Strašiak menom cukrovka. Aké sú jej príznaky?

Redakcia Zaujalo nás 05.11.2021

Podľa posledných štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácii bolo na Slovensku evidovaných 355 895 pacientov liečených na niektorý z typov cukrovky. Dá sa povedať, že diabetom trpí každý 14. Slovák. Z dát je zrejmé, že diabetes mellitus 2. typu má stúpajúcu tendenciu a je možné, že jedným z dôvodov je aj nezdravý životný štýl. Čo je diabetes a aké má príznaky? To sa dozviete v našom článku.

Diabetes Mellitus alebo cukrovka je celoživotné ochorenie, ktoré určuje, akým spôsobom naše telo využíva glukózu – hlavný typ cukru v tele. Telo rozkladá potraviny, ktoré konzumujeme na glukózu a ďalšie potrebné živiny, ktoré sa vstrebávajú do krvi. Hladina glukózy v krvi po jedle stúpa a spúšťa pankreas aby vytvoril hormón inzulín a uvoľnil ho do krvi. U ľudí s cukrovkou si telo nevie vyrobiť inzulín alebo naň nedokáže správne reagovať.

V článku sa dočítate:

 • Aké typy cukrovky poznáme
 • Čo je cukrovka 1. typu a aké sú jej rizikové faktory
 • Čo je cukrovka 2. typu a aké sú jej rizikové faktory
 • Príznaky cukrovky 1. a 2. typu
 • Čo je diabetická ketoacidóza
 • Čo je gestačný diabetes mellitus
 • Aké sú zriedkavé formy diabetes
 • Prečo je dôležité mať glykémiu pod kontrolou
 • Čo je hypoglykémia a hyperglykémia

Inzulín

Inzulín funguje ako kľúč, ktorý otvára dvere do buniek a prepúšťa glukózu dovnútra. Bez inzulínu sa glukóza nemôže dostať dnu, dvere sú zatvorené a kľúč prakticky neexistuje. Glukóza tak zostane v krvi, čo spôsobí jej vyššiu hladinu než obvykle. Vysoká hladina cukru v krvi je problém, pretože vedie k rôznym zdravotným problémom.

Viac typov cukrovky

Poznáme viacero typov cukrovky. Rozlišujeme Cukrovku 1. a cukrovku 2. typu. Pri oboch je hladina glukózy v krvi vyššia, avšak dôvody, prečo k nej dochádza sú rozdielne. Okrem diabetes mellitus 1. a 2. typu poznáme tiež tzv. tehotenskú cukrovku a rôzne zriedkavé formy diabetu.

Cukrovka 1. typu

Diabetes Mellitus 1. typu je zriedkavejšia forma cukrovky. Približne 7-8 % pacientov má diagnostikovaný tento typ cukrovky. Jedná sa o autoimunitné ochorenie, pri ktorom pankreas stráca schopnosť vytvárať inzulín, pretože vlastný imunitný systém tela napáda a ničí bunky, ktoré ho produkujú. Keďže cukrovka typu 1 spôsobuje stratu produkcie inzulínu, vyžaduje si pravidelné podávanie inzulínu injekčne pomocou inzulínového pera alebo inzulínovou pumpou. 

Cukrovke 1. typu sa hovorí aj detský diabetes, keďže najčastejšie postihuje deti a mladých dospelých. V súčasnosti sa už toto označenie nepoužíva, nakoľko cukrovka 1. typu sa objavuje v každom veku. Podľa dostupných štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) bolo k 31.12.2018 v dispenzárnej starostlivosti diabetologických ambulancií 26 884 pacientov liečených na diabetes mellitus typu 1, z toho bolo 1971 detí.

Cukrovka 2. typu

Diabetes Mellitus 2. typu je metabolické ochorenie. Vyznačuje sa tým, že telo nie je schopné metabolizovať glukózu, čo vedie k vysokej hladine cukru v krvi. Často je spájaná s nadmernou telesnou hmotnosťou a nedostatkom pohybu. Cukrovka 2. typu sa vyskytuje najmä u ľudí starších ako 40 rokov, avšak je čoraz bežnejšia aj u dospievajúcich detí. Tento typ cukrovky predstavuje zhruba 91 % všetkých prípadov diabetu.

Dobrou správou je, že pri tomto type cukrovky je možné dlhodobo fungovať bez medikamentóznej liečby a to vďaka vhodnej strave a pohybu.

Diabetes mellitus 1. typu si vyžaduje pravidelné podávanie inzulínu. FOTO: Adobe Stock 

Rizikové faktory cukrovky 1. a 2. typu

Pravdepodobnosť vzniku cukrovky 2. typu ovplyvňuje aj genetika. Ak má ktorýkoľvek z rodičov cukrovku 2. typu, riziko dedičnosti cukrovky 2. typu je 15 %. Ak sú obidvaja rodičia cukrovkári, riziko dedičnosti je až 75 %.

Ďalšie rizikové faktory:

 • Nadváha alebo obezita
 • Nezdravé stravovanie
 • Slabá fyzická aktivita
 • Vysoký krvný tlak alebo zvýšené hladiny cholesterolu
 • Fajčenie

Príznaky cukrovky

 • Časté močenie
 • Silný smäd
 • Únava, vyčerpanosť
 • Chudnutie bez zjavnej príčiny
 • Zvýšený hlad
 • Poruchy ostrosti zraku infekcie pohlavných orgánov a mykózy
 • Plesňové ochorenie chodidiel
 • Pomalé hojenie rán

Pri cukrovke 2. typu sú prejavy menej výrazné a rozvíjajú sa pomalšie, a to v priebehu mesiacov alebo rokov. Kvôli tomu je rozpoznanie cukrovky ťažšie. Mnoho čerstvých pacientov, ktorým je cukrovka 2. typu diagnostikovaná má v skutočnosti cukrovku už dlhšie.

Naopak u cukrovky 1. typu sa príznaky môžu vyvinúť veľmi rýchlo, a to v priebehu týždňov, niekedy dokonca až dní – najmä u detí a dospievajúcich.

Pozor na ketoacidózu

Ak sa k bežným príznakom pridajú aj nasledujúve príznaky, je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Môže ísť o vážnu komplikáciu – diabetickú ketoacidózu, ku ktorej dôjde, keď telu začne dochádzať inzulín. Diabetická ketoacidóza je najčastejšie spájaná s cukrovkou 1. typu, ale postihovať môže aj osoby s cukrovkou 2. typu, ktoré si vytvárajú veľmi málo vlastného inzulínu. Je to závažná komplikácia, ktorá môže mať za následok kómu alebo dokonca smrť.

Príznaky diabetickej ketoacidózy:

 • Zvracanie
 • Dehydratácia
 • Nezvyčajná chemická, ovocná vôňa dychu
 • Hlboké namáhavé dýchanie alebo hyperventilácia
 • Rýchly tlkot srdca
 • Bolesti v žalúdku

Gestačný diabetes mellitus

Hovorí sa mu aj tehotenská cukrovka. Vyskytuje sa, keď majú tehotné ženy vyššie hladiny glukózy v krvi v dôsledku hormónov produkovaných v tehotenstve. Rozvoj ochorenia nastupuje medzi 24. až 30. týždňom po pôrode samovoľne zmizne. Gestačný diabetes mellitus postihuje až 15 % tehotných žien. Na pozore by mali byť ženy s rizikovými faktormi:

 • Tehotenská cukrovka pri predchádzajúcom tehotenstve
 • Predchádzajúci pôrod dieťaťa s hmotnosťou nad 4 kg
 • Cukrovka u blízkych príbuzných
 • Obezita
 • Vek nad 35 rokov
 • Vysoký krvný tlak

Všeobecná zdravotná poisťovňa prináša svojim poistencom „Tanier diabetika“. Ide o pomôcku, ktorá pomáha pacientom pri optimálnom zostavení jedálnička čím zvyšuje komfort a kvalitu ich liečby.

Zriedkavé typy diabetes mellitus

Existujú aj ďalšie, vzácnejšie typy cukrovky, ako napr. MODY alebo LADA a tiež sekundárna cukrovka spôsobená ochorením pankreasu, vedľajšími účinkami liekov alebo endokrinnými poruchami.

Glykémia pod kontrolou

Hladina cukru v krvi sa nazýva glykémia. Pre cukrovkárov je kľúčové udržiavať glykémiu v norme. Je dôležité uvedomiť si, že cukrovka je celoživotná diagnóza, ktorú môžu sprevádzať rôzne chronické komplikácie. Ich nástup a závažnosť má však z väčšej časti v rukách samotný diabetik – tým, ako je disciplinovaný v dodržiavaní stravovacieho režimu a zdravého životného štýlu.

Množstvo cukru v krvi počas dňa kolíše. Raz je vyššie, inokedy nižšie a závisí od rôznych faktorov, ako napr. stres, fyzická záťaž, lieky, spánok, alergie, menštruácia, fajčenie a iné. Jej kolísanie v rámci zdravého rozmedzia je normálne a ani ho nespoznáte. Problém nastáva, ak kolíše pod alebo nad úroveň zdravej hranice. V takom prípade môže dôjsť k 2 nebezpečným odchýlkam:

 • Nízka hladina cukru v krvi – hypoglykémia
 • Vyššia hladina cukru v krvi – hyperglykémia

Diabetici by mali dodržiavať stanovený stravovací režim a viesť zdravý životný štýl. FOTO: Adobe Stock  

Hypoglykémia

Cukor je jedinou energiou pre mozgové bunky pričom denne ho spotrebuje okolo 100 g. Keď je cukru málo, môže dochádzať k poruchám funkcie mozgu. Reakcia na nízku hladinu cukru je u každého iná. Diabetik by sa mal čím skôr naučiť rozpoznávať svoje príznaky hypoglykémie.

Medzi bežné príznaky patrí:

 • Únava a slabosť
 • Bolesť hlavy
 • Studený pot
 • Bledosť
 • Nevoľnosť a zvracanie
 • Pocit hladu
 • Poruchy zraku
 • Poruchy reči
 • Tras končatín, poruchy koordinácie
 • Svalové kŕče
 • Zrýchlený pulz, búšenie srdca
 • Dezorientácia a zmätenosť
 • Zmeny nálad
 • Halucinácie, bludy
 • Poruchy vedomia, kolaps, bezvedomie

Hyperglykémia

K vysokej hladine cukru môže dôjsť ak má telo príliš málo inzulínu alebo keď ho nevie správne využiť. Cukrovkári 1. typu zažívajú hyperglykémiu v prípade, ak si nepodali dostatok inzulínu. Pri type 2 môže mať telo dostatok inzulínu, ktorý však nedokáže správne využiť. Dôvodom môže byť, že pacient jedol viac, ako je norma alebo cvičil menej, ako plánoval. Prípadne je pod veľkým stresom doma alebo v práci.

Mnoho príznakov hyperglykémie je podobných ako pri hypoglykémii. Medzi najčastejšie príznaky patrí:

 • Vysoký krvný tlak
 • Vysoká hladina cukru v moči
 • Časté močenie
 • Silný smäd

 

 

 

 

 

 

 Partneri portálu

 • Logo partnera
 • Logo partnera