Aj po porážke je možné viesť normálny život bez následkov. VšZP to umožnila už stovkám svojich poistencov

Redakcia Aktuality 16.06.2021

Cievna mozgová príhoda je treťou najčastejšou príčinou invalidity a smrti. Pri jej včasnom odhalení, správnej liečbe a následnej rehabilitácii je však možné minimalizovať následky ochorenia a vrátiť sa do normálneho života. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa preto zameriava tak na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení, ako aj na následnú unikátnu starostlivosť o týchto pacientov.

V roku 2019 VšZP iniciovala otvorenie jednej z prvých špecializovaných nemocníc zameranej na rehabilitáciu ľudí po cievnych mozgových príhodách a polytraume s ťažkým pohybovým deficitom v Lehniciach. Podieľala sa aj pri sprostredkovaní zaškolenia tohto pracoviska v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová. K vysokej úrovni odbornosti zariadenia Vitalita Lehnice prispelo aj zapojenie sa do medzinárodného projektu výmeny skúseností pacientov s cievnou príhodou. „Nesmierne nás teší, že sa nám za dva roky podarilo odliečiť približne 300 našich poistencov. Včasnou a intenzívnou rehabilitáciou sme im umožnili zmierniť alebo úplne zvrátiť následky choroby, vyhnúť sa dlhodobej a finančne náročnej liečbe a hlavne, do bežného života sa títo ľudia vracajú s nižším pohybovým deficitom. Vďačíme za to vybaveniu a najmä vysokej profesionalite personálu,“ konštatuje podpredsedníčka predstavenstva VšZP Beata Havelková.

Za úspechmi tohto projektu možno hľadať aj dobrý manažment cesty pacienta po cievnej príhode, ktorý prechádza takmer priamo z ústavného zariadenia na lôžko. Následná rehabilitácia, ktorá trvá 21 až 60 dní, je tak včas zahájená, čím sa zvyšuje jej úspešnosť.

„Ani cievna mozgová príhoda si, žiaľ, nevyberá. Hoci najviac našich pacientov je vo vekovej skupine nad 55 rokov, čoraz častejšie k nám prichádzajú štyridsiatnici a mladšie ročníky, nedávno napríklad len 28 ročný chlapec zo stredného Slovenska. A hoci aj medicína má svoje hranice, pomáhame im vrátiť sa do života, aký žili predtým. Po dvoch mesiacoch liečby odchádzala od nás napríklad plne sebestačná lekárka, ktorú sme prijali ako ležiacu. To sú tie malé zázraky, ktoré aj nám, lekárom, pomáhajú posúvať hranice medicíny a písať príbehy pacientov s dobrým koncom,“ hovorí primár špecializovanej nemocnice Vitalita Lehnice MUDr. Jozef Koloň. 

Úspechy tohto zariadenia viedli VšZP k zazmluvneniu rovnakého projektu v Bánovciach nad Bebravou. Pracovisko sa kvôli korone muselo dočane premiestniť na oddelenie dlhodobo chorých. Nemocnica s poliklinikou však už prisľúbila, že v dohľadnom čase rozšíri rehabilitačné kapacity a naša najväčšia zdravotná poisťovňa už intenzívne pracuje na rozšírení tejto formy starostlivosti o pacientov po porážke. „Na prelome rokov sa začali  rokovania s odbornými spoločnosťami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktoré vedú k príprave tohto konceptu. Našim cieľom je zabezpečiť komplexnú a kvalitnú rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť po cievnych mozgových príhodách pre poistencov na celom Slovensku. Všeobecná zdravotná poisťovňa má už dnes najväčší počet zazmluvnených rehabilitačných lôžok pre týchto poistencov a urobíme všetko pre to, aby sa ich počet postupne zvyšoval, a to nie len v západnej časti krajiny,“ dodáva Beata Havelková k pripravovanému projektu, ktorý by mohol získať reálnu podobu už v jesenných mesiacoch tohto roka.Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera