Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Aktuality

choroby dlhodobo chorí

Kto je stomik a na čo má právo?

Na Slovensku žije približne 8 000 až 10 000 stomikov. Združenie SLOVILCO sa snaží napomáhať vytvárať lepšie podmienky pre ich život. Patríte medzi stomikov aj vy?

13.11.2023

Kto je stomik a na čo má právo?

Slovo stómia pochádza z gréčtiny a znamená „ústa“, v prenesenom význame potom „otvor, vyústenie alebo vývod“.

Stómia je normálne kruhová alebo oválna, červenej farby, podobne ako sliznica v ústach. V stómii sa nenachádzajú žiadne nervové zakončenia, takže nie citlivá na bolesť.

Stomik je zdravotne ťažko postihutý občan, ktorému bol vyvedený dutý orgán (hrubé, tenké črevo alebo močovod) na vonkajšiu časť brucha. Na Slovensku žije približne 8 000 až 10 000 stomikov. Z toho je organizovaných približne 10 % v ILCO kluboch, ktoré pôsobia na Slovensku pod SLOVILCOM.

Tento počet sa neustále mení, nakoľko sa každoročne operuje 1 000 - 1 500 ľudí, ktorí končia vyvedením stómie. Približne taký istý počet v priebehu roka odíde. SLOVILCO – Slovenské združenie stomikov, bolo založené v roku 1991.

Aké je jeho poslanie?

Jeho poslaním je zmierňovať ľudské nešťastie, utrpenie, presadzovať zrovnoprávnenie zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených občanov - STOMIKOV. Podporovať ich integráciou do rodinného, pracovného, občianskeho a spoločenského života.

SLOVILCO zabezpečuje pre svojich členov Rekondično-rehabilitačné pobyty v kúpeľoch, horských hoteloch zameraných na skvalitnenie ich sebavedomia. Súčasťou týchto pobytov sú odborné prednášky, ktorých cieľom je oboznámiť nových, ale i skôr operovaných pacientov o novinkách v ošetrovaní stómie, ako aj o nových pomôckach, ktoré skvalitnia život ľudí žijúcich zo stómiou.

VSZP benefit - Ilustracny obrazok

Prečítajte si viac

 

Aj život so stómiou vie byť krásny.

Prednášky zabezpečujú zástupcovia jednotlivých firiem dodávajúcich stomické pomôcky. Zdravotné sestry pripravujú prednášky o diétnom stravovaní a fyzických aktivitách vhodných pre STOMIKOV.

Vydávajú aj vlastný časopis SLOVILCO dvakrát do roka, sú na FB, a aj tak sa im ťažko získavajú do klubov noví zoperovaní stomici – hlavne tí mladší. SLOVICO ako združenie nemá prístup k osobným údajom pacientov, tak ak patríte medzi stomikov, dajte im o sebe vedieť a staňte sa členom SLOVICO- Slovenského združenia stomikov

ILCO kluby sú roztrúsené po celom Slovensku. V súčasnosti ich funguje 19. Každý má svojho predsedu, ktorým je samotný stomik. ILCO kluby pomáhajú hlavne začínajúcim stomikom, kedy im vedia poskytnúť kompletné poradenstvo – ošetrovanie stómie, stravovanie, obliekanie, kompenzácie, návrat do práce a podobne.

Osobná skúsenosť stomikov je na nezaplatenie, preto určite odporúčame zájsť do klubu, ktorý je k vášmu bydlisku čo najbližšie. Vítaní sú aj rodinní príslušníci.

Zaujali vás tieto články?