Deti

Zdravé deti, šťastní rodičia! Zdravie našich najmenších je na prvom mieste. Preventívne prehliadky nie sú len príležitosťou na skontrolovanie zraku či počúvanie srdiečka. Ako otec s matkou poznáte svojho potomka najlepšie a na prehliadke máte priestor na rozhovor s odborníkom. Využite ho. Pred návštevou lekára si premyslite, čo sa od poslednej kontroly zmenilo, sledujte, či sa dieťa vyvíja normálne, napríklad po pohybovej stránke, či mu nerobia problémy niektoré potraviny alebo sa na koži neobjavuje ekzém. Veci, na ktoré sa chcete spýtať si môžete dopredu napísať, aby ste na niečo nezabudli. 

Pediater

Malé deti chodia na kontroly častejšie, ako dospelí. Preventívne prehliadky detí sú povinné zo zákona. Zapamätajte si tieto obdobia:

1 rok

V prvom roku života dieťa absolvuje až 9 prehliadok, z toho tri sú v prvých troch mesiacoch

18 mesiacov

Dieťa navštívi svojho lekára preventívne jedenkrát

3 roky – 18 rokov

S dieťaťom chodíte na preventívnu prehliadku raz za dva roky

AKÉ VYŠETRENIA VAŠE DIEŤA ČAKAJÚ?
NOVORODENCI

Prvá preventívna prehliadka dieťatko spravidla čaká do 48 hodín po prepustení z pôrodnice. Pediater alebo pediatrička ho komplexne vyšetrí, zosumarizuje kompletnú anamnézu, zhodnotí správu od neonatológa a založí dieťatku zdravotnú dokumentáciu. Lekár má prísť k vám domov.


Pri vyšetrení sa posudzuje:
 • celkový stav dieťaťa,
 • koža,
 • svalový tonus.
Hodnotí sa tiež:
 • tvar a veľkosť veľkej fontanely (VF),
 • švy,
 • obvod hlavy a hrudníka,
 • oči,
 • nos,
 • ústna dutina a tvar podnebia,
 • auskultačný nález na srdci a pľúcach (lekárka dieťatko popočúva fonendoskopom, hľadá šelest na srdci alebo vývinovú vadu),
 • stav pupka,
 • slabiny,
 • pulzácia tepien,
 • stav semenníkov,
 • symetria dolných končatín,
 • pohyblivosť bedrových kĺbov,
 • vyšetria sa novorodenecké reflexy,
 • lekárka poradí so starostlivosťou a pomôže vám s dojčením.
Sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov sa u dojčiat vykonáva sa v 8. až 10. týždni života.

STARŠIE DETI

Ďalšie preventívne prehliadky sú zamerané komplexne na psychomotorický vývin a povinné očkovanie. Pediater alebo pediatrička orientačne vyšetrí sluch, reakcie očí a zrakovú ostrosť. Overí napríklad lateralitu, to znamená správnosť držania telíčka a hlavy a symetriu pohybov, znalosť farieb, vyšetrí reč, slovnú zásobu, skontroluje správnosť zakrivenia chrbtice, posudzuje pohlavný vývoj a stav psychického vývoja, pátra sa po telesných deformitách a prejavoch porúch správania.

Lekár hodnotí aj sociálnu situáciu v rodine a podľa veku sa posudzujú zdravotné schopnosti dieťaťa vo vzťahu k povinnej školskej dochádzke alebo telesnej výchove.

Riziko srdcovocievnych ochorení sa týka aj detí a práve preto sa sleduje u starších školákov. Včasná diagnostika dieťaťa so zmeneným metabolizmom tukov a jej následné riešenie je najlepším preventívnym opatrením pre zabránenie vzniku srdcovocievnych ochorení v dospelosti. V prípade potreby sa dieťa odosiela k špecialistom.

Súčasťou preventívnych prehliadok sú tieto laboratórne vyšetrenia:

Odmerá sa krvný tlak a opakovane sa vyšetruje moč a močový sediment - v 3. roku života, v  5. roku života, v  6. roku života alebo v  7. roku, ak dieťa nenastúpilo na školskú dochádzku, v  9. roku života, v  11. roku života, v  13. roku života, v  15. roku života.

Odber krvi na vyšetrenie sedimentácie erytrocytov – v 11. a 17. roku života.

Odber krvi na meranie hladiny cholesterolu – v 11. a 17. roku života.

Odber krvi na vyšetrenie triacyglycerolov – v 17. alebo 18. roku života.

Získajte viac pre svoje dieťa vďaka Všeobecnej zdravotnej poisťovni!
Počet detí s nadváhou neustále rastie

Nesprávne stravovacie návyky a nadmerná hmotnosť už v detstve môžu spôsobiť vznik rôznych metabolických i srdcovocievnych ochorení. Všeobecná zdravotná poisťovňa motivuje aj vášho pediatra či vašu pediatričku, aby takýmto deťom venovali zvýšenú pozornosť a podporuje tak manažovanie zdravotnej starostlivosti detí s obezitou vo veku 3 až 7 rokov:

 • Ak má vaše dieťa problém s obezitou, všeobecný lekár ho bude pravidelne sledovať vo svojej ambulancii.
 • Poskytne vám odborné poradenstvo v otázke správnej životosprávy a úpravy jedálnička.
 • V prípade potreby bude lekár liečbu vášho dieťaťa konzultovať s ďalšími odborníkmi, aby spolu s nimi nastavil účinnú liečbu.
Sú potrebné antibiotiká?

Nezaťažujte detský organizmus zbytočnými liekmi, ak nebojuje s baktériou. Antibiotiká sú užitočnými pomocníkmi v boji s rôznymi chorobami. Niekedy sú ale predpisované zbytočne. Bolesť hlavy, kašeľ a zvýšená teplota môžu mať aj vírusový pôvod. Jednoduché CRP vyšetrenie z kvapky krvi z prsta malého pacienta lekárovi poradí, či je nutná antibiotická liečba. Všeobecná zdravotná poisťovňa uhrádza toto vyšetrenie priamo v ambulancii všetkým deťom nad rámec kapitačnej platby.

Poruchy príjmu potravy sa môžu prejavovať už v detstve

Hoci sa tieto ochorenia v spoločnosti zväčša spájajú s mladými ženami a mužmi, faktom je, že neobchádzajú ani malé deti dokonca vo veku žiakov prvého stupňa základnej školy. Jedine Všeobecná zdravotná poisťovňa uhrádza liečbu detských pacientov s poruchami príjmu potravy, ako je bulímia a anorexia, na špecializovanom pracovisku ťažko liečiteľných porúch príjmu potravy v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Liečba je určená deťom do 18 rokov pri ťažkých stavoch anorexie a bulímie, ktoré nie je možné riešiť ambulantne.

Starostlivosť o malých športovcov

Ak je vaše dieťa aktívne v organizovanom športovom klube, raz do roka má nárok na preventívnu prehliadku v špecializovanej ambulancii u telovýchovného lekára. Poisťovňa uhrádza výkon čiastočne.

V ambulancii ho čaká:
 • komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
 • odmeranie pulzu a tlaku,
 • základné vyšetrenia a merania výšky, hmotnosti, percentuálneho podielu tuku,
 • EKG,
 • spirografické vyšetrenie,
 • odborné poradenstvo.

Starostlivosť o zúbky

Mliečne zuby si zaslúžia rovnakú pozornosť ako trvalé. Myslite na to, že deti majú absolvovať prehliadku dokonca častejšie ako ich rodičia, a to dvakrát do roka. Prvú návštevu svojmu potomkovi naplánujte zároveň s prvou narodeninovou oslavou, čaká ho po dovŕšení jedného roka.

V zubnom kresle malému pacientovi:
 • podrobne prehliadnu celý chrup,
 • skontrolujú prejavy parodontu,
 • skontrolujú ďasná a mäkké tkanivá ústnej dutiny,
 • prezrú medzičeľustné a vzájomné postavenie zubov,
 • určia index kazivosti chrupu a parodontálny index,
 • skontrolujú zubné náhrady,
 • súčasťou preventívnej prehliadky je aj dentálna hygiena, odstránenie zubných povlakov, fluoridovanie zubov a nácvik hygienických návykov.
Ušetrite u zubára a získajte pre svoje dieťa príspevok až do 30 eur na dentálnu hygienu

Je zubár pre vášho potomka strašiak? Vŕtaniu, plombovaniu či nebodaj trhaniu malých zúbkov sa dá predísť dôkladnou zubnou hygienou. Ušetrite svoje dieťa od stresujúcich chvíľ v zubárskom kresle a ušetríte aj na výdavkoch z rodinného rozpočtu. Objednajte ho na dentálnu hygienu a Všeobecná zdravotná poisťovňa za vás zaplatí polovicu.

Od 1.7.2018 uhrádza VšZP 50 % z platby (maximálne 30 eur) dieťaťa za ústnu hygienu vo veku 6 – 18 rokov.

Dentálna hygiena u detí je základom prevencie väčšiny ochorení, ako je obávaný zubný kaz, zápal ďasien či zápach z úst. Detičky sa pritom naučia aj správne starať o zúbky, preto odborníci odporúčajú absolvovať prvú dentálnu hygienu najneskôr vo veku okolo 5 až 6 rokov.

Máte už Zubný preukaz dieťaťa?

Všeobecná zdravotná poisťovňa vám uľahčí starostlivosť o detské zúbky praktickými radami. Zubný preukaz dostáva pri odchode z pôrodnice v kufríku Ja a moje bábätko každá mamička, k dispozícii sú aj na pobočkách VšZP.

Rodičia nájdu v preukaze praktické návody, ako sa starať o ústnu dutinu svojich ratolestí už od narodenia, do akého veku je dobré deťom dočisťovať zuby, kedy použiť zubnú pastu, aké potraviny zubom najviac škodia. V preukaze je priestor aj na záznamy o preventívnych prehliadkach. Všetko je podané pútavou, zrozumiteľnou a hravou formou, aby čistenie zúbkov bola zábava.

Očkovací kalendár

Vyskúšajte praktického pomocníka! Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Všeobecná zdravotná poisťovňa vám prinášajú v elektronickej forme Očkovací kalendár na rok 2020, v ktorom nájdete základné informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní detí a dospelých.

Očkovací kalendár na rok 2020 

Dosiahnutý vek 2 mesiace

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 1. dávka

Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami hexavalentnej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života.

Pneumokokové invazívne ochorenia – 1. dávka

Očkovanie detí proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami konjugovanej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa

Dosiahnutý vek 4 mesiace

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 2. dávka

Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami hexavalentnej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života.

Pneumokokové invazívne ochorenia – 2. dávka

Očkovanie detí proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami konjugovanej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa

Dosiahnutý vek 10 mesiacov

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 3. dávka

Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami hexavalentnej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života.

Pneumokokové invazívne ochorenia – 3. dávka

Očkovanie detí proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami konjugovanej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa

Dosiahnutý vek 14 – 17 mesiacov

Osýpky, Mumps, Ružienka

Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Vykonáva sa najskôr v prvom dni 15. mesiaca života, najneskôr v 18. mesiaci života dieťaťa. Preočkovanie sa vykoná v 11. roku života. Očkovanie sa vykonáva trojzložkovou očkovacou látkou, ktorá obsahuje oslabený vírus osýpok, mumpsu a ružienky.

Dosiahnutý vek 4 roky

Osýpky, Mumps, Ružienka

Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Vykonáva sa najskôr v prvom dni 15. mesiaca života, najneskôr v 18. mesiaci života dieťaťa. Preočkovanie sa vykoná v 5. roku života. Očkovanie sa vykonáva trojzložkovou očkovacou látkou, ktorá obsahuje oslabený vírus osýpok, mumpsu a ružienky.

Pozn.: U detí narodených od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015 sa očkovanie druhou dávkou trojzložkovej očkovacej látky proti osýpkam, mumpsu a ružienke vykoná v 11. roku života.

Dosiahnutý vek 5 rokov

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna – 1. preočkovanie

Preočkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Preočkovanie sa vykonáva dvoma dávkami tetravalentnej očkovacej látky so zníženým obsahom antigénov. Prvé preočkovanie sa vykonáva v 6. roku života dieťaťa, druhé preočkovanie v 13. roku života.

Dosiahnutý vek 12 rokov

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna – 2. preočkovanie

Preočkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Preočkovanie sa vykonáva dvoma dávkami tetravalentnej očkovacej látky so zníženým obsahom antigénov. Prvé preočkovanie sa vykonáva v 6. roku života dieťaťa, druhé preočkovanie v 13. roku života.

Chráňte svoje dieťa aj pred ďalšími ochoreniami. Všeobecná zdravotná poisťovňa vám rozhodovanie o nepovinnom očkovaní uľahčí
Očkovanie proti chrípke

Chrípka je často podceňované, no v skutočnosti závažné vírusové ochorenie, ktoré sa rýchlo šíri. Očkovanie proti chrípke je odporúčané pre deti od šiestich mesiacov života do dvanástich rokov. Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne za očkovanie neplatia, vakcínu vám poisťovňa uhradí v plnom rozhsahu bez obmedzenia veku. Stačí sa naň opýtať u vášho pediatra.Partneri portálu

 • Logo partnera
 • Logo partnera