Ak poľavíme, všetko bolo zbytočné. Neutiahneme to, varuje šéfka pediatrov

Redakcia Všetko o koronavíruse 07.04.2020

Ako v čase epidémie koronavírusu fungujú ambulancie detských lekárov a čo robiť, ak vám ochorie dieťa?

MUDr. Elena Prokopová vysvetľuje, prečo sa v čase epidémie COVID - 19 deťom odkladajú zvyčajné očkovania, aj keď sú zdravé. FOTO: Adobe Stock

Ktoré očkovania sa u detí vykonávajú a aké preventívne prehliadky lekári robia v obmedzenom režime pre epidémiu koronavírusu? Ako sa pediatri starajú o deti, keď sú ich ambulancie zatvorené? Je stav v našej krajine naozaj vážny? Na otázky, ktoré si v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 kladú mnohí rodičia, odpovedá MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast.

Čo majú robiť rodičia, ktorí chcú v súčasnej situácii dať zaočkovať svoje deti v rámci prevencie? Ozývajú sa, že v tom majú zmätok. Jedna lekárka očkuje, druhá neočkuje. Ako to vlastne je?

Keďže je v zdravotníctve vyhlásený núdzový stav, nerobí sa žiadna odkladná starostlivosť. Robia sa len neodkladné výkony, ktoré nepočkajú.

Týka sa to napríklad aj štandardnej preventívnej prehliadky?

Áno. Preventívne prehliadky v treťom, štvrtom, šiestom, jedenástom, trinástom a pätnástom roku života sa odkladajú. Na to, aby sme ich vykonali, totiž máme čas celý rok. Takáto preventívna prehliadka nemá určený presný mesiac, kedy sa má vykonať.

A čo úplne malé deti?

Preventívne prehliadky - poradne bábätiek, robíme. Medzi to radíme neodkladné prevencie a neodkladné očkovania. Vykonáva sa novorodenecká návšteva, prvá poradňa, ktorá má byť do štvrtého týždňa života, robíme preventívne prehliadky a očkovanie v treťom, piatom, dvanástom a pätnástom mesiaci života. A tiež doočkovávame všetky začaté očkovania podľa intervalu určeného v tom ktorom type vakcíny. Napríklad, ak má niekto podanú prvú dávku vakcíny proti meningitíde a druhá má byť podaná po dvoch mesiacoch, tak sa doočkuje, pretože keby sme nedodržali odporučené intervaly, nevedeli by sme zabezpečiť dostatočný a správny účinok vakcíny.

Do ambulancie sa chodí na presný termín a čas. 

Ako je to s očkovaním proti osýpkam?

Preočkovanie proti tetanu v šiestom roku, proti MMR v jedenástom roku alebo proti čiernemu kašľu v trinástom roku naozaj nerobíme. Podľa očkovacieho kalendára máme na vykonanie týchto preočkovaní celý kalendárny rok a môžeme to urobiť aj v novembri, či decembri, keď budeme mať túto mimoriadnu situáciu za sebou.

Čo majú rodičia robiť, ak ich dieťa ochorie? Môžu prísť priamo za lekárom?

Každý rodič, ktorý má choré dieťa a potrebuje radu, má zavolať jeho pediatrovi alebo pediatričke. Všetci lekári sú v ambulanciách vo svojich ordinačných hodinách a poskytujú telefonické konzultácie. To znamená, že si zavoláte a lekár sa opýta, aký máte problém. Ak pediater vie, poradí im cez telefón. Ak nevie a zhodnotí, že dieťa je potrebné vyšetriť, má pripravené pre rodičov ďalšie otázky. Na základe odpovedí zhodnotí, či je veľké riziko možného ochorenia na COVID-19 alebo nie. Následne dá rodičovi presný termín a čas, kedy má prísť s dieťaťom do ambulancie.

Ako prebieha samotné vyšetrenie?

Rodič príde na konkrétny čas do ambulancie, ktorá je zatvorená, zamknutá je aj čakáreň. Lekár dieťa prijme a vyšetrí. Rodič aj dieťa musia mať prekryté rúškom horné dýchacie cesty, ochranné pomôcky samozrejme používa aj lekár.

Môže sa stať, že dieťa lekár úplne odmietne vyšetriť? Čo v prípade, ak na diaľku z obavy pred infekciou koronavírusom zhodnotí, že ho majú rodičia liečiť sami, ale tí nesúhlasia?

Žiadne dieťa nemôže pediater odmietnuť. Musí dať rodičovi návod, ako postupovať. Buď ho vyšetrí u seba v ambulancii – to v prípade, že nie je rizikové. Alebo ho musí vyšetriť za použitia predpísaných ochranných pomôcok s ohľadom na pravdepodobnosť, že je dieťa rizikové.

Pýtate sa, kto vám v čase epidémie koronavírusu predpíše recept, ak sa nedostanete k špecialistovi? Čo bude s vašou kúpeľnou liečbou? Vo VšZP vám poradíme

V prípade vážneho podozrenia rodičov po telefonickom rozhovore odošle dieťa na hospitalizáciu do nemocnice, kde majú v prípade potreby ochranné prostriedky a vedia dieťa vyšetriť, aj keby bolo skutočne infikované koronavírusom. Po príchode do nemocnice rodič opäť odpovie na triediace otázky. Ak je to potrebné, dieťaťu sa urobí výter a test na COVID-19. Ďalšia starostlivosť závisí od výsledkov vyšetrenia.

Ak by sa potvrdil koronavírus u môjho dieťaťa a predtým ho vyšetrila naša lekárka, znamená to, že ona pôjde na dva týždne do karantény?

Keď sa potvrdí pozitívny test u dieťaťa a pediater s ním bol v kontakte bez použitia predpísaných ochranných prostriedkov, ide tento lekár do karantény na 48 hodín. Po tomto čase je testovaný na koronavírus a ak je negatívny, vracia sa do práce.

Ako vnímate epidémiu koronavírusu na Slovensku? Je to podľa vás naozaj vážne?

Určite áno. Prosím ľudí, aby nepodceňovali súčasnú situáciu. Dostali sme obrovský dar, vďaka silným preventívnym opatreniam sme spomalili šírenie infekcie a dokážeme sa na ňu pripraviť. Zdravotníci v nemocniciach môžu nachystať lieky, pripraviť oddelenia, vybavenie, ventilátory, personál... Ak však ľudia nebudú aj naďalej rešpektovať zavedené pravidlá, to všetko bolo zbytočné, lebo to neutiahneme.Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera