Prišiel som domov zo zahraničia a som v karanténe. Ako sa poistiť?

Redakcia Všetko o koronavíruse 17.03.2020

Všeobecná zdravotná poisťovňa radí Slovákom, ktorí sa v týchto dňoch vrátili domov, ako si vybaviť zdravotné poistenie, hoci sú v karanténe.

Zdravotné poistenie v prípade karantény vybavíte vo VšZP aj emailom. FOTO: Adobe Stock

Slováci, ktorí sa v tomto období vracajú na Slovensko, musia absolvovať dvojtýždňovú karanténu. Mnohí z nich ukončili svoje zamestnanie a teda aj zdravotné poistenie v cudzine, po návrate domov sa tak musia zdravotne poistiť. Všeobecná zdravotná poisťovňa informuje, ako v takomto prípade postupovať.

Hneď na úvod je potrebné zdôrazniť, že nasledujúci postup sa vzťahuje len na prípady vzniku verejného zdravotného poistenia u osoby, ktorej bola nariadená karanténa v súvislosti s ochorením COVID-19.

  • Ak ste v karanténe, môžete podať prihlášku elektronicky, zaslaním tlačiva na infolinka@vszp.sk, alebo telefonicky cez call centrum. Zdravotná poisťovňa takúto prihlášku prijme a spracuje aj bez podpisu. Ešte predtým však zamestnanci VšZP každú prihlášku osoby nachádzajúcej sa v nariadenej karanténe riadne preveria.
  • Ak nie je možné podať prihlášku počas karantény, vzniká povinnosť kontaktovať zdravotnú poisťovňu po ukončení karantény, najneskôr do 8 dní.
  • V prípade, ak ste hospitalizovaní a váš zdravotný stav vám neumožňuje komunikovať, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vám určí príslušnú zdravotnú poisťovňu na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého ste hospitalizovaný.
  • Ak dochádza k zániku a vzniku verejného zdravotného poistenia počas toho istého roka, ste povinní podať prihlášku do tej zdravotnej poisťovne, v ktorej ste boli poistení naposledy. Zdravotná poisťovňa je povinná overiť predchádzajúci poistný vzťah a v prípade nesúladu vás bude informovať.


Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera