Chrípka v tehotenstve: Očkovanie matky chráni dieťa aj po narodení

Redakcia Zaujalo nás 28.11.2018

Tehotné ženy sú náchylnejšie na závažné komplikácie, častejšie sú u nich aj hospitalizácie.

Protilátky vytvorené po očkovaní matky chránia plod a novorodenca počas prvých mesiacov života. FOTO: Pixabay

Fakt, že chrípka nie je banálne ochorenie, odborníci verejnosti opakujú každý rok. Napriek tomu je zaočkovanosť proti tejto vysoko infekčnej viróze na Slovensku stále nízka. Podľa údajov Všeobecnej zdravotnej poisťovne bolo v sezóne 2017/2018 zaočkovaných len niečo cez päť percent poistencov. Väčšinu pritom tvorili starší ľudia nad 59 rokov, najmenšiu časť deti.

Lekári zdôrazňujú, že očkovanie proti chrípke je mimoriadne dôležité aj pre tehotné ženy. „V rokoch 2009/2010 počas pandémie chrípky, ktorú spôsobil vírus H1N1, podľahlo tomuto ochoreniu na Slovensku šesť tehotných žien,“ pripomína gynekológ MUDr. Miroslav Kotek.

Tehotné poistenky VšZP sa pritom dnes už môžu dať zaočkovať v gynekologickej ambulancii počas bežnej tehotenskej poradne. Nemusia teda sedieť v čakárni všeobecného lekára.

Zraniteľné tehotné

Chrípka prebieha v tehotenstve častejšie s komplikáciami a častejšie si vyžaduje hospitalizáciu. Prečo je to tak? „V priebehu tehotenstva nastáva celý rad zmien, ktoré môžu zvyšovať riziko komplikácií chrípky. Sú to zmeny pľúcnych funkcií, vrátane zníženia kapacity pľúc, zmeny v imunitných odpovediach, zvýšenie srdcového výdaja a spotreby kyslíka. V prípade prítomnosti základných ochorení, ako astma alebo diabetes, je 3- až 4-krát vyššia pravdepodobnosť, že pacientka ochorie aj na chrípku,“ vysvetľuje hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre epidemiológiu doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH.

Tehotné ženy, ktoré sa nakazia chrípkou, môžu čeliť aj takzvaným kardiopulmonálnym ťažkostiam a v prípade závažných komplikácií byť odkázané na pľúcnu ventiláciu. Počas tehotenstva sa tehotnej žene zväčšuje maternica. Následkom toho sa bránica dostáva do vyšších polôh na úkor pľúc, a tak sa žene sťažuje dýchanie. „Ak dôjde k prieniku vírusu chrípky do pľúcnych lalôčikov, spôsobí v nich zápalové zmeny a nahromadenie zápalovej tekutiny, čo má za následok ťažší prienik kyslíku z pľúc do krvi, a to hlavne v dolných lalokoch pľúc, na ktoré zdola tlačí bránica. Takáto situácia si môže vyžiadať nutnosť podpory dýchania, ako aj monitorovanie hladiny kyslíka v krvi a správnej funkcie srdca, a to sa poskytuje na jednotkách intenzívnej starostlivosti,“ varuje odborníčka.

Do úvahy podľa nej treba brať aj zmeny v imunitnom systéme a rozvoj zápalových mechanizmov. „Závažnosť kardiopulmonálnych komplikácií môže mať za následok úmrtie alebo komplikácie tehotenstva, vrátane spontánneho potratu, narodenia mŕtveho dieťaťa, úmrtia novorodenca, predčasného pôrodu a s tým súvisiacej nízkej pôrodnej hmotnosti.“

Očkovanie chráni matku aj dieťa

Hoci, ako vraví MUDr. Kotek, je priamy prenos chrípky z matky na plod zriedkavý, môže byť príčinou zamĺknutého potratu v prvom trimestri. Vysoké horúčky sprevádzajúce ochorenie tiež môžu spôsobiť u dieťaťa rázštepy neurálnej trubice. „Materská chrípka je spájaná so štyrikrát vyšším výskytom fetálnych neoplázii, teda nádorov plodu, aj keď absolútny počet je nízky. Deti matiek s prekonanou chrípkou zaostávali v raste počas vnútromaternicového života,“ vymenúva možné následky ochorenia matky na vývoj nenarodeného dieťaťa gynekológ.

Očkovanie počas tehotenstva nechráni len matku, ale i dieťa, a to aj po narodení. Protilátky sa v tele matky vytvoria zhruba do dvoch týždňov po podaní vakcíny. „Imunitný systém tehotnej ženy po očkovaní vytvorí materské imunoglobulíny G, ktoré aktívne prechádzajú cez placentu a chránia plod a novorodenca počas prvých mesiacov života, keď ešte dieťa nie je možné očkovať,“ vraví epidemiologička. Novorodeniatko je chránené zhruba štyri až šesť mesiacov. Po pôrode sa navyše dostávajú protilátky aj do materského mlieka, čím sa opäť zvyšuje ochrana dieťaťa.

Pokiaľ sa tehotná nestihla dať zaočkovať počas tehotenstva, má význam urobiť tak aj po pôrode, najmä pokiaľ rodila v zimnej sezóne. „Zaočkovaná matka znižuje riziko, že nakazí svoje dieťa. Absolvovať očkovanie hneď po pôrode je pre matku bezpečné aj v prípade, že dojčí,“ dodáva MUDr. Kotek.

Ako na to?

Kedy očkovať proti chrípke? Ideálny čas je od októbra do decembra, pričom tehotné ženy sa môžu očkovať počas celého tehotenstva. „Vakcíny proti chrípke sú odporučené a používané u tehotných žien v niektorých krajinách už dlhodobo a sú k dispozícii bezpečnostné údaje. Vakcína proti sezónnej chrípke neobsahuje živý vírus, je úplne neaktívna a neschopná spôsobiť infekciu. Inaktivovaná vakcína proti chrípke môže byť bezpečne podaná počas ktoréhokoľvek trimestra tehotenstva. Bolo preukázané, že očkovanie proti chrípke na začiatku tehotenstva nie je spojené so žiadnym zvýšením malformácií, ale naopak preukázalo sa, že u očkovaných tehotných žien sa zaznamenalo zníženie celkovej mŕtvonarodenosti oproti neočkovaným. Štúdie nepreukázali žiadne zvýšené riziko potratu medzi očkovanými tehotnými ženami,“ vysvetľuje MUDr. Mária Štefkovičová

Pre tehotnú ženu pritom platia rovnaké zásady očkovania ako pre bežnú populáciu. Očkovanie má podstúpiť zdravá, bez akútneho horúčkovitého ochorenia. Tehotenské nevoľnosti nie sú kontraindikáciou. Tehotná žena môže byť zaočkovaná proti chrípke akoukoľvek neživou vakcínou dostupnou na Slovensku, očkuje sa do ruky. „Vôľa nechať sa zaočkovať je zatiaľ malá. S pacientkami sa vždy najskôr pozhováram, rozhodnutie závisí od nich. Pokiaľ pacientka súhlasí, predpíšem recept, vyberie si ho v lekárni a následne ju zaočkujem. Všetko v priebehu bežnej pravidelnej poradne pre tehotné, ktorá je raz do mesiaca,“ opisuje praktický postup gynekológ.

Očkovanie proti chrípke je dobrovoľné, Všeobecná zdravotná poisťovňa ho poistencom a tehotným aj netehotným poistenkám nad rámec zákona hradí v celom rozsahu. Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera