Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Zdravé prsia

mamografia prevencia

Mamografia: Vyšetrenie v golieri a zástere

Zoznam preverených mamografických pracovísk zaradených do skríningu sa postupne dopĺňa, pozrite si ho.

17.12.2019

Mamografia: Vyšetrenie v golieri a zástere
Skríning rakoviny prsníkov vykonávajú certifikované zariadenia. FOTO: Adobe Stock

Ženy, ktoré dostanú od Všeobecnej zdravotnej poisťovne pozvánku na štátom organizovaný skríning rakoviny prsníka, nájdu v liste aj odkaz na zoznam pracovísk, ktoré prešli kontrolou komisie ministerstva zdravotníctva.

Skríning rakoviny prsníka môžu vykonávať len najkvalitnejšie preverené skríningové mamografické centrá so špičkovým technickým vybavením a odborným personálnym zázemím. Tieto centrá musia byť schopné manažovať pacientku a v neposlednom rade s ňou komunikovať. Preto sa v skríningu vyžaduje kvalitný pravidelne kontrolovaný digitálny mamograf a správna radiačná záťaž.

Priebeh mamografického vyšetrenia kontrolujú odborníci. Zaručujú jeho bezpečnosť. FOTO: Adobe Stock 
„Všetko musí byť podľa normy, aby bola škodlivá zóna čo najužšia. Žena má na sebe ochranné pomôcky, vyšetruje sa vo vhodnom termíne,“ približuje lekárka Preventívneho centra Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave a zároveň spoluautorka Národného skríningového programu rakoviny prsníka SR MUDr. Alena Kállayová.

S ochrannými pomôckami

V súčasnosti je na Slovensku 16 schválených certifikovaných mamografických centier, ktoré spĺňajú všetky najvyššie a najprísnejšie hodnotenia v zmysle Štandardných postupov na vykonávanie lekárskeho ožiarenia pri diagnostike alebo liečbe v odbore rádiológia. Všetky pri mamografii používajú ochranné pomôcky.

Tie poskytujú ochranu najmä rádiosenzitívnym tkanivám a orgánom. Za ich použitie zodpovedá odborník. Počas vyšetrenia má mať žena na sebe ochranný golier a zásteru s obsahom olova. Rádiologický technik by mal tiež zabezpečiť, aby počas mamografie neboli vo vyšetrovni žiadne ďalšie osoby.  

Ak by sa stalo, že žena pri vyšetrení na certifikovanom mamografickom pracovisku nedostane pomôcku na radiačnú ochranu, je potrebné, aby na jej poskytnutí trvala ešte pred vyšetrením. Pri nedodržaní tohto pravidla môže vyšetrenie odmietnuť a pracovisko nahlásiť prostredníctvom e-mailu noi@noisk.sk Národnému onkologickému inštitútu v Bratislave. 

Zoznam mamografických pracovísk posúdených dočasnou odbornou pracovnou skupinou, ktoré komisia odporúča zaradiť do mamografického skríningu k 4. 11. 2019:
 • MRI, s. r. o., Starohájska 2, 917 01 Trnava
 • Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
 • Preventívne centrum OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
 • Rádiologická klinika OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
 • JESSENIUS diagnostické centrum, a. s., Špitálska 6, 949 01 Nitra
 • Sv. Vincent – rádiológia, s. r. o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
 • Rádiologická klinika, s. r. o., K dolnej stanici 18, 911 01 Trenčín
 • Nemocnica Poprad, a. s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
 • Ľubovnianska nemocnica, n. o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
 • Nemocničná a. s., Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky
 • Mamma centrum Sv. Agáty Banská Bystrica, a. s., T. Andrašovana 46, 974 01 Banská Bystrica
 • Medicínske centrum spol., s. r. o., Fatranská 5, 94901 Nitra
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, Hollého 14, 08181 Prešov
 • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, ul. gen. Miloša Vesela 21, 03401 Ružomberok
 • SVALZY, s. r. o, J. O. Matejovie 542, 033 80 Liptovský Hrádok
 • FN Trenčín, Legionárska 594/28, 911 01 Trenčín

Zoznam zariadení sa priebežne aktualizuje.

Zaujali vás tieto články?