Ako sme odolní voči osýpkam?

Redakcia Zaujalo nás 14.06.2019

Prekvapili tridsiatnici, očkovať po novom sa budú dospelí aj deti. VšZP uhradí očkovanie proti osýpkam aj vybranej skupine dospelých.

Epidémie osýpok, ktoré Slovensko aj viaceré európske krajiny postihli vlani a začiatkom tohto roka, otvorili tému klesajúcej zaočkovanosti. Hoci medzi infikovanými boli najmä nezaočkované deti, osýpky sa vyskytli aj u dospelých. Ako na tom teda sme?

Nedávne výsledky Imunologického prehľadu 2018 na Slovensku, ktoré zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) prezradili stav imunity populácie voči šiestim ochoreniam - osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C. Pokiaľ ide o osýpky, deti aj dospelých čakajú zmeny v očkovaní.

Očkované už pri nástupe do školy

V očkovacom kalendári nastane zmena. Deti sa dnes očkujú prvou dávkou vakcíny proti osýpkam, ružienke a mumpsu (MMR) od pätnásteho do osemnásteho mesiaca života, druhú dávku dostávajú ako jedenásťročné. Podľa záverov Imunologického prehľadu budú po novom deti očkované druhou dávkou vakcíny už v šiestom roku života. Zmena by mala platiť od budúceho roka.

Rozhodnutie presunúť aplikáciu druhej dávky MMR vakcíny do šiesteho roku života je reakciou na laboratórne výsledky, ktoré ukázali, že podiel detí s ochrannou hladinou protilátok proti osýpkam sa pohybuje viac ako 97 % u 3-ročných detí až po takmer 93,5 % u 5 až 9-ročných detí.

„Našim zámerom je, aby boli deti už pri nástupe do školy kompletne očkované dvoma dávkami MMR vakcíny, čo zabezpečí väčšiu ochranu proti osýpkam,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Prítomnosť protilátok proti osýpkam vyšetrovali na vzorke 4 197 osôb. Až 503 z nich v rôznych vekových skupinách malo negatívne alebo hraničné výsledky protilátok. Tejto skupine osôb je odporučené očkovanie jednou dávkou MMR vakcíny, ktoré im preplatí zdravotná poisťovňa.

Prekvapili tridsiatnici

Pozoruhodné je, že najvyššiu vnímavosť k ochoreniu na osýpky mali účastníci vo veku 35 až 39 rokov. Až takmer 19 percent z nich malo podľa rozborov negatívne protilátky. Ide o skupinu obyvateľstva s väčšou predispozíciou na získanie ochorenia.

Odborníci to vysvetľujú tým, že ide o osoby, u ktorých mohlo dôjsť k takzvanému vyvanutiu imunity, teda postupnému poklesu hladiny ochranných protilátok v organizme. Súčasne ide o osoby, ktoré boli v tom čase očkované menej stabilnou vakcínou. V minulosti sa totiž očkovalo vakcínou vysoko citlivou na transport. „Podmienkou jej skladovania bolo uloženie pri teplote -20 ºC, čo v tom čase nebolo možné zabezpečiť na mnohých pediatrických obvodoch. Tieto skutočnosti sa mohli podpísať na kvalite očkovacej látky v čase jej aplikácie. Nová stabilnejšia očkovacia látka bola k dispozícii od polovice 80. rokov,“ píše sa v imunologickom prehľade. Aj to mohlo mať vplyv na účinnosť očkovania.

Koho sa týkajú zmeny?

Okrem úpravy očkovacieho kalendára pre deti v rámci povinného očkovania, dostali odporučenie dať sa preočkovať aj dospelí.

Podľa záverov Imunologického prehľadu Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR odporúčajú preočkovanie jednou dávkou MMR vakcíny všetkým vo veku 25 až 49 rokov, ktorí:

  • nie sú kompletne očkovaní dvomi dávkami MMR vakcíny,
  • nepoznajú svoj očkovací status,
  • prioritne zamestnancom v detských kolektívoch, ale aj zdravotníckym zamestnancom.

Výnimku majú ľudia s kontraindikáciou očkovania, teda tí, ktorí nemôžu byť zaočkovaní napríklad pre zdravotný stav.

„S Úradom verejného zdravotníctva SR a s hlavným hygienikom SR sme intenzívne komunikovali. VšZP bude v preočkovaní postupovať podľa usmernenia hlavného hygienika a očkovanie uhradí,“ potvrdila vedúca zdravotného a revízneho odboru VšZP MUDr. Beata Havelková.

Očkovanie dospelých vo veku 25 – 49 rokov má len odporúčací charakter. Ak sa zaočkovať nedáte, nehrozia vám žiadne sankcie. Zamestnanci zdravotníckych zariadení sa však musia dať zaočkovať povinne.

Vysokú odolnosť voči osýpkam majú starší nad 50 rokov, pravdepodobne preto, lebo ochorenie v minulosti prekonali.

Explozívna epidémia

Osýpky majú stopercentnú nákazlivosť. Ten, kto nie je očkovaný alebo chorobu neprekonal, sa sám neubráni.

Za posledných 20 rokov sa osýpky u nás vyskytovali len sporadicky. Očkovanie prakticky eliminovalo výskyt tohto ochorenia na našom území, okrem ojedinelých importovaných prípadov.

Občasný výskyt osýpok, kedy išlo prevažne o importované prípady, pretrvával až do roku 2017. Vtedy bolo zachytených šesť prípadov osýpok v Bratislave. Následne v roku 2018 došlo podľa dokumentu ÚVZ SR „k explozívnej epidémii“ v okrese Michalovce, s omnoho nižšou intenzitou v okrese Sobrance a následne ku koncu roka k výskytu ochorení v okrese Trebišov. Osýpky sa na východnom Slovensku šírili aj začiatkom tohto roka. Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera