Ako prežiť horúčavy na pracovisku

Redakcia Zaujalo nás 21.08.2018

Extrémne teploty môžu spôsobovať zamestnancom problémy aj na pracovisku. Môže dôjsť k poklesu výkonnosti, zníženej únave, malátnosti, ale aj k závratom, či nevoľnosti. Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča dodržiavať aj na pracovisku určité zásady.

Foto: Pexels

Pitný režim

Pitný režim je dôležité dodržiavať aj na pracovisku. Zamestnávateľ musí pitnú vodu zabezpečiť na vlastné náklady. Niektoré profesie manuálneho typu sú charakteristické aj nadmerným potením. V horúčavách preto treba dopĺňať tekutiny. Prostredníctvom pitného režimu sa odporúča doplniť najmenej 70% vody stratenej za pracovnú zmenu nadmerným potením a dýchaním. Nápoje musia byť zdravotne neškodné a nealkoholické. Ideálna teplota nápojov by mala byť 12 až 15 stupňov Celzia. Vhodné je obyčajná voda, minerálky, bylinkové a ovocné čaje. Dobré sú aj nesladené, alebo riedené ovocné šťavy. Na pracovisku je ideálne striedanie obyčajnej vody s minerálkou.

Pracovný odev

Ideálny pracovný odev je jednovrstvový. Lepšie sú svetlejšie farby. Pracovný odev by mal byť z prírodných materiálov, pretože syntetické materiály neumožňujú odparovanie potu.

Tienenie, vetranie a klimatizácia

Na pracovisku je počas horúčav potrebné zabrániť prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná do budovy. Je možné to realizovať tienením, teda napríklad prostredníctvom roliet, či žalúzií. Pri používaní ventilátora v miestnosti, je potrebné nasmerovať ho tak, aby nedochádzalo k nežiadúcemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela zamestnancov. Klimatizácia v budovách by tiež nemala byť extrémna. Ideálne je, aby bola klimatizácia nastavené o 5 až 7 stupňov Celzia menej ako je reálna teplota vonku.

Úprava pracovného režimu

V prípade potreby by mali byť zamestnancom umožnené prestávky v práci, aby sa mohli ovlažiť, ochladiť osprchovaním, alebo umyť chladnou vodou. Na vnútornom pracovisku, kde je z dôvodu horúčav prekračovaná prípustná teplota sa čas práce upraví tak, aby to bolo dlhodobo aj krátkodobo únosné. Preventívne opatrenia pre ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v dôsledku nadmernej horúčavy sú úprava času práce, posun začiatku pracovnej zmeny, striedanie zamestnancov, zaraďovanie prestávok, pitný režim, zabezpečenie klimatizácie, alebo vetrania, prípadne skrátenie pracovnej doby.Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera