V októbri si pripomíname dôležitosť prevencie rakoviny prsníka

Redakcia Zdravé prsia 13.10.2022

Približne tretine prípadov rakoviny by sa dalo vyhnúť, ak by sme ju odhalili a začali liečiť včas. Október je mesiac, kedy na celom svete prebiehajú kampane ohľadom rakoviny prsníka. Choďte na mamografické vyšetrenie čím skôr. Ide totiž o najlepší spôsob odhalenia tohto druhu rakoviny.

Október je mesiac prevencie pred primárne ženskými typmi rakoviny. Medzi najčastejšie zhubné nádorové ochorenia u žien patrí práve rakovina prsníka. Zapojte sa do národnej osvetovej akcie „Ružový október“ a nepodceňujte preventívne vyšetrenie prsníkov. Na jeho dôležitosť upozorní najväčšia zdravotná poisťovňa aj symbolicky – vysvietením budovy či vzdelávaním verejnosti na svojich pobočkách.

„Ak by na mamografiu chodili pravidelne všetky ženy, ročne by sa podarilo zachrániť až 300 z nich. Preto sa VšZP, ako najväčšia zdravotná poisťovňa, opäť pridáva k iniciatíve Ružovej stužky a v piatok 14. októbra 2022, v predvečer medzinárodného Dňa pre zdravé prsia, vysvieti budovu riaditeľstva na Panónskej ceste v Bratislave na ružovo. Aj takýmto spôsobom chceme spoločnými silami upútať širokú verejnosť a upriamiť pozornosť ľudí na význam prevencie,“ hovorí podpredsedníčka predstavenstva VšZP Beata Havelková. V piatok sa pri tejto príležitosti rozsvietia na ružovo viaceré dominanty Slovenska.

Ženy by tiež mali myslieť aj na samovyšetrenie prsníkov, a to každý mesiac. 

 

Stále viac

Na Slovensku má ochorenie stúpajúcu tendenciu. „Kým koncom 80-tych rokov sme evidovali približne 900 prípadov ročne, dnes je to až 4-tisíc nových pacientov s rakovinou prsníka, pričom 60 – 80 % žien ochorelo bez vplyvu známych rizikových faktorov. Rakovine prsníka sa teda nedá predchádzať, ale ak sa diagnostikuje v skorom štádiu, patrí medzi najlepšie liečiteľné nádorové ochorenia. Preto vyzývam ženy, aby chodili na gynekologické preventívne prehliadky, súčasťou ktorých je aj sonografické a mamografické vyšetrenie prsníkov,“ apeluje MUDr. Ivan Bella, primár mamologického oddelenia Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. 

Ženy do 40 rokov majú mať prsníky vyšetrované sonograficky, staršie na mamografických pracoviskách, a to raz za dva roky. Ženy by tiež mali myslieť aj na samovyšetrenie prsníkov, a to každý mesiac. Pravidelná skríningová mamografia dokáže rakovinu prsníka zachytiť vo včasnom štádiu, ktoré si síce vyžaduje liečbu, ale pacientka po nej môže viesť dlhý a kvalitný život. „Ženy, u ktorých sa zistí nádor s priemerom menším ako 1 cm, majú 90 až 100-percentnú šancu na vyliečenie. Pacientkam sa v takom prípade odstráni len ložisko, bez nutnosti väčšieho zásahu na prsníku. Niekedy nie je potrebná ani chemoterapia,“ dopĺňa Beata Havelková.

Vyzývam ženy, aby chodili na gynekologické preventívne prehliadky, súčasťou ktorých je aj sonografické a mamografické vyšetrenie prsníkov.

Nehádžte pozvánky do koša

Nepodceňujte prevenciu a nehádžte pozvánky od poisťovní na toto vyšetrenie do koša. Vyšetrenie je bezbolestné, bezpečné, môže zachrániť, predĺžiť život a zvýšiť jeho kvalitu. Na Slovensku je v súčasnosti 19 skríningových mamografických pracovísk. Boli preverené pracovnou skupinou vymenovanou komisiou Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne. Zoznam skríningových mamografických pracovísk je pravidelne aktualizovaný a zverejnený na webovej stránke MZ SR.

Základným predpokladom úspešnej liečby onkologických ochorení je práve ich včasná diagnostika, preto má osveta a prevencia dôležité a nezastupiteľné miesto v boji proti rakovine. „Upozornite ženy vo svojom okolí, ktoré neboli na sonografii alebo mamografii, aby tak urobili,“ vyzýva prezidentka aliancie NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková s apelom na zodpovednosť predovšetkým v prípade starších ročníkov.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vyzýva tiež: „Celoplošný, štátom garantovaný mamografický skríning, môže zachrániť mnoho životov. Až 40 percentám prípadov onkologických ochorení sa dá predísť práve zdravým životným štýlom, preventívnymi kontrolami či skríningami.“

 

 Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera