Veľký skríning rakoviny: V januári prídu ľuďom do schránok prvé testy

Redakcia Aktuality 14.12.2018

V budúcom roku sa spúšťa program na včasné odhalenie troch typov onkologických ochorení. Prvým bude rakovina hrubého čreva a konečníka.

V roku 2019 Slovákov čakajú skríningy troch onkologických ochorení. FOTO: Pixabay

Ministerstvo zdravotníctva SR od budúceho roka spúšťa skríningové programy zamerané na včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka, prsníka a krčka maternice. Ako informovalo ministerstvo, nádorové ochorenia sú v súčasnosti druhou najčastejšou príčinou úmrtia na Slovensku. V prvej vlne pôjde o aktívne vyhľadávanie rakoviny hrubého čreva.

Podľa správy Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny je kolorektálny karcinóm najčastejšie sa vyskytujúcim onkologickým ochorením u mužov, druhým najčastejším u žien. Pilotný program na odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka sa začne vrámci Roku prevencie prvou fázou na vzorke dvadsaťtisíc ľudí, ktorých vyberú zdravotné poisťovne.

Príde vám list, čo ďalej?

Slovensko je jednou z piatich krajín s najvyšším výskytom tohto karcinómu na svete. „Kolorektálny karcinóm by mohol byť iba marginálnym zdravotným problémom, pretože ho vieme včas zistiť a následne definitívne odstrániť. Zatiaľ ani jedna rozvinutá krajina na svete nedokázala presvedčiť populáciu nad 50 rokov, aby sa v dostatočnej miere zúčastňovala na skríningových vyšetreniach. Metóda adresného pozývania na skríning tohto ochorenia je najúčinnejšia, práve preto ju na Slovensku od januára uvádzame,“ hovorí MUDr. Rudolf Hrčka, CSc., primár endoskopického oddelenia Gastroenterologickej kliniky SZU a UNB.

„V súčasnosti vrcholia prípravy na distribúciu štandardizovaného imunochemického testu na zistenie prítomnosti kolorektálneho karcinómu, ktorý Všeobecná zdravotná poisťovňa spolu s vysvetľujúcim listom začne od januára budúceho roku posielať 12 800 náhodne vybraným poistencom a poistenkám vo veku 50 až 74 rokov vo všetkých krajoch Slovenska,“ informovala VšZP. Test dokáže odhaliť takzvané okultné, teda skryté, krvácanie. Neviditeľné množstvo krvi v stolici môže byť príznakom rakoviny.

Odobratú vzorku spolu s neotvorenou obálkou s vyhodnocovacou sadou je potrebné doručiť všeobecnému lekárovi. FOTO: preventivne.sk 
Zásielka bude obsahovať okrem pomôcok aj návod na správnu realizáciu testu. Účastníci skríningu dostanú odberovú sadu s návodom na použitie a zatvorenú obálku s testovacou platničkou, ktorá je určená pre lekára. Nádobku s odobranou stolicou spolu s obálkou a vyplneným formulárom doručia do ambulancie svojho všeobecného lekára najneskôr do troch dní po odobratí vzorky. Ten ich bude o výsledku testu informovať. Pozitívny výsledok však ešte neznamená, že človek má rakovinu, pacienti sú odosielaní na ďalšie, a to kolonoskopické vyšetrenie.

List zároveň pripomína, že v prípade negatívneho výsledku by si test na okultné krvácanie mali účastníci zopakovať o dva roky. Na toto vyšetrenie raz za dva roky majú štandardne nárok muži a ženy nad 50 rokov. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa sa dlhodobo systémovo venuje podpore prevencie najčastejšie sa vyskytujúcich civilizačných ochorení a tento test svojim poistencom uhrádza už o desať rokov skôr, a teda po dovŕšení štyridsiatky. V roku 2018 sa navyše na včasný záchyt rakoviny hrubého čreva a konečníka poisťovňa zamerala aj prostredníctvom eventov po celom Slovensku, na ktorých sa, okrem vzdelávania návštevníkov, rozdalo 2 500 testov na okultné krvácanie. 

Mamograf a cytológia

Ďalší skríning, ktorý budúci rok štartuje MZ SR, je aktívne vyhľadávanie nádorov prsníka. Cieľovou skupinou sú ženy vo veku 50 až 69 rokov. Aj na tomto programe MZ SR spolupracuje s odbornými spoločnosťami aj zdravotnými poisťovňami, ktoré budú svojich poistencov na toto vyšetrenie pozývať. 

Ako informuje ministerstvo, mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť aj včasné štádium rakoviny prsníka, keď má nádor len niekoľko milimetrov. V tejto fáze je rakovina prsníka veľmi dobre liečiteľná, bez veľkého operačného zásahu, väčšinou aj bez chemoterapie či rádioterapie.

„Stále platí, že mnoho žien na Slovensku je diagnostikovaných už s pokročilou rakovinou prsníka a v priemere 300 žien ročne u nás zomiera zbytočne. Celoplošný štátom garantovaný mamografický skríning môže tento stav výrazne zlepšiť,“ povedala lekárka Preventívneho centra Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave MUDr. Alena Kállayová, CSc.

Cieľovou skupinou skríningu rakoviny prsníka sú ženy vo veku 50 až 69 rokov. FOTO: Pixabay 
MZ SR v priebehu roka 2019 plánuje rozbehnúť aj skríning rakoviny krčka maternice. Cytologické stery z krčka maternice budú vyhodnocovať certifikované cytologické laboratóriá. Nárok naň budú mať ženy vo veku 23 – 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie sa uskutočnia v ročnom intervale, v prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v trojročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenku, u ktorej sa začal skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné tri cytologické nálezy negatívne.

„Rakovina krčka maternice je závažným onkologickým ochorením žien, hlavne v produktívnom veku okolo 45 rokov, so všetkými nepriaznivými zdravotnými a sociálnymi následkami. Organizovaný cytologický skríning tohto ochorenia iniciovaný MZ SR a odbornými spoločnosťami ponúka cieľovej skupine žien na Slovensku možnosť predchádzať vzniku rakoviny krčka maternice. Cieľom skríningu je znížiť výskyt a následne úmrtnosť na toto ochorenie,“ uviedol MUDr. Oliver Sadovský, CSc. z Národného onkologického ústavu v Bratislave. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa svojim poistenkám hradí toto vyšetrenie pri každej preventívnej prehliadke už od veku 18 rokov.  Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera