Koľko cukru znesú naše zuby?

Redakcia Dentálna prevencia 23.10.2018

Až 60 % predškolských zariadení ponúka deťom sirupovú vodu namiesto čistej vody z vodovodu.

Viete, aká denná dávka cukru je ešte v norme? FOTO: Pixabay

Nejedz sladké, pokazia sa ti zuby! Túto generáciami overenú radu podporujú aj vedecké štúdie, ktoré dokazujú pozitívny vzťah medzi príjmom voľných cukrov a zubným kazom.

Cukor náš každodenný

Niektorí rodičia sa snažia obmedziť príjem cukrov v strave. Majú na to svoje dôvody, za ktorými stoja osvetové kampane, ale aj obyčajný zdravý rozum. Keď dieťa konzumuje sladkosti, je aktívnejšie, aby prijatú energiu spálilo. V dobe mobilov, tabletov a rozprávkových kanálov je to však paradoxné, lebo dnešná generácia trávi oveľa viac času pasívnym sledovaním displejov ako tie predchádzajúce. Druhý argument je čisto zdravotný. Predsa nebudeme kŕmiť baktérie cukrom! A to platí aj pre zúbky našich najmenších. Ale viete o tom, že cukor nie je len v sladkostiach? Svetová zdravotnícka organizácia hovorí o pojme „voľné cukry“, ktoré do stravy pridáva výrobca či kuchár, pričom taktiež ide o prirodzené cukry nachádzajúce sa v mede, sirupoch, ovocných džúsoch a ich koncentrátoch. A práve od ich skonzumovaného množstva záleží, či si dieťa udrží zdravý úsmev.

Doma nemaškrtia, tak prečo majú kazy?

Ako informovala Slovenská komora zubných lekárov (SKZL), výskyt zubného kazu sa výrazne zvýšil za posledných 10 – 15 rokov a dokonca je v úzkej súvislosti so stúpajúcim počtom obéznych a diabetických detí. SKZL preto zadefinovala ako hlavný problém pri vzniku zubného kazu u detí nadmernú konzumáciu cukru a sladených nápojov, okrem iného aj v rámci predškolského stravovania v spojení s nedostatočnou ústnou hygienou. Pre reálne zmapovanie tohto fenoménu požiadala o spoluprácu Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZSR). Ako sme už informovali, v máji 2018 bol ich pracovníkmi vykonaný cielený monitoring v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru zameraný na pitný režim detí v materských školách v 365 predškolských zariadeniach vo všetkých regiónoch Slovenska. Škôlky by mali preferovať na desiatu podávanie čistej vody, norma však povoľuje aj podávanie čajov, ovocných a zeleninových štiav, ale aj vody ochutenej sirupmi s minimálnym 50 % podielom ovocnej zložky. Z monitoringu vyplynulo, že až 60 % materských škôl dáva deťom na desiatu sirupovú vodu.   

Koľko cukru znesú naše zuby

„Zo záverov štátneho zdravotného dozoru vyplýva, že frekvencia podávaných sladených nápojov v predškolských zariadeniach je alarmujúca,“ hovorí hlavná odborníčka pre zubné lekárstvo profesorka Neda Markovská. Naviac, po konzumácii sladených nápojov nenasleduje vypláchnutie ústnej dutiny čistou vodou a pred poludňajším odpočinkom si deti často neumývajú zuby, čo prispieva k množeniu baktérií v ústach. Aká dávka cukru je teda ešte v norme? „Svetová zdravotnícka univerzita odporúča znížiť príjem voľných cukrov vo všetkých obdobiach života. U detí aj dospelých je to na menej ako 10 % celkového energetického príjmu. U skupín s vysokým rizikom zubného kazu, medzi ktoré radíme väčšinu detí v predškolskom veku na Slovensku, by táto spotreba mala byť pod 5 % prijatej celkovej energie, teda by nemala prekročiť hranicu 30 gramov cukru na deň. Jedna čajová lyžička pritom obsahuje 5 až 6 gramov cukru,“ dodáva odborníčka. Viac o výživových odporúčaniach si môžete prečítať v Národných odporúčaniach prevencie zubného kazu z dielne SKZL.Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera