Aká je naša imunita?

Redakcia Aktuality 02.07.2018

Epidemiológovia zisťujú stav imunity populácie voči šiestim infekčným ochoreniam. Krv budú brať deťom aj dospelým

Účastníci zistia, či majú protilátky na šesť prenosných ochorení. FOTO: Pixabay

Aká je imunita populácie? Od júla to zisťujú epidemiológovia Úradu verejného zdravotníctva SR. Cieľom Imunologického prehľadu SR 2018 je preveriť účinnosť súčasných očkovaní. Odborníci sa zameriavajú na stav imunity populácie voči šiestim prenosným ochoreniam, a to osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B a C. Výsledky budú známe v decembri tohto roka.

„Výber účastníkov bude náhodný, zo všetkých okresov, bez koncentrácie na obyvateľov väčších miest, zo všetkých vekových skupín, bez ohľadu na etnikum a s rovnomerným zastúpením oboch pohlaví. V rámci IP 2018 budú vyšetrené séra celkovo od 4 218 osôb evidovaných u všeobecných lekárov,“ hovorí hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Odbery krvi od júla do septembra

Všeobecní lekári odoberú deťom i dospelým malé množstvo krvi na laboratórne vyšetrenie hladiny protilátok proti vybraným infekčným ochoreniam. Protilátky vyšetrí Špecializované pracovisko pre vírusové hepatitídy RÚVZ v Banskej Bystrici a Národné referenčné centrum pre morbilli, mumps a rubeolu ÚVZ SR. Následne sa výsledky štatisticky spracujú a všeobecní lekári budú o nich každého informovať.

,,Každý, kto sa na imunologickom prehľade zúčastní, získa viacero výhod. Predovšetkým zistí, či má protilátky proti sledovaným prenosným ochoreniam, a či má vyššie riziko ochorieť na tieto ochorenia. Výsledky vyšetrenia ukážu, či nepotrebuje napríklad očkovanie alebo liečbu. Ak sa ukáže, že účastník nie je imúnny, môže mu lekár odporučiť očkovanie,“ hovorí hlavný hygienik J. Mikas.

Imunologický prehľad sa v SR realizoval naposledy v roku 2002. ,,Preukázal dostatočnú kolektívnu imunitu a potvrdil, že schémy očkovania proti všetkým infekčným ochoreniam boli v rámci pravidelného povinného očkovania nastavené správne. V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom zavlečenia prenosných ochorení na územie SR, či už cestovaním za prácou alebo turistikou, ale aj s poklesom úrovne zaočkovanosti detskej populácie na hranicu 95 %, resp. pod túto hranicu u niektorých typov povinného očkovania, je však v súčasnosti nevyhnutné urobiť nový imunologický prehľad,“ dodal hlavný hygienik SR. Do zisťovania sa zapojí všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. 

Aktuálna zaočkovanosť na Slovensku

V rámci základného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke v ročníku narodenia 2015 je v súčasnosti zaočkovanosť v SR na úrovni 94,8 % (k 31.8.2017).

Zaočkovanosť nižšia ako 95% sa zistila aj na úrovni krajov, a to v rámci základného očkovania tzv. MMR vakcínou v 15. - 18. mesiaci života (ide očkovanie prvou dávkou vakcíny): v ročníku narodenia 2015 v štyroch krajoch, v ročníku narodenia 2014 v dvoch krajoch, v ročníku narodenia 2013 v dvoch krajoch, v ročníku narodenia 2012 tiež v dvoch krajoch a v ročníku narodenia 2011 v jednom kraji. Na okresnej úrovni hranicu 95% v zaočkovanosti nedosiahlo 36 okresov Slovenska.

V prípade očkovania druhou dávkou vakcíny v 11. roku života, na celoslovenskej aj krajskej úrovni, zaočkovanosť neklesla v kontrolovaných ročníkoch narodenia pod 95 %. Na okresnej úrovni hranicu 95 % nedosiahlo 6 okresov.

Závažnosť ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A spočíva najmä v tom, že sa ľahko šíri a prechádza do epidémií. Vírusová hepatitída B patrí ochoreniam, ktoré môže spôsobovať vážne následky – chronickú hepatitídu, cirhózu pečene, hepatocelulárny karcinóm. Vírusová hepatitída C prechádza až v 80% do chronickej formy, pri ktorej môže prísť k ťažkému poškodeniu pečene, až k jej úplnému zlyhaniu.Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera