Monitoring odhalil príliš veľa sladených nápojov v škôlkach

Redakcia Aktuality 28.09.2018

Čaj s cukrom alebo čistá voda? Slovenská komora zubných lekárov označuje stav zubov detí za alarmujúci

Len tretina nápojov v škôlkach nebola prisladzovaná. FOTO: Pixabay

Deťom vo veku do šesť rokov v predškolských zariadeniach podávajú priveľa sladených nápojov. Tie majú v spojení s nedostatočnou ústnou hygienou za následok zlý stav chrupu u detí, upozorňuje Slovenská komora zubných lekárov (SKZL). Aj podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie je výskyt pokazených a plombovaných zubov u detí na Slovensku alarmujúci.

Na podnet komory preto vykonal tento rok v máji Úrad verejného zdravotníctva Cielený monitoring v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru zameraný na pitný režim detí v materských školách vo všetkých regiónoch Slovenska. Pracovníci sledovali týždenný jedálny lístok so zameraním na nápoje spolu v 365 škôlkach. Tohtoročný máj bol podľa odborníkov navyše charakteristický zvýšenými teplotami ovzdušia, čo vyžadovalo väčšiu kontrolu pitného režimu a správnu voľbu nápojov. Cieľom monitoringu bolo poskytnúť reálny prehľad o konzumácií sladených nápojov podávaných deťom v rámci pitného režimu počas ich pobytu v predškolskom zariadení a na základe vyhodnotenia navrhnúť eventuálne opatrenia na zlepšenie.

Viac ako polovica 5-ročných detí má kaz. FOTO: Pixabay 
Z výsledkov vyplýva, že počas desiat sú deťom v materských školách ponúkané zväčša sladené nápoje. Napríklad čaje sladené medom alebo cukrom. Ako uviedla agentúra SITA, podiel nesladených nápojov bol necelých 30 %. Približne v 4 % z materských škôl počas desiat deťom neponúkali nápoj, mali zabezpečený celodenný pitný režim. Aj počas obeda pili deti viac sladených nápojov. Percentuálne zastúpenie nesladených počas týždňa kolísalo medzi 36 % až 45 %. Olovrantové hodnoty v rámci týždňa boli pri nesladených nápojoch od 32 % do 41 %. Najviac nesladených nápojov pijú deti v rámci celodenného pitného režimu. Tu je ich zastúpenie približne 80 %. 

Na základe získaných výsledkov je podľa SKZL nevyhnutné dohliadať na to, aby receptúry a normy pre školské stravovanie plne rešpektovali revidované odporúčané výživové dávky pre deti, vrátane sacharidov. Spotreba voľného cukru u mladších detí by nemala prekročiť 30 gramov na deň. Množstvo si môžete predstaviť ako 5 - 6 čajových lyžičiek cukru. U detí s rizikom zubného kazu, čo je podľa zubných lekárov väčšina detí v predškolskom veku na Slovensku, by spotreba voľných cukrov mala byť pod 5 % celkovej prijatej energie. 

Zdravý úsmev bez zubného kazu však nemá ani polovica detí vo veku 5 rokov. Stravovacie návyky v rannom veku si pritom prenášame do dospelosti. 

Odborníci preto navrhujú: 

  • v rámci pitného režimu v predškolských aj školských zariadeniach preferovať podávanie iba čistej pitnej vody,
  • pri výkone štátneho zdravotného dozoru v MŠ sa zamerať na kontrolu zákazu donášky potravín a sladkostí, vrátane sladených nápojov a v ZŠ nepodporovať sladké pohostenia, ktoré prinášajú deti do zariadenia pri príležitosti narodenín alebo iných osláv,
  • nepodávať sladené nápoje na školských slávnostiach a športových podujatiach MŠ a ZŠ. Zároveň sladkosti nesmú byť ocenením za dosiahnuté výsledky,
  • podporovať pitie nesladeného a neochuteného mlieka,
  • zvýšiť podľa sezóny podávanie a tým konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny v neupravenej forme (nepodávať vo forme mixovaných nápojov; deti v súčasnosti nemajú možnosť hryzenia potravy tvrdej konzistencie, čím sa nepodporuje zdravý vývoj tvárových kostí a svalstva tváre). 

 Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera