Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Výživa

chudnite zdravo obezita

Nezdravá váha u detí a ako jej predchádzať?

Na Slovensku má nezdravú váhy asi ¼ detí. Čo ju spôsobuje?

05.04.2023

Nezdravá váha u detí a ako jej predchádzať?

V článku sa dozviete:

 • čo spôsobuje detskú obezitu,
 • ako predchádzať detskej nadváhe,
 • ako zistíte, či má vaše dieťa nadváhu,
 • ale aj to, kde hľadať pomoc.

Ako vieme, detská nadváha a obezita je na vzostupe a kopíruje rast nadváhy u dospelej populácie. Vieme, že nadváha a obezita zhoršujú takmer každý aspekt zdravia, a to platí ako u dospelých, tak aj u detí.

Hovoríme o zvýšenom riziku aterosklerózy, poruchách metabolizmu glukózy, riziku diabetu 2. typu, inzulínovej rezistencii a ďalších zdravotných problémoch.

Deti sú o to zraniteľnejšie, že sa ich môže výrazne dotýkať prípadné vylučovanie z kolektívu či šikana. To im spôsobuje psychický tlak a utiekajú sa ešte viac k samote a utešovaniu jedlom. Tento zlozvyk si prenášajú aj do dospelosti.

Mnohým deťom sa podarí nadváhy zbaviť, no asi polovica z nich (údaje sa rôznia od 40 – 70%) si nezdravú váhu nesie so sebou až do dospelosti.

Na Slovensku má nezdravú váhy asi ¼ detí. Čo ju spôsobuje?

Len u 5 % detí to môže byť genetika či metabolické poruchy. Až u 95 % je to nevhodný životný štýl, nedostatok pohybu, veľa kalorických jedál, sladených nápojov, sedavosť a veľa času stráveného za obrazovkou, no aj nekvalitný spánok.
 


Čo rozhoduje

Najdôležitejšia je vždy rodina. V rodine sa učíme, čo je normálne. Čo sa jedáva, aké veľké sú porcie, ako sa strava pripravuje, ako sa jedáva, kedy sa jedáva, koľko času sa venuje športu, spánku, relaxu. Preto ak chce rodina vychovať zdravé dieťa, so zdravou váhou, musí mu doma dať dobrý príklad a preferovať zdravý životný štýl.

Na druhom mieste stojí škola, krúžky, priatelia, spoločnosť, v ktorej sa dieťa pohybuje, prostredie. Aj to nás formuje, dáva príklad a stanovuje normu. Preto aj výučba k výživovej gramotnosti či viac hodín telesnej výchovy v škole má veľký význam.

Úlohu hrá, samozrejme, aj verejná politika, obmedzenia a regulácie pre nezdravé potraviny, či ich reklamu.

Aktuálne bol prijatý zákon, ktorý hovorí o obmedzeniach sortimentu školských bufetov. Reakcie naň sú rôzne. Pri budovaní návykov má na deti najväčší vplyv rodina. No dôležitou súčasťou prostredia detí je aj škola a má svoju vzdelávaciu funkciu. Preto je na mieste, aby sa deti aj v škole stretávali s pravidlami zdravého stravovania.
 

Ako predchádzať detskej nadváhe?
 

 1. Nevynechávať raňajky. Ukázalo sa, že deti, ktoré raňajkujú, majú nižšie riziko nadváhy a obezity. Deti, ktoré ráno nejedia, majú tendenciu kúpiť si sladené nápoje a sladkosti. Každé denné jedlo je dôležité. Raňajky, desiata, obed, olovrant aj večera. Deti a adolescenti by mali mať každé z jedál zabezpečené. Tak zamedzíme kontinuálnemu zobkaniu nekvalitného jedla a sladkostí.
   

 2. Mať desiatu do školy. Radšej ako 10 eur na bufet. Tak viete dať dieťaťu to, čo chcete, aby jedlo a aby nebolo počas dňa hladné.
   

 3. Za obrazovkou maximálne 2 hodiny. Nečinnosť a čas za obrazovkou sú jednou z príčin detskej nadváhy. Je dôležité, aby bol obmedzený a vystriedala ho aktívnejšia činnosť. Televízia by nemala byť v detskej izbe a pravidlá pre mobil by mali byť jasne stanovené.
   

 4. Aspoň 1 hodina aktívneho pohybu denne. 5x týždenne má pohyb len 50 % detí. Pritom by sa deti mali aktívne hýbať minimálne 1 hodinu denne. Je dôležité vybudovať u detí pozitívny vzťah k pohybu a nájsť im aktivitu, ktorá ich dlhodobo baví.
   

 5. Kvalitný spánok. Modré svetlo aj ťažké jedlá pred spaním zhoršujú kvalitu spánku. Rozvoj nadváhy a obezity súvisí aj s nedostatočne kvalitným odpočinkom.
   

 6. Ovocie a zelenina denne na tanieri. Len 66 % detí denne jedáva ovocie a len 25 % detí zeleninu. Aspoň 1 ovocie denne a zelenina každý deň by mali byť aj pre deti normou.
   

 7. Bez sladených nápojov, cukroviniek a polotovarov. Sú to výživovo nehodnotné a príliš kalorické potraviny.
   

 8. Zmenšite porcie. Detská porcia je menšia ako porcia dospelého. Preto dbajte aj na porcie a nepristupujte k deťom ako k dospelým.
   

 9. Nedávať sladké odmeny. Je to bežne zvykom, no vytvára sa tak nesprávny návyk, ktorého sa náročne zbavuje. Odmeňte deti inou formou, napríklad zážitkom.
   

 10. Byť príkladom. To je najdôležitejšie. Deti kopírujú dospelých, a preto ak chceme zmeniť životný štýl našich detí, musíme začať u seba.

 

Ako zistiť, či má moje dieťa nadváhu?

U detí sa ideálna hmotnosť určuje podľa percentilových grafov. Takéto kalkulačky môžete nájsť na internete a zadať do nich váhu, vek a pohlavie dieťaťa. U adolescentov môžete použiť klasický výpočet BMI.

BMI - body mass index alebo index telesnej hmotnosti je najčastejšie používaný index na stanovenie ideálnej hmotnosti a určenie miery zdravotného rizika súvisiaceho s telesnou hmotnosťou.

BMI sa vypočíta jednoduchým vzorcom = hmotnosť (kg)/ výška (m).

 • podvýživa - pod 18,5
   

 • štíhlosť - 18,5 – 21
   

 • normálna váha - 18,5 – 24,9
   

 • mierna nadváha - 25 – 29,9 
   

 • obezita I. stupňa - 30 – 34,9 
   

 • obezita II. stupňa - 35 – 39,9
   

 • obezita III. stupňa - 40 a viac
   

Ak je BMI vyššie ako 25 kg/m2 zdravotné riziko sa zvyšuje. 

Uvodzovky obrazok

Vedeli ste: že aj deti s nadváhou a obezitou môžu trpieť podvýživou a prijímať nedostatok vitamínov, minerálnych látok a vlákniny?

Kde hľadať pomoc?

Ak sa detská nadváha a obezita týkajú aj vašej domácnosti, začnite ju riešiť. Obráťte sa na odborníkov, ktorí vám poradia ako na to. Pomoc môžete hľadať u pediatra, či nájsť na internete organizácie, ktoré sa tomuto problému venujú. Redukcii hmotnosti juniorov sa venujeme aj v Inštitúte kompliment.

Pozrite si aj naše video:

 

 

Zaujali vás tieto články?