Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Svaly z prášku

Syntetické prohormóny v tele spôsobujú metabolickú búrku

Pečeň si môžete poškodiť už po užití jednej dávky.

25.10.2018

Syntetické prohormóny v tele spôsobujú metabolickú búrku
Na hepatologickom oddelení v Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici mali tento rok už 11 prípadov ťažkého poškodenia pečene. FOTO: Pixabay
Autor: MUDr. Natália Bystrianska

Na Slovensku v poslednej dobe pribúdajú pacienti, ktorým po užívaní nebezpečných výživových prípravkov zlyhala pečeň. Za posledný rok sme zaznamenali na hepatologickom oddelení v Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici už 11 prípadov ťažkého poškodenia pečene spôsobeného užívaním preparátov označovaných ako prohormóny. Presnú štatistiku o počte prípadov na Slovensku za posledné roky nemáme k dispozícii.

Veľké svaly za krátky čas

Prohormóny prišli na trh len nedávno. Sľubujú veľké svaly za krátky čas, pričom výrobcovia vystríhajú buď pred banálnymi alebo žiadnymi vedľajšími účinkami pri predaji týchto preparátov. Firmy uvádzajú, že sú legálne a oveľa bezpečnejšie ako anabolické steroidy tzv. zlatá stredná cesta. Predstava vypracovaného tela v skrátenom čase a bez veľkej námahy v posilňovni, je pre mladých mužov silné lákadlo.

Prohormóny sú synteticky vyrobené látky, ktoré vo svojej prvotnej podobe nie sú aktívnymi hormónmi, teda anabolickými steroidmi. Sú to tzv. prekurzory – východiskové látky- ktoré sa na aktívne hormóny premieňajú prostredníctvom enzýmov až priamo v pečeni. Ide o proces, nadmierne zaťažujúci pečeň, ktorý nie každý organizmus zvláda. Ľudské telo produkuje hormóny prirodzeným spôsobom. Sú prípady pacientov, kedy jednoducho tieto hormóny v tele chýbajú a našou úlohou je ich prostredníctvom farmaceutík doplniť, nastaviť rovnováhu. Mladí športovci, pokiaľ netrpia takouto chorobou, umelé dopĺňanie hormónov nepotrebujú. V zdravom organizme spôsobia prohormóny takú metabolickú búrku, ktorej následky môžu ohroziť samotný ľudský život.

Prvá na rade je pečeň

Nežiaduce účinky prohormónov sú početné, pričom prvá na rade, ktorá je postihnutá, je pečeň. Poškodenie pečene predstavuje širokú škálu prejavov od izolovaného zvýšenia pečeňových testov bez klinický príznakov, cez akútny zápal pečene prejavujúci sa ožltnutím kože, bolesťami pod pravým rebrovým oblúkom, únavou, nechutenstvom až po tzv. fulminantný zápal pečene resp. jej zlyhanie, ktoré bez urgentnej transplantácie končí úmrtím pacienta.

Aj v našej praxi vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici sme mali jedno úmrtie mladého muža spôsobené zlyhaním pečene v súvislosti s hormonálnymi preparátmi. Je tiež dôležité povedať, že riziko poškodenia pečene nesúvisí s dávkou prípravku, môže k nemu dôjsť už po užití jedinej tablety!

Čo sa týka liečby, základným princípom akéhokoľvek liekového poškodenia pečene je v prvom rade vysadenie lieku/prípravku, ktorý spôsobil dané poškodenie. Následne liečba závisí od závažnosti stavu. Treba však podotknúť, že nemáme k dispozícii špecifickú liečbu, ide teda o liečbu v podobe liekov podporujúcich zotavenie pečene. V prípade, že dôjde až k jej zlyhaniu, realizujeme tzv. pečeňovú dialýzu – mimotelová metodika odstraňovania toxínov z tela, ktorá pôsobí ako taký most k jedinej možnosti na záchranu života a to je urgentná transplantácia pečene.

Toxické látky

Dĺžka hospitalizácie závisí od závažnosti stavu. Pri nekomplikovanom zlepšujúcom sa priebehu je pacient prepustený do ambulantnej starostlivosti, kde je monitorovaný počas spočiatku častých kontrol. Úplná úprava stavu je však aj pri takomto prípade dlhodobý proces. Výrobcovia vo svojich internetových predajniach ponúkajú okrem prohormónov aj ďalšie preparáty tzv. PCT (post-cycle-therapy), ktorú odporúčajú nasadiť potom, čo užívatelia doberú balenie prohormónov. Ten má obnoviť funkciu pečene, dať telo po hormonálnej stránke naspäť dokopy. Ide však o ďalšie toxické látky, ktoré majú za cieľ umelou cestou udržať nadobudnutú svalovú hmotu.

Čo sa nedá zvrátiť

Užívanie hormonálnych preparátov komplexne ovplyvňuje náš hormonálny systém tým, že prerušuje normálnu produkciu hormónov v tele, čo má za následok zmeny, ktoré možno zvrátiť po prerušení ich užívania (zmenšovanie semmeníkov u mužov) alebo zmeny nezvratné ako plešatosť a zväčšovanie prsnej žlazy u mužov a u žien tzv. maskulinizácia (hrubnutie hlasu, poruchy menštruačného cyklu). Závažné sú aj psychické zmeny. U týchto jedincov sa zvyšuje agresivita,  dochádza k prudkým zmenám nálady, môžu sa objaviť viaceré psychiatrické poruchy vrátane psychózy. Nastávajú problémy v sexuálnom živote, klesá libido, môžu začať depresie. Taktiež je ich užívanie spojené so zvýšeným rizikom vzniku infarktu či porážky aj v mladom veku. Čo sa týka samotných svalov, spomínané preparáty napomáhajú svojím anabolickým účinkom k rýchlemu rastu svalovej hmoty a sily, ale na druhej strane dochádza k disproporcii rastu väzivových štruktúr a hrozí riziko poškodenia šliach, ktoré je veľmi častou komplikáciou spojenou  s ich užívaním.

Cez internet

Vzhľadom na mnohé nežiaduce účinky ohrozujúce zdravie až dokonca život človeka, v niektorých krajinách Európy a v USA je ich predaj zakázaný. Ich výroba však prebieha v krajinách, v ktorých nie sú žiadne, alebo veľmi voľné zákony obmedzujúce trh so steroidmi (Egypt, Irán, Libanon, Pakistan, Syria, India, Čína). Odtiaľ pravdepodobne preparáty putujú do Európy, kde sú balené do krabíc so zahraničnými etiketami. Ďalej sa predávajú prostredníctvom internetových obchodov, ktorých sídla sú v zahraničí. Na Slovensku je predaj látok s anabolickým alebo hormonálnym účinkom regulovaný zákonmi a podlieha licenčnému konaniu na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv. Akýkoľvek iný predaj vrátane internetového predaja je trestným činom. Ak po užití takejto látky vzniknú následky na zdraví, pripadajú do úvahy vyššie trestné sadzby. Polícia túto trestnú činnosť vyšetruje.

Zaujali vás tieto články?