Ministerstvo zdravotníctva spúšťa Národný onkologický program

Redakcia Aktuality 19.06.2018

Súčasťou je skríning rakoviny hrubého čreva, krčka maternice a rakoviny prsníka

Slovensko bude mať ucelený systém pre preventívne programy, kontrolu chorobnosti a úmrtnosti na onkologické ochorenia. FOTO: Pixabay

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s hlavnými odborníkmi za jednotlivé oblasti onkológie pripravilo Národný onkologický program (NOP). Ide o strategický plán, ktorý zahŕňa opatrenia na zníženie výskytu a úmrtnosti na nádorové ochorenia, ako aj na zlepšenie kvality života pacientov. „Vzhľadom na to, že nádorové ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, ťažiskový dôraz je kladený na prevenciu,včasné odhalenie ochorenia, diagnostiku, skorú a optimálnu liečbu, podpornú starostlivosť, sledovanie po liečbe, ako aj paliatívnu  starostlivosť,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Neskôr aj obličky, ústna dutina, pľúca a pankreas

SR bude mať ucelený systém pre preventívne programy, kontrolu chorobnosti a úmrtnosti na onkologické ochorenia. Ťažiskovou úlohou je spustenie národných skríningových programov pre nádorové ochorenia krčku maternice, kolorektálneho karcinómu a karcinómu prsníka. Ide o optimálnu formu čo najskoršej diagnostiky, ktorá prispeje k účinnej liečbe. Skríning bude spustený v januári budúceho roka.

Prvé v poradí budú skríningy hrubého čreva a krčka maternice, následne sa spustí aj skríning rakoviny prsníka. „Výskyt onkologických ochorení celosvetovo neustále stúpa. Pozitívne však je, a dokazuje to aj moja lekárska prax, že väčšiu časť nádorov sme schopní diagnostikovať v skorých štádiách. Stále však máme aj lokálne pokročilé alebo metastatické štádiá, ktorým môžeme predísť práve skríningom,“ povedal štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik. Koordináciu skríningových programov zastreší Národný onkologický inštitút (NOI), ktorý bude klinicko-výskumnou a vzdelávacou platformou. Začne fungovať už od júla a  jeho úlohou bude aj analýza výsledkov skríningu, postupne bude realizovať a odborne garantovať napĺňanie programu. Ministerstvo počíta aj so zavedením ďalších skríningov nádorových ochorení ústnej dutiny, obličiek, pľúc a pankreasu.

Program sa zameriava aj na zlepšenie dostupnosti a kvality diagnostických vyšetrení. Sieť onkologických pracovísk je kľúčovým predpokladom komplexného manažmentu pacientov, každé špecializované ústavné onkologické zariadenie by malo poskytovať starostlivosť zhruba pre milión obyvateľov. Ministerstvo predpokladá, že do roku 2020 sa vytvorí nová sieť akreditovaných zariadení a posilní sa dlhodobá starostlivosť, vrátane paliatívnej a domácej. Súčasťou onkologickej starostlivosti musí byť tiež rozšírenie základného a aplikovaného výskumu.Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera