %. Užívaním liekov proti HIV môžete tiež výrazne znížiť riziko prenosu HIV na svoje dieťa. 

Dáta Všeobecnej zdravotnej poisťovne

V roku 2023 prešlo systémom zdravotnej poisťovne (bola im teda poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vykázaná nejaká forma liečby na diagnózu súvisiacu s HIV/AIDS) spolu 968 pacientov. Z toho bolo slovenských občanov 776 a cudzincov spolu s utečencami 192.

Počty výraznejšie vzrástli počas posledných 2 rokov práve v skupine cudzinci a utečenci. Slovenských občanov je priemerne v poslednom desaťročí okolo 720 ročne, najviac v roku 2023 - 776, najmenej v roku 2020 - 669 poistencov. Najviac slovenských občanov bolo v roku 2023 z Bratislavského kraja (viac ako 1/3), najmenej z Košického.

VšZP aktuálne prepláca tieto lieky: 

• Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 200 mg/245 mg filmom obalené tablety, a to od roku 2017,

• a Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 200 mg/245 mg filmom obalené tablety, a to od roku 2020.

Vyššie uvedené lieky aktuálne síce nepodliehajú súhlasu zdravotnej poisťovne, ale môžu sa použiť ako na profylaktickú liečbu, tak aj na samotnú liečbu HIV/AIDS, takže nie vždy sa dá z dát odlíšiť, ani na základe diagnózy, či ide o predpis na liečbu, alebo profylaxiu.V roku 2023 VšZP preplatila niektorý z liekov Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka alebo Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, či už na liečbu HIV/AIDS, alebo profylaxiu, 287 poistencom VšZP. V roku 2022 boli preplatené 240 poistencom VšZP.

Tieto lieky sú aktuálne plne hradené z verejného zdravotného poistenia (platí pre všetky tri zdravotné poisťovne), sú tak uvedené v zozname kategorizovaných liekov, samozrejme, za podmienky splnenia indikačného obmedzenia a indikácií. Ostatné lieky sú registrované na liečbu, takmer všetky podliehajú súhlasu zdravotnej poisťovne.

Lieky znižujú vírus na minimum

Lieky proti HIV, známe ako antiretrovirálne lieky, nie sú schopné úplne vyliečiť HIV. Avšak môžu efektívne kontrolovať množenie vírusu v tele a značne spomaliť progresiu ochorenia. Tieto lieky sú dôležitou súčasťou liečby HIV, ktorá sa nazýva antiretrovírusová terapia (ART). ART znižuje množstvo vírusu v tele na takú nízku úroveň, že je v krvnom obehu takmer nedetekovateľný.

Tento stav sa nazýva virológická supresia a umožňuje imunitnému systému pracovať efektívnejšie. Správne užívanie ART môže viesť k dlhému a relatívne zdravému životu u jednotlivcov s HIV.

Aj keď ART nie je schopný úplne vyliečiť HIV, existuje výskum a vývoj nových prístupov, ktoré by mohli v budúcnosti ponúknuť možnosti liečby s cieľom dosiahnuť vyliečenie.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžeme zabrániť prenosu HIV

Medzi kľúčové spôsoby prevencie prenosu HIV infekcie patrí:

• praktizovať bezpečné sexuálne správanie - používanie kondómov,

• testovať sa a liečiť na prípadné pohlavne prenosné ochorenia, vrátane infekcie HIV, aby sa zabránilo ďalšiemu prenosu,

• vyhýbať sa injekčnému užívaniu liekov alebo ak sa tak stane, vždy použiť sterilné injekčné ihly a striekačky,

• v prípade potreby transfúzie krvi alebo krvných produktov je potrebné, aby bola krv testovaná na HIV,

• pristupovať k dobrovoľnej obriezke mužského pohlavia, ak žijete v jednej zo 14 afrických krajín, v ktorých sa táto intervencia podporuje,

• začať čo najskôr antiretrovírusovú terapiu, je to potrebné pre vlastné zdravie, ako aj aby sa zabránilo prenosu HIV infekcie medzi sexuálnymi partnermi alebo partnermi užívajúcimi drogy, alebo medzi matkou a dieťaťom (ak ste tehotná alebo dojčíte),

• používať profylaxiu pred zapojením sa do vysoko rizikového správania, vyžadovať post-expozičnú profylaxiu, ak existuje riziko, že ste boli vystavení HIV infekcii.

Ilustracny profilovy obrazok

Viac sa dozviete na:

www.hivaids.sk

Za hodnotné informácie ďakujeme portálu hivaids.sk, ktorú spravujú Bc. Lukáš Pulpán a PhDr. Katarína Jirešová, ktorá bola jednou zo zakladateliek OZ Odyseus, a až do roku 2012 bola jeho riaditeľkou a terénnou sociálnou pracovníčkou. 

Zaujali vás tieto články?