Liečba rakoviny: Pomôcť by mal Národný onkologický program

Redakcia Aktuality 24.08.2018

Rakovina je druhou najčastejšou príčinou smrti na Slovensku. Od nového roka by sa mali spustiť národné skríningové programy pre rakovinu krčka maternice, kolorektálneho karcinómu a karcinómu prsníka.

Vláda v stredu schválila Národný onkologický program, ktorý má byť uceleným systémom pre preventívne programy, kontrolu chorobnosti či úmrtnosti na onkologické ochorenia. 

„Vznik nových nádorových ochorení v SR medziročne kontinuálne stúpa, pričom mierny pokles mortality je zaznamenaný len pri niektorých nádorových ochoreniach. Problematike nádorových ochorení je preto nevyhnutné venovať komplexnú pozornosť, pretože má vplyv na všetkých obyvateľov Slovenskej republiky,“ uvádza ministerstvo zdravotníctva.

Začínať sa bude osvetou v informovanosti občanov, tá by mala odštartovať už túto jeseň. Neskôr bude postupne spúšťaný skríning rakoviny krčku maternice, kolorektálneho karcinómu a karcinómu prsníka. „Chceme podchytiť čo najskôr onkologické ochorenie u pacienta, a tým pádom zvýšiť úspešnosť jeho liečby a šancu na uzdravenie,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Ministerstvo zdravotníctva by v blízkej budúcnosti chcelo zaviesť aj ďalšie skríningy. Konkrétne ide o nádorové ochorenia ústnej dutiny, obličiek, pľúc a pankreasu. Cieľom je najmä zlepšenie kvality a dostupnosti diagnostických vyšetrení.

Národný onkologický program zahŕňa opatrenia na zníženie úmrtnosti na nádorové ochorenia. Jeho cieľom je však aj zlepšenie kvality života pacientov. „Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, preto ťažiskový dôraz v programe kladieme na prevenciu, diagnostiku, včasnú liečbu, podpornú, ale aj paliatívnu starostlivosť,“ uviedla šéfka rezortu.

Kľúčovým predpokladom komplexného manažmentu pacientov je dôležitá sieť onkologických pracovísk. Každé špecializované ústavné onkologické zariadenie by malo poskytovať starostlivosť približne pre jeden milión obyvateľov. Predpokladá sa, že do roku 2020 sa vytvorí sieť akreditovaných zariadení a posilní sa starostlivosť, vrátane paliatívnej a domácej.

Vláda schválila aj Národný program infekčných ochorení. Ten stanovuje globálny rámec na predchádzanie šíreniu infekčných ochorení ako aj starostlivosť o chorých. Z materiálu vyplýva, že vakcína proti HPV infekcii bude hradená z verejného zdravotného poistenia ako súčasť Národného imunizačného programu. Štát plánuje zlepšiť aj dostupnosť očkovacích látok pre deti, seniorov, rizikových skupín obyvateľov, ale aj pre cestovateľov. V oblasti infekčných ochorení a užívania antibiotík plánuje zvýšiť zdravotnú gramotnosť a celkové povedomie Slovákov.

 Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera