Zubný lekár vám môže zachrániť život, keď zistí včas túto diagnózu

Redakcia Zaujalo nás 13.09.2018

V zubnom kresle nejde len o chrup. Boli ste už na preventívnej prehliadke?

Ochorenie už postihuje aj dvadsiatnikov. FOTO: Pixabay

Pravidelné zubné prehliadky dospelých by mali byť samozrejmosťou raz ročne. Zubný lekár je lekár prvého kontaktu a v jeho kompetencii je oveľa viac ako si myslíte. Nejde len o zuby, ale aj o iné štruktúry ústnej dutiny ako sú jazyk, podnebie, pery či hltan. Tieto mäkké tkanivá môže napadnúť orálny karcinóm.

Častý výskyt

Orálny karcinóm je v rámci Európy desiatym najčastejšie sa vyskytujúcim zhubným nádorom v ľudskom organizme. Na našom kontinente sa každoročne diagnostikuje 75 000 nových prípadov. Ochorenie postihuje 4 až 5-krát častejšie mužov ako ženy. Kedysi platilo, že u mužov sa prejaví po päťdesiatke, u žien po šesťdesiatke, no veková hranica sa posúva stále nižšie. Raritou už nie sú ani dvadsiatnici.

Medzi rizikové faktory patria hlavne fajčenie v spojitosti s požívaním najmä koncentrovaných alkoholických nápojov a nezdravá, na tuky bohatá, strava. Táto kombinácia zvyšuje riziko vzniku výskytu karcinómu ústnej dutiny až 100-násobne. Ďalej ho môžu zapríčiniť zlé stravovacie návyky, najmä konzumácia štipľavých a horúcich jedál, nedostatočná hygiena úst, ale aj genetika a ľudský papiloma vírus.

Medzi prvé príznaky patria pálenie, škrabanie a pocit cudzieho telesa v krku, ale napríklad aj ťažkosti s prehĺtaním potravy či bolesti pri prehĺtaní. Keď je postihnutý koreň jazyka, prejaví sa to na jeho pohyblivosti a zhoršenej výslovnosti. U pacientov s napadnutým podnebím dochádza k zabiehaniu potravy do nosa. Starší pacienti sa môžu sťažovať, že im nesedí horná zubná protéza.

U zubného lekára

Fakt je, že ochorenie je mimoriadne agresívne a na Slovensku sú zväčša diagnostikované až pokročilé štádiá bez nádeje na úspešnú liečbu, nakoľko pacienti prichádzajú k zubnému lekárovi neskoro, alebo aj samotní zubní lekári nevenujú vyšetreniu ústnej dutiny dostatočnú pozornosť.

Čo by teda mal robiť zubný lekár, aby pomohol predísť vzniku orálneho karcinómu? „Základným predpokladom zo strany každého človeka je obmedziť hlavné rizikové faktory, teda alkohol, fajčenie a nesprávnu výživu, keďže na vzniku orálneho karcinómu majú až 90-percentný podiel. V rámci primárnej prevencie by sa mal zubný lekár zamerať na odstraňovanie všetkých lokálne dráždiacich faktorov v ústnej dutine, ktoré prispievajú podľa iritačnej teórie k vzniku malígnych nádorov. Ide o ostré okraje pokazených zubov a korene už rozpadnutých zubov, ktoré zraňujú jazyk a sliznice. Ďalej sú to nevyhovujúce a staré snímateľné náhrady, ktoré  dráždia sliznice plošne alebo svojím okrajom, chronické ložiská, dentálne cysty, osamotené zuby v inak bezzubých čeľustiach, ktoré dráždia protiľahlú sliznicu, ale aj slizničné a kožné fistuly, malé nezhubné nádory, slizničné prekancerózy či prevísajúce výplne a korunky,“ hovorí hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

Na preventívnej prehliadke

Na zubnú prehliadku majú dospelí poistenci nárok raz ročne, tehotné ženy dvakrát počas tehotenstva. Zubný lekár by sa mal okrem stavu chrupu zamerať aj na inú oblasť. „Takzvaný skríning zameraný na  zisťovanie bezpríznakových štádií nádorov, včasných štádií nádorov, keď je pravdepodobnosť vyliečenia najväčšia a úmrtnosť pacientov najmenšia, a je výlučne v rukách zubného lekára. Každý zubný lekár v primárnej starostlivosti je dostatočne zručný na to, aby vykonal vizuálne vyšetrenie a manuálnu palpáciu, teda prehmatanie, mäkkých tkanív ústnej dutiny a miazgových uzlín v rámci skríningového vyšetrenia na orálny karcinóm, čo časovo predstavuje asi tri minúty,“ prízvukuje profesorka Neda Markovská.

Naviac, onkologickú prehliadku musí zubný lekár vykonať u každého rizikového pacienta, ktorý navštívi zubnú ambulanciu. Ide o fajčiarov často požívajúcich alkohol vo veku nad 40 rokov.  

Slováci chodia väčšinou príliš neskoro

Keď má zubný lekár podozrenie na orálny karcinóm, okrem dôsledného vyšetrenia mäkkých tkanív mu prehmatá aj lymfatické uzliny a odošle pacienta na špecializované pracovisko maxillofaciálnej chirurgie. Je dôležité, aby sa ochorenie zachytilo včas.

Do rúk špecialistov patrí aj človek, ktorý má nehojacu sa léziu v ústach viac ako 2 týždne! „ Žiaľ, väčšina pacientov k nám chodí veľmi neskoro, v treťom až štvrtom štádiu choroby s rozpadnutými metastázami, keď už nie je možnosť vyliečenia ani zabezpečenia kvalitného života,“ tvrdí hlavná odborníčka pre zubné lekárstvo. Jednou z príčin neskorého odhalenia je dlhé obdobie bez výrazných príznakov. Práve pri tejto diagnóze hrá prevencia významnú úlohu. To by si mali uvedomiť práve tí ľudia, ktorí nechodia na  preventívne prehliadky, pretože ich „nič nebolí“.Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera