Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Zdravé prsia

Preventívka bez výhovoriek Preventívne prehliadky

Ženy dbajú na prevenciu celej rodiny, často však zabúdajú na tú svoju u gynekológa

Starostlivosť o zdravie ostatných členov rodiny dokáže ženám zabrať mnoho času, dokonca aj ten, ktorý by mali venovať práve sebe. Ísť na svoj úkor sa však nevypláca, zanedbanie vlastného zdravia môže priniesť závažné zdravotné komplikácie aj životné situácie.

05.04.2024

Ženy dbajú na prevenciu celej rodiny, často však zabúdajú na tú svoju u gynekológa

O ženskom zdraví a podpore prevencie sme sa preto rozprávali s lekárkou a riaditeľkou úseku zdravotných činností VšZP Luciou Vitárius. 

Starajú sa poistenky o svoje zdravie?

Dá sa povedať, že ženy sa zodpovednejšie starajú o svoje zdravie, čo vyplýva aj z našich dát, podľa ktorých na preventívnu gynekologickú prehliadku vlani prišlo 40 % žien, ale na tú urologickú prišlo len 16 % mužov. Ženy častejšie chodia aj na preventívnu prehliadku k všeobecnému lekárovi. Často sú to práve ony, ktoré presvedčia svojich mužov, aby išli na prevenciu.

O tom, že pre ženy je dôležité zdravie celej rodiny, svedčia aj čísla o prevencii v pediatrii, kde sme na úrovni až 95 % účasti, matky kladú veľkú dôležitosť na prevenciu svojich detí. Na druhej strane však v minulom roku vyše 700-tisíc našich poistenkýň preventívnu gynekologickú prehliadku odignorovalo.

Je to alarmujúce aj z toho dôvodu, že práve rakovina prsníka a krčka maternice patria medzi najčastejšie zhubné nádorové ochorenia u žien. 

Čo teda môže ženám priniesť prevencia?

Prevencia je nielen informácia o našom zdraví, ale ide o prejav zodpovedného správania sa ako voči sebe, tak aj voči blízkym. Ženy vo veku 20 až 39 rokov majú napríklad nárok každé dva roky absolvovať spolu s prevenciou aj ultrasonografiu prsníkov (USG), staršie ženy až do 69. roku veku zas v rovnakej frekvencii mamografiu.

V rámci gynekologickej prevencie sa vyšetruje krčok maternice. Práve tieto vyšetrenia dokážu včas odhaliť aj onkologické ochorenia už v počiatočných štádiách, keď sú ešte pomerne dobre liečiteľné. Čím skôr sa ochorenie zachytí, tým vyššia je šanca na vyliečenie sa a návrat pacientky do života pred chorobu. Ak by napríklad na mamografiu chodili pravidelne všetky ženy, ročne by sa podarilo zachrániť až 300 z nich.

 

Uvodzovky obrazok

Na preventívnu gynekologickú prehliadku vlani prišlo 40 % žien, ale na tú urologickú prišlo len 16 % mužov.

VšZP ako najväčšia zdravotná poisťovňa už roky schvaľuje aj najviac inovatívnych liekov. Ako je to v prípade ženských onkologických ochorení?

Toto platí aj v prípade napríklad rakoviny prsníka. Viac ako tri roky sme týmto pacientkam sprístupňovali inovatívnu liečbu ciklibmi v rámci tzv. výnimkového režimu. Ide o novú skupinu liekov, ktorá aj vo svete úspešne pomáha pri liečbe pokročilých štádií rakoviny prsníka. Už sú kategorizované a VšZP ich schvaľuje všetkým indikovaným pacientkam.

Stále však vnímame nenaplnenú medicínsku potrebu u liekov, ktoré zatiaľ neprešli kategorizačným procesom. Zároveň si uvedomujeme finančnú náročnosť inovatívnej liečby a práve preto sa poisťovňa v týchto náročných rozhodnutiach, pri posudzovaní žiadostí o lieky na výnimku, musí správať zodpovedne.

Každý z takýchto prípadov VšZP posudzuje individuálne, pričom prihliada na účinnosť a bezpečnosť liečby pre konkrétneho pacienta. Individuálne žiadosti posudzuje revízny lekár a revízny farmaceut s niekoľkoročnou praxou. Našou prioritou je čo najlepšie a najefektívnejšie pomôcť každému poistencovi. Náročnosť liečby len dokazuje, ako veľmi je dôležité dbať o prevenciu a nezanedbávať ju.

Aké aktivity teda realizuje poisťovňa na podporu prevencie rakoviny prsníka a krčka maternice?

VšZP sa dlhodobo snaží pravidelne edukovať verejnosť o dôležitosti preventívnych prehliadok aj formou každoročných osvetových kampaní. Pozorujeme, že to má na spoločnosť pozitívny dopad, aj keď pomaly, počet absolvovaných prevencií postupne každým rokom rastie.

V rámci populačného skríningu VšZP ročne zasiela tisíce pozvánok na skríningové vyšetrenia rakoviny krčka maternice, prsníka a hrubého čreva do schránok svojich poistenkýň a poistencov, resp. elektronicky do mobilnej aplikácie. Percentuálna účasť na skríningoch sa môže javiť ako nízka, treba si však uvedomiť, že oslovujeme tzv. „rezistentnú“ skupinu, teda ženy, ktoré bežne k lekárovi nechodia.

Výsledkom je takmer 4-tisíc žien, u ktorých výsledok skríningu vyžadoval ďalšie dodiagnostikovanie a riešenie a práve vďaka skríningu sa tieto zmeny zachytili včas. VšZP motivuje ľudí k prevencii aj svojim benefitným systémom Peňaženka zdravia s bonusom až 800 eur ročne, ktorý poistenci získavajú ako odmenu za to, že pravidelne chodia na preventívne prehliadky.

Peňaženka zdravia v prvých dvoch rokoch motivovala 80-tisíc ľudí, ktorí v predošlom období buď vôbec nechodili na preventívne prehliadky, alebo chodili len sporadicky. Je nepochybné, že prevencia šetrí aj verejné zdroje, ktoré sa dajú využiť efektívnejšie na liečbu chorých poistencov. Jedno euro investované do prevencie ušetrí 4 eurá vynaložené na liečbu.

Zaujali vás tieto články?