Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Aktuality

Zvyšuje sa počet detí a s akútnymi respiračnými ochoreniami

Kedy pri akútnych respiračných ochoreniach vyhľadať lekára? 

21.12.2022

Zvyšuje sa počet detí a s akútnymi respiračnými ochoreniami

V čase zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení sledujú lekári Oddelenia urgentného príjmu (OUP) Národného ústavu detských chorôb zvýšený počet detských pacientov. Na urgentnom príjme lekári denne vyšetria okolo 200 detí, počas víkendov počet ošetrených detí presahuje 500 a viac pacientov. 

„Rodičov chceme ubezpečiť, že každé dieťa, ktoré príde na OUP, bude vyšetrené. Po príchode na OUP všetci pacienti prechádzajú triediacim pracoviskom, kde sa objektívne zhodnotí klinický stav dieťaťa. Pacienti, ktorých zdravotný stav neznesie odklad, sú smerovaní priamo k lekárovi OUP. Pacienti s menej závažným zdravotným stavom musia na vyšetrenie počkať, pretože pacienti s vyššou prioritou musia byť ošetrení skôr,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a zároveň ubezpečil rodičov,  ak sa klinický stav dieťaťa v čakárni zhorší, rovnako bude ošetrené prioritne. 

Zo skúseností lekárov OUP zdravotný stav zhruba 20 % detí by rodičia zvládli aj v domácom prostredí.

Existuje paušálna rada pre rodičov, kedy zvládnu ochorenie doma?

„Paušálna rada neexistuje, ale pokiaľ má akútne respiračné ochorenie štandardný priebeh, to znamená, že dieťa má nádchu a iné príznaky sprevádzané vysokou teplotu a po podaní lieku proti bolesti a na zníženie teploty sa mu uľaví, chutí mu jesť, prijíma tekutiny, je aktívne, netreba hneď vyhľadať lekára,“  hovorí MUDr. Jakub Gecz, PhD., lekár OUP a zároveň apeluje na rodičov, aby sa nebáli podať dieťaťu liek z lekárne proti bolesti a na zníženie teploty, pretože deti často prichádzajú poddávkované alebo im rodičia liek vôbec nepodajú.

„Bežne dostupný liek z lekárne môžu rodičia dieťaťu podať už pri zvýšenej teplote, ak je predpoklad, že sa teplota bude zvyšovať a dieťa má bolesti svalov, kĺbov a iné,“ hovorí lekár. Pri vysokej teplote pomáhajú tiež zábaly cez hrudník, nie na končatiny a čelo alebo dieťa vo vlažnej vode, asi 36 stupňov Celzia, osprchovať, alebo krátko okúpať. Objektívne zhodnotiť zdravotný stav dieťa môžu len lekári, preto ak majú rodičia pochybnosti, treba vyhľadať lekársku pomoc.

Kedy pri akútnych respiračných ochoreniach vyhľadať lekára? 

„Ak u dieťaťa aj napriek podaniu lieku  proti bolesti nepríde k zlepšeniu zdravotného stavu, dieťa neprijíma tekutiny, nechutí mu jesť, je apatické, treba vyhľadať lekára. Mnohé akútne respiračné ochorenia sú tiež sprevádzané poruchami dýchania, ak je dieťa dušné a ťažko sa mu dýcha, prípadne nevie dopovedať vetu a zadýcha sa, rovnako treba lekára vyhľadať čo najskôr. Platí to aj v situácii, kedy má dieťa síce nekomplikovaný priebeh ochorenia, ale zdravotný stav sa aj po niekoľkých dňoch domácej liečby nemení,“ dopĺňa lekár. 

Lekári tiež odporúčajú prevenciu – vyhýbať sa miestam s veľkou koncentráciou ľudí, časté nárazové vetranie a dôslednú hygienu rúk. 

Zaujali vás tieto články?