Detskí diabetici dostali vianočný darček od VšZP

Redakcia Aktuality 22.12.2020

Všeobecná zdravotná poisťovňa úspešne pokračuje v systematickom skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti pre diabetikov. V rámci svojich možností a kompetencií presadzuje zlepšovanie dostupnosti najmodernejších zdravotníckych pomôcok, ktoré pacientom s cukrovkou významne pomáhajú v ich liečbe.

Podľa posledných štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácii bolo na Slovensku evidovaných 355 895 pacientov liečených na niektorý z typov cukrovky. Dá sa povedať, že diabetom trpí každý 15. Slovák. Liečba tohto ochorenia je pre cukrovkára často finančne náročná.

Aj úsilie a podpora najväčšej zdravotnej poisťovne sa podpísali pod najnovšiu zmenu legislatívnych pravidiel úhrady zdravotníckych pomôcok pre pacientov s týmto ochorením. Kategorizačná komisia Ministerstva zdravotníctva SR pre zdravotnícke pomôcky v uplynulých dňoch schválila výrazne vyšší počet glukózových senzorov pre deti do 19. rokov, vďaka čomu im ich zdravotná poisťovňa uhradí v takom počte, ktorý pokryje spotrebu na 80 % roka.

Načúvame odborníkom a svojou iniciatívou a ústretovým postojom sme podporili riešenie, ktoré vytvára podmienky na podstatne lepšiu kompenzáciu pacientov s diabetom. Veríme, že to ocenia nielen detskí diabetici, ale aj ich rodičia,“ povedal Richard Strapko, generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Okrem zvýšenia počtu senzorov pre deti dochádza v budúcom roku aj k zmene úhradovej politiky týchto dôležitých pomôcok tak, aby boli spravodlivo uhrádzané bez ohľadu na ich životnosť.

Hoci aktuálne sa slovo pandémia skloňuje najmä v súvislosti s COVID-19, s týmto označením sa spája i cukrovka, o ktorej sa hovorí ako o pandémii tretieho tisícročia. Aj preto nám záleží na tom, aby sme pacientov s diabetom včas podchytili a pomáhali im zjednodušiť život s týmto celoživotným ochorením,“ dopĺňa podpredsedníčka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Beata Havelková.

Všeobecná zdravotná poisťovňa prináša svojim poistencom „Tanier diabetika“. Ide o pomôcku, ktorá pomáha pacientom pri optimálnom zostavení jedálnička čím zvyšuje komfort a kvalitu ich liečby.

V tomto roku už VšZP realizovala viaceré konkrétne kroky zamerané na starostlivosť o diabetikov. Patrí k nim napríklad úspešne zavŕšená iniciatíva realizovaná v spolupráci s hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy MUDr. Jaroslavom Fábrym.

Jej výsledkom je rovnomerne rozmiestnená celoslovenská sieť plne funkčných a aktívne pracujúcich diabetologických ambulancií certifikovaných pre nastavovanie dospelého diabetika na inzulínovú pumpu.

Vďaka tomu sa podarilo významne zvýšiť dostupnosť tohto najmodernejšieho spôsobu liečby cukrovky pacientom z celého Slovenska. Tí oceňujú aj projekt „Tanier diabetika“, ktorý im pomáha osvojiť si správne stravovacie návyky ako základný predpoklad úspešnej liečby v podobe dlhodobo kompenzovaných pacientov.

Všeobecná zdravotná poisťovňa bude aj naďalej venovať zvýšenú pozornosť segmentu chronických chorôb s osobitným dôrazom na diabetikov. V roku 2021 pripravuje viaceré systémové zlepšenia s cieľom prispieť k skvalitneniu života diabetikov.

 

 Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera