Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Aktuality

cestovanie cestovné poistenie

Vyhnite sa najčastejším chybám, ktoré ľudia robia pri cestovnom poistení

Dovolenková sezóna je v plnom prúde. Úrazy či zdravotné komplikácie si však dovolenku neberú. Nezabudnite preto na cestovné poistenie, ktoré vám pokryje náklady na liečbu v cudzine. Vďaka VšZP ho môžete mať teraz so zľavou až do 60 %.

22.06.2023

Vyhnite sa najčastejším chybám, ktoré ľudia robia pri cestovnom poistení

Cestovanie má byť o pozitívnych zážitkoch a nie o strese z neočakávaných situácií. Niekedy sa im však nedá vyhnúť, preto je dobré byť pripravený. Za hranicami našej krajiny je potrebné mať pri sebe Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

Jeho elektronická verzia je najbezpečnejším riešením aj pre deti, ktoré budú tráviť prázdniny napríklad v táboroch. Na cestu za oddychom odporúčame okrem Európskeho preukazu zdravotného poistenia aj komerčné poistenie liečebných nákladov, a to pred každou cestou do zahraničia, bez ohľadu na cieľovú destináciu. Predídete tak mnohým nepríjemnostiam, v prípade, že naozaj budete odkázaní na zdravotnú starostlivosť v zahraničí.

EPZP je určený pre dočasné pobyty v zahraničí, ako je napríklad dovolenka či štúdium. Poistenci s EPZP v takom prípade za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť v štátoch Európskej únie neplatia, resp. ak by poskytovateľ úhradu žiadal, VšZP im náklady spojené s jej poskytnutím pri splnení stanovených pravidiel spätne preplatí. Poistenci však musia uhradiť doplatky, ktoré by zaplatil aj domáci poistenec v súlade s rozsahom úkonov krytých verejným zdravotným poistením v štáte pobytu.

Uvodzovky obrazok

Pri ceste do zahraničia sa na dovolenkárov vzťahujú zákony v danej krajine.

Nezabudnite aj na komerčné poistenie

Štáty EÚ, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Island, kde platí EPZP, nemajú rovnaký systém zdravotného poistenia. „V týchto krajinách je súčasťou systému tzv. povinná spoluúčasť, na ktorú si domáci poistenci pravidelne počas roka prispievajú. A keďže z EPZP sú kryté len zdravotné výkony, ktoré sa v danej krajine štandardne uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia, poistenci bez uzavretej komerčnej poistky musia pri čerpaní potrebnej zdravotnej starostlivosti počítať aj s doplatkom,“ upozorňuje manažérka komunikácie E. Peterová.

Najvýhodnejším krytím pre cesty do zahraničia je preto kombinácia EPZP a komerčného poistenia. Poistenci VšZP ho môžu získať so zľavou až do 60 %. Komerčné poistenie je vhodné mať aj z dôvodu, že EPZP nepokrýva náklady za spoluúčasť poistenca, náklady za prevoz do SR a repatriáciu a tiež náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia.

O komerčnom cestovnom poistení sme sa porozprávali s odborníčkou, s Mgr. Milenou Kuricovou, manažérkou centra liečby v cudzine VšZP.

Na čo si dávať pozor pri vycestovaní do zahraničia?

V prvom rade si treba uvedomiť, že pri ceste do zahraničia sa na dovolenkárov vzťahujú zákony v danej krajine.

Prečo nestačí len EPZP, ale treba myslieť aj na komerčné pripoistenie?

EPZP nepokrýva preplatenia nákladov za následnú zdravotnú starostlivosť ani v prípade potreby prevozu zo zahraničia a POZOR ani náklady u poskytovateľa, ktorý nie je zaradený do verejného systému, teda súkromníka. V prípade potreby ošetrenia je situácia podmienená emóciami a strachom, ale treba sa zamyslieť, prečo mi nebol v európskom priestore akceptovaný EPZP.

Aké chyby najčastejšie ľudia robia pri vybavovaní poistení?

Uzavrú iba štandardné cestovné poistenie. V prípade, že v danej krajine musí mať jeho obyvateľ na uvedené poskytnutie zdravotnej starostlivosti (ZS) pripoistenie alebo si ho uhrádza, nie je akceptovaný EPZP.

Uvediem príklad. Poistenec bol na dovolenke a využil atrakciu jazdu na banáne. Nešťastnou náhodou mal úraz hlavy a skončil vo vážnom stave v nemocnici. Rodinní príslušníci zistili, že v krajine, v ktorej sa nachádzal, je atrakcia jazda na banáne považovaná za extrémny šport a náklady na liečbu si museli hradiť v plnej výške. Komerčné poistenie nezahŕňalo rizikové poistenie, a tak rodina musela na vlastné náklady zabezpečiť liečbu aj prevoz na Slovensko.

Napadá mi hneď druhý príklad. Poistenec sa počas dovolenky rozhodol prejsť časť územia ako turista. Pošmykol sa na ceste, ktorá bola v skalnatom teréne a bola potreba technického zásahu na jeho ošetrenie. Mal uzavreté len cestovné poistenie, ktoré nepokrýva preplatenie nákladov za technické zásahy...

Do akých výšok sa môže liečba v zahraničí vyšplhať, napr. pri zlomení ruky, prevoze do nemocnice... v prípade, že nemáme cestovné poistenie?

Výška nákladov za ošetrenie v zahraničí je veľmi rozdielna. Môže sa však aj zlomenina ruky v súvislosti s prevozom z miesta úrazu na ošetrenie vyšplhať na 20 000 eur. Treba však zdôrazniť, že pri uzavretí komerčného poistenia sa poistenec vyhne problémom spojeným s ošetrením.

Aké sú najväčšie výhody cestovného poistenia?

Pokrývajú náklady za kompletné poskytnutie ZS v prípade úrazu či choroby.

Je pre niekoho takéto poistenie aj zbytočné?

Každý človek by si mal uvedomiť, že možno aj banálna cesta na bicykli cez hranice Slovenka alebo nákupy v zahraničí môžu niesť riziko úrazu, či neočakávané zhoršenie zdravotného stavu, či náhlej príhody.

Čo potrebujem k uzavretiu cestovného poistenia?

Určite sa treba poradiť pri uzatváraní komerčného poistenia, či spĺňa všetky náklady spojené s predpokladanou cestou do zahraničia.  

Do akej sumy poisťovňa uhradí škodu?

V prípade akceptovania EPZP sú náklady hradené v štáte ošetrenia z verejného systému a fakturované priamo zdravotnej poisťovni.

Ak je otázka, koľko uhrádza zdravotná poisťovňa, ak za zdravotnú starostlivosť poistenec zaplatil, tak poistenec má možnosť výberu, či chce mať preplatené, ako hradí inštitúcia v mieste poskytnutia ZS alebo ako sa hradí na Slovensku. Dopredu nie je možné zadefinovať, ktorý spôsob preplatenia by bol pre poistenca výhodný. Zákon umožňuje poistencovi prejav vôle výberu spôsobu preplatenia pri podaní žiadosti, ktorý potvrdí svojím podpisom.

Ak je otázka, koľko je uhradené z komerčného poistenia, tak len do limitu uvedeného v zmluve.

VSZP benefit - Ilustracny obrazok

VšZP benefit

Nedajte si pokaziť dovolenku stratou batožiny, nepojazdným autom, úrazom, ochorením alebo inými nepríjemnosťami. Využite cestovné poistenie v ČSOB. Poslúži vám nielen jednorazovo počas letnej dovolenky pri mori, ale napríklad aj na príležitostné nákupy alebo predĺžený víkend v zahraničí po celý rok

Zaujali vás tieto články?