Očná lekárka: Niečo sa vám nezdá? Zahrajte sa s deťmi na piráta

Redakcia Zaujalo nás 11.02.2019

Oči si zaťažujeme viac ako v minulosti. Kedy treba spozornieť?

Takmer všetky deti sú v prvých rokoch života ďalekozraké. FOTO: Pexels

Ako sú na tom oči našich najmenších? Vieme sa o ich zrak starať tak, aby sme ho ochránili, alebo v tom máme ešte medzery? Čo si máme ako rodičia všímať, aby sme vedeli odhaliť poruchu zraku ešte v počiatočnom štádiu? Aj o týchto zaujímavých témach sme sa zhovárali s odborníčkou, primárkou Kliniky detskej oftalmológie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, MUDr. Beátou Bušányovou, PhD., MBA.

Majú dnešné deti viac zrakových porúch, ako deti povedzme pred 20 rokmi?

Výskyt refrakčných porúch sa v detskej populácii výraznejšie nezmenil. Avšak nároky na zrak sa v posledných rokoch vplyvom spôsobu života, a to najmä používaním mobilov, tabletov a počítačov výrazne zvyšujú. S tým súvisí zvýšená námaha očí, aj zhoršenie kvality videnia. Nejde pritom iba o dospelú populáciu, tieto tendencie možno pozorovať už u detí školského veku. Intenzívna námaha očí do blízka je jedna z príčin vzniku krátkozrakosti.

Čo si má všímať rodič u svojho dieťaťa?

Už po narodení dieťaťa si musíme všímať reakciu dieťaťa na zrakové stimuly. Zmeny v postavení očí, asymetriu očí a veľkosť zreníc, zmenu farby reflexu očí. Aj pozorovaním reakcie dieťaťa pri prekrytí jedného oka možno zistiť rozdiel vo videní. Pri testovaní zraku doma sa môže rodič zahrať s dieťaťom na piráta, aby zistil, či vidí oboma očami rovnako, či rozoznáva detaily a farby. V prípade genetických predpokladov, ak sa v rodine vyskytlo škúlenie, vyššia refrakčná chyba alebo tupozrakosť, je vhodné absolvovať včasné preventívne očné vyšetrenie.

Pri hre rodič zistí, či dieťa vidí oboma očami rovnako, rozoznáva detaily a farby.

Existujú nejaké varovné signály, ktoré ak zbadáme, mali by sme navštíviť lekára?

Určite áno, ak dieťa škúli, ak nerozpoznáva objekty v diaľke, má sťaženú priestorovú orientáciu, prípadne si kladie predmety blízko pred oči. Ak sa dieťa sťažuje na bolesti očí, hlavy, často žmurká alebo nakláňa hlavu. Niektoré deti sa nevedia sústrediť dlho pri hre do blízka, rýchlo sa unavia. Alebo majú červené oči, či  výraznejšie slzenie.

Spomínali ste refrakčné poruchy zraku. Aké sú to? Ktoré sú najčastejšie poruchy zraku u detí?

Najčastejším dôvodom zníženia zrakovej ostrosti u detí sú refrakčné chyby - ďalekozrakosť, krátkozrakosť, astigmatizmus, anizometropia (vysoký rozdiel refrakcie medzi pravým a ľavým okom). Ide o nedokonalosti optického systému. Liečba spočíva v korekcii optickými pomôckami, u detí v prvom rade okuliarmi. Refrakcia u detí sa v  priebehu života fyziologicky mení. V 6. mesiaci veku dieťaťa dosahuje fyziologická refrakcia očí hodnotu okolo +3,5 dpt, medzi prvým a tretím rokom dieťaťa je hodnota do +2,50 dpt, a pokiaľ dieťa neškúli, nie je potrebná korekcia, pretože akomodačná schopnosť detského oka v predškolskom veku je veľká. Osemdesiat percent detí do šiesteho roku má ďalekozrakosť, ale iba okolo desať percent týchto detí potrebuje korekciu refrakčnej poruchy. Krátkozrakosť vzniká najmä medzi 6 a 9 rokom a výraznejšie rastie počas adolescencie, kedy je prevalencia do 20 %. Astigmatizmus je relatívne častý u malých detí, ale výskyt klesá počas prvých rokov života. Pokiaľ nie je refrakčná chyba správne korigovaná predovšetkým v predškolskom veku, vedie k vzniku tupozrakosti (amblyopie) alebo môže byť príčinou škúlenia. Amblyopia je funkčné postihnutie centrálneho zrakového vnímania, pokiaľ sa neodhalí včas - v predškolskom veku a nelieči sa, je postihnutie nenávratné.  

Ako sa tieto poruchy u detí zachytávajú? Je na Slovensku vyvinutý systém „očnej prevencie“?

Orientačné vyšetrenie očí a vyšetrenie monokulárnej zrakovej ostrosti u detí je súčasťou preventívnych prehliadok u detského lekára. Pokiaľ pediater zistí odchýlku od normy, odosiela dieťa k oftalmológovi na odborné vyšetrenie. Táto spolupráca pediater - oftalmológ je osvedčená a funguje. Napriek tomu sa nemusí časť detí so zrakovými chybami zachytiť. Výsledok vyšetrenia môže byť neobjektívny, ovplyvnený nespoluprácou detí do 4 rokov. Doplnkom k prevencii môže byť fotoskríningový test, ktrorý vám vedia na Slovensku urobiť iba v niektorých detských, očných ambulanciách alebo v optikách alebo v práve prebiehajúcom projekte, ktorý realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Zdravé oči už v škôlke. Odborní pracovníci vyšetrujú špeciálnym fotoskríningovým testom oči malým deťom priamo v škôlkach. Pokiaľ zachytia poruchu, k očnému lekárovi následne príde dieťa na komplexné detailné vyšetrenie a ten stanoví diagnózu a prípadne terapiu.

Umelé svetlo a tablety očiam neprospievajú. 

Ako prebieha vyšetrenie u oftalmológa?

Vyšetrenie je komplexné, časovo náročnejšie. Vyšetrí sa monokulárna zraková ostrosť, farebné a priestorové videnie, zmeria sa očný tlak. Detailne sa vyšetria štruktúry oka, refrakčné chyby u detí v predškolskom veku diagnostikuje očný lekár vždy v cykloplégii. Cykloplégia je vyradenie vplyvu akomodácie oka pomocou očných kvapiek, krátkodobo je vyradená schopnosť zaostriť na blízko (akomodácia), čím sa eliminuje riziko namerania nesprávnej dioptrickej hodnoty. Pretože akomodačná schopnosť detí je veľká, meranie hodnoty dioptrií bez cykloplégie by bolo nepresné.

Ako sa vyšetrujú tieto poruchy v dospelosti? Ako na to príde sám dospelý, že niečo nie je v poriadku?

Dospelý človek už sám vie vyhodnotiť, že niečo s jeho zrakom nie je v poriadku a navštívi lekára. Dospelým odporúčame presné vyšetrenie refrakcie refraktometrom očným lekárom v ambulancii alebo optometristom v očnej optike. Dospelý človek by mal však tiež pravidelne absolvovať preventívne očné prehliadky u očného lekára.

Ako je možné chrániť zrak dieťaťa, čo môže pre to urobiť rodič?

Odporučila by som včasnú očnú prehliadku u detí, ktorých rodičia trpia nejakou zrakovou poruchou. Nepodceňovať používanie okuliarov, pokiaľ boli dieťaťu ordinované. Dôležitá je aj zdravá výživa, ktorá prospieva očiam, ochrana očí pred UV žiarením slnečnými okuliarmi s UV filtrom. Rodičia by mali tiež redukovať čas, ktorý deti trávia používaním mobilov a počítačov.Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera