Slovenský deň obezity: Je to problém, ktorý sa dá riešiť

Redakcia Aktuality 04.03.2022

Pri príležitosti 7. ročníka Slovenského dňa obezity, ktorý je súčasťou Svetového dňa obezity vyzýva Slovenská obezitologická asociácia (SOA) k zlepšeniu manažmentu obezity na Slovensku, ako aj k vnímaniu obezity ako ochorenia so závažnými dôsledkami.

Pri príležitosti 7. ročníka Slovenského dňa obezity, ktorý je súčasťou Svetového dňa obezity vyzýva Slovenská obezitologická asociácia (SOA) k zlepšeniu manažmentu obezity na Slovensku, ako aj k vnímaniu obezity ako ochorenia so závažnými dôsledkami.

Globálny problém

Obezita je jednou z najväčších výziev globálneho zdravia 21. storočia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije väčšina svetovej populácie v krajinách, kde obezita zabíja častejšie, než nedostatok potravy. Nadhmotnosťou celosvetovo trpia asi 2 miliardy ľudí, predpokladá sa, že asi 800 miliónov má obezitu. Je alarmujúce, že obezita celosvetovo postihuje aj 250 miliónov detí.

„Žijeme v spoločnosti, kde sú najlepšie dostupné lacné, vysoko-kalorické, nezdravé jedlá a súčasne nám náš životný štýl a spôsob práce neumožňuje dostatočnú pohybovú aktivitu, čo má za následok nadmerný prírastok hmotnosti. Obezita neprichádza len zavinením jednotlivca, na jej vzniku za významne podieľa aj prostredie a spoločnosť, ktorá ho vytvára. Preto je nevyhnutné, aby sa do riešenia obezity ako globálneho problému zapojila nielen odborná verejnosť, ale aj kľúčoví predstavitelia vlád, inštitúcie na ochranu a podporu verejného zdravia, producenti a distribútori potravín, ale aj bezprostredné okolie pacienta s obezitou“ hovorí prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA, člen výkonnej rady Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Obezita z pohľadu pacienta

Pacienti s obezitou vyhľadávajú rôzne možnosti redukcie telesnej hmotnosti, okrem pohybu sú to rôzne diéty a výživové doplnky. Odborníci upozorňujú, že obezita je chronické ochorenie a pacient s touto diagnózou patrí do rúk lekára. „Okrem zmeny životosprávy, ktorá má signifikantnú úlohu, je potrebné vyhľadať špecialistu. Iba lekár môže komplexne posúdiť zdravotný stav a odporučiť adekvátny spôsob, ako nadobudnúť zdraviu prospešnú telesnú hmotnosť. V mnohých prípadoch je nevyhnutná farmakologická liečba, alebo aj  chirurgický zákrok,“ hovorí doc. MUDr. Peter Minárik, PhD, MSc, viceprezident SOA.

Nadhmotnosť a obezita ovplyvňujú telesné aj duševné zdravie a významne vplývajú na vznik pridružených ochorení. Pacient s obezitou však čelí nielen zdravotným problémom, ale aj stigmatizácii zo strany okolia. PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacienta (AOPP): „Obezita je jedným z ochorení, ktorým sa dá predísť, včas ich podchytiť, prípadne ich liečiť a to vďaka odbornej pomoci tímu, zloženého z odborníkov z rôznych medicínskych odborov. Veríme, že sa nám vďaka spájaniu síl pacientov a odborníkov podarí vybudovať silné pacientske hnutie so zameraním na podporu a poradenstvo pre pacientov trpiacich obezitou.“

Svitá na lepšie časy?

Lekári, všeobecní lekári pre dospelých, aj špecialisti, majú k dispozícii viaceré možnosti farmakologickej liečby určenej na dlhodobý manažment telesnej hmotnosti u pacientov s nadhmotnosťou a obezitou. Podávané sú perorálne alebo subkutánne a ich mechanizmus účinku je založený na pôsobení v gastrointestinálnom trakte alebo v centrálnej nervovej sústave.

Novinkou sú antiobezitiká, ktoré  fungujú na princípe telu vlastnej látky, ktorá sa podieľa na regulácii pocitu hladu a tým aj prísunu kalórií. Ich užívaním dochádza k zníženiu energetického príjmu a následne ku poklesu telesnej hmotnosti. Dostupné sú už v susedných krajinách, na Slovensku by mali byť k dispozícii od mája 2022.

Na koho sa obrátiť?

Prvým kontaktom pre pacienta s obezitou sú všeobecní lekári pre dospelých, ktorí môžu nielen poskytnúť konzultáciu, predpísať liečbu, ale aj posunúť pacienta ku konkrétnemu špecialistovi. Odborníci avizujú aj vytvorenie mapy špecializovaných ambulancií a špeciálnej horúcej linky pomoci pacientom s obezitou. Na túto linku sa bude môcť čoskoro obrátiť o radu a pomoc každý, kto neúspešne bojuje s nadhmotnosťou alebo obezitou.

Slovenský deň obezity

4. marec patrí každoročne Slovenskému dňu obezity, ktorý organizuje Slovenská obezitologická asociácia. V tomto roku má projekt záštitu Ministerstva zdravotníctva SR, Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku a Úradu verejného zdravotníctva SR.

Súčasťou Slovenského dňa obezity bude počas marca 2022 viacero aktivít zameraných najmä na vzdelávanie odbornej verejnosti, v spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Biomedicínskym centrom SAV a mnohými ďalšími partnermi.

Odváž sa s nami! – online výzva

Súčasťou Dňa obezity je aj online výzva, do ktorej sa môže zapojiť široká verejnosť.

Ak sa chcete podeliť o svoju skúsenosť s chudnutím, či pomôcť motivovať ďalších ľudí k cvičeniu, pohybu, zdravšej strave, alebo máte vo svojom okolí človeka, ktorý potrebuje odbornú pomoc v boji s obezitou, sledujte na sociálnych sieťach Facebook a Instagram hashtagy #slovenskydenobezity, #kazdyzavazi a #odvazssasnami.

„Pohybová aktivita je neoddeliteľnou súčasťou manažmentu obezity, a preto privítame Slovenský deň obezity aj tento rok on-line tréningom z Centra výskumu pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV https://www.facebook.com/bmcsav/videos. Sieť fitnescentier EfectFit pripravila pre záujemcov v rámci Dňa obezity deň otvorených dverí www.efectfit.sk„ hovorí prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD, členka výboru SOA.

Beh ako podpora Ukrajine

Okrem toho sa Slovenská obezitologická asociácia rozhodla podporiť nesúťažné charitatívne podujatie Míľa pre Ukrajinu. Pridajte sa teda spolu s nami k pohybu, a symbolicky podporte Ukrajinu. V dnešnej situácii je naozaj dôležité ukázať, aký význam pre nás majú sloboda a demokracia, a akú neskutočne významnú úlohu v ochrane týchto "samozrejmých" súčastí nášho sveta, hrá odhodlanie Ukrajinského národa odolávať agresii. 

Registračný link: https://www.sportsoft.cz/en/race/overview/7168 , ako svoj „klub“ môžete pri registrácii uviesť „Deň Obezity“. 

 

 

 Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera