Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Zdravé prsia

karcinóm karcinóm prsníka

Skríning rakoviny prsníka môže zachrániť 300 životov každý rok

„Rakovine sa darí, keď zanedbávate svoje zdravie a máte stres,“ hovorí rádiologička špecializovaná v mamodiagnostike MUDr. Alena Kállayová.

03.09.2019

Skríning rakoviny prsníka môže zachrániť 300 životov každý rok
„Spúšťame efektívny systém, ktorý zachraňuje životy,“ vraví o skríningu rakoviny prsníka MUDr. Alena Kállayová. FOTO: preventivne.sk

Rakovina je choroba, ako každá iná. Dá sa dobre liečiť, ak prídete včas, vraví lekárka Preventívneho centra Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave MUDr. Alena Kállayová. Spoluautorka Národného skríningového programu rakoviny prsníka SR v rozhovore ďalej vysvetľuje, ako dokáže zachrániť život jeden list, prečo sa mamografie netreba báť, ako veľmi je pre ženu dôležitý dostatočný spánok a že aj nádory majú rôzne povahy.

Zhruba dvetisícpäťsto slovenských žien ročne si vypočuje z úst lekára diagnózu rakovina prsníka. Nárok na preventívne mamografické vyšetrenie každé dva roky má viac ako 1,3 milióna žien. Chodí však len asi pätina, prečo?

Ženy majú rôzne obavy. Čo budem robiť, ak mi niečo nájdu? Radšej ani nejdem. Mám strach, že mamografia bolí, lebo suseda povedala, že bolí. Nenechám si zobrať vzorku, lebo sa to okysličí. Všetko sú to zbytočné a nepodložené obavy. A možno výhovorka pred sebou, že sa o seba nestaráme.

Ako ženy motivovať, aby našli odvahu a prišli?

Verím, že v takýchto prípadoch naozaj pomôže tá pozvánka. Žene príde domov list a ona povie, aha, už ma volajú, tak teda idem. Zavolá na adresu prevereného skríningového pracoviska a objedná sa na skríningovú mamografiu, pretože si chce potvrdiť, že je zdravá a chce zdravou ostať pre seba, pre svojich blízkych.

Mamografia sa pritom nedá porovnávať s kolonoskopiou, prípadne preventívnou gynekologickou prehliadkou, pokiaľ ide o samotný výkon, či zásah do intímnej zóny...

Pokiaľ sa robí vyšetrenie v správnu dobu, ideálne po menzese, a žena je v pohode, výkon sa robí v pokoji a príjemnej atmosfére, určite nebolí. No medzi ženami panuje aj strach z ďalšieho následného vyšetrenia, ak by bolo potrebné. Z tisícky však potrebuje doplňujúce vyšetrenie len tridsať žien, teda tri percentá. 

Skríning rakoviny prsníka prinesie podľa MUDr. Kállayovej ústretový a láskavý manažment pacientiek. FOTO: preventivne.sk

V celonárodnom skríningu prídu ženám listy, ktoré ich budú pozývať na skríningovú mamografiu. Koho konkrétne sa to týka?

Spúšťame moderný a efektívny systém starostlivosti o ženu. Zachraňuje životy, zdravie, a to bez toho, aby bola potrebná náročná následná liečba. Zapojené budú ženy vo veku 50 až 69 rokov, ktoré majú vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka. Ženy budú pozývané na preverené skríningové mamografické pracoviská, ktoré budú poskytovať vysoko kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Zaručia žene do troch pracovných dní oznámenie negatívneho výsledku, teda, že nezistili rakovinu. Zároveň zaručujú doriešenie v prípade podozrenia na onkologické ochorenie prsníka do troch pracovných týždňov.

Zavedením skríningu v európskych krajinách klesla úmrtnosť na rakovinu prsníka o jednu tretinu. Aký odhad máme u nás?

Stovky žien na Slovensku ročne umierajú na rakovinu prsníka preto, lebo prišli neskoro, až keď si nahmatali hrčku v prsníku. Keby všetky ženy chodili na prevenciu, tak zistíme všetky onkologické ochorenia vo včasnom štádiu a vysoko pravdepodobne 300 ženám ročne zachránime život.

Rakovina je démonizovaná, no je to choroba ako každá iná.

Hovoríte teda, že treba len naozaj prísť.

Na Slovensku máme ešte stále povedomie o rakovine dosť historické. Výstižne to povedali onkopacientky. Rakovina je démonizovaná, je jej pripisovaná veľká moc a schopnosť človeka zabiť. No rakovina je choroba ako každá iná a dá sa dobre liečiť. Dôležité je, aby bola zistená a liečená včas.

Prečo bola za zobrazovaciu metódu v skríningu zvolená práve mamografia?

Je to jediná metóda, ktorá dokáže zachytiť veľmi včasné štádium rakoviny prsníka, alebo aj stav pred transformáciou žľazy do rakoviny, ktorý sa nazýva prekanceróza. Odhalí aj tie najmenšie zmeny. Zistí rakovinu prsníka v skorom štádiu, spravidla menšiu ako 2 cm, keď sa ešte netvoria metastázy. Takéto malé ložisko je často v prsníku nehmatné. Liečba takto zistených nádorov nie je invazívna a náročná a netreba odoperovať celý prsník, vyberá sa len vlastné ložisko. Nie vždy treba následne vybrať aj uzliny a nie vždy potrebuje žena chemoterapiu a rádioterapiu, ako potrebujú pacientky, ktoré už majú metastatické ochorenie.

Lekárka ukazuje, ako vyzerá zdravý prsník:


Na preventívnu mamografiu majú ženy zo zákona nárok už od štyridsiatky. Aký je význam pozývacieho skríningu?

Ide o zavedenie mamografického skríningu rakoviny prsníka, v prvom kole pre ženy vo veku od 50 rokov. Tieto ženy budú pozývané na preverené skríningové pracoviská a ak vyšetrenie absolvujú, veľmi rýchlo sa dozvedia výsledok. Keď bude ukončená táto prvá etapa, rozšíri sa mamografický skríning aj na staršie vekové skupiny. Na koniec sa plánuje aj skríning pre ženy vo veku 40 až 50 rokov. Ženy, ktoré v aktuálnej fáze nie sú pozvané na skríning, môžu využiť svoje právo na preventívne mamografické vyšetrenie tak, ako doteraz.

Okrem štátom organizovaného pozývacieho skríningu by mali ženy každý mesiac myslieť aj na samovyšetrovanie prsníkov. Ženy do 40 rokov majú mať okrem toho prsníky vyšetrované sonograficky, staršie na mamografických pracoviskách. VšZP zaručuje svojim poistenkám preventívnu mamografiu do 15 dní od objednania vo vybraných zariadeniach. 

Skríning má navyše celý proces diagnostiky a liečby rakoviny zdynamizovať. Ako?

V prvej vlne budú oslovené ženy, ktoré neboli na mamografii viac ako dva roky. Žena dostane pozývací list, v ktorom budú uvedené aj adresy konkrétnych preverených skríningových mamografických pracovísk. Objedná sa v najskoršom možnom termíne, ktorý jej vyhovuje. Pokiaľ je výsledok v poriadku, dozvie sa ho buď hneď po vyšetrení, alebo písomne do troch pracovných dní. Znova bude pozvaná do skríningu o dva roky, čo je pre mamografiu bezpečný interval.

Z tisícky potrebuje doplňujúce vyšetrenie po preventívnej mamografii len tridsať žien, teda tri percentá. 

A keď to nebude také jednoznačné?

Pokiaľ by mamografia ukázala niečo, čo treba objasniť, lekári prevereného skríningového mamografického pracoviska urobia v ten istý deň sonografiu prsníkov, vypýtajú si aj predošlé snímky, aby sa nález porovnal. Keď je všetko v poriadku, žena je o dva roky znovu pozvaná do skríningu. Ak sa nájde niečo podozrivé, lekár navrhne odber vzorky. Ten sa vykoná priamo na pracovisku v dohodnutom termíne. Žene sa vysvetlí celý priebeh, vzorka sa pošle na vyhodnotenie, a keď je negatívna a všetko je v poriadku, žena sa opäť zúčastní skríningu o dva roky.

Čo ak pôjde o karcinóm?

Skríningové mamografické pracovisko a jeho lekári sa postarajú o to, aby sa pacientka nestratila v systéme. Ak sa preukáže rakovina, naviažu ju na vhodné doriešujúce pracovisko, čiže prsníkovú ambulanciu, onkológiu, chirurgiu... Rieši sa to v krátkej dobe do troch pracovných týždňov. Mal by to byť promptný, láskavý a ústretový manažment. Keď žene nič nie je, aby to rýchlo vedela. Keď lekár žene zistí onkologické ochorenie, aby to rýchlo a logicky mala vysvetlené a bol jej odporučený jasný ďalší postup.

Mamografické pracoviská zapojené do skríningu prechádzajú kontrolou pracovnej skupiny na ministerstve zdravotníctva. Prečo?

Skríning môžu vykonávať len vysoko kvalitné preverené skríningové mamografické centrá so špičkovým technickým vybavením, personálnymi kapacitami, musia byť schopné manažovať pacientku a v neposlednom rade s ňou komunikovať. 

Na preventívne mamografické vyšetrenie majú ženy nárok od štyridsiatky. FOTO: preventivne.sk 
Jednou z ďalších obáv je, že ožiarenie počas mamografie je nebezpečné a môže spôsobiť rakovinu...

Všetko v živote má riziko, keď sa to nerobí správne. Preto sa v skríningu vyžaduje kvalitný pravidelne kontrolovaný digitálny mamograf a správna radiačná záťaž. Všetko podľa normy, aby bola škodlivá zóna čo najužšia. Žena má na sebe ochranné pomôcky, vyšetruje sa vo vhodnom termíne. Riziko vzniku rakoviny prsníka pri jednej mamografii je také veľké, ako riziko vzniku rakoviny pľúc po vyfajčení jednej cigarety, alebo riziko smrteľného pádu z kopca, keď sa naň päť minút štveráte.

Aká veľká je radiačná záťaž?

Žiarenie určitým spôsobom zaťažuje organizmus, ale treba povedať aj „bé“. Bez žiarenia by nebola mamografická snímka a nemali by sme potvrdenie o tom, že je žena v poriadku, alebo by sa nezachytili včasné štádiá rakoviny prsníka. Jedno mamografické vyšetrenie sa rovná kozmickému žiareniu, ktorému je človek vystavený po týždni života na zemskom povrchu. Teda, keď žena v priebehu skríningu absolvuje desať mamografií, je to akoby žila na svete dlhšie o desať týždňov. Profit z toho má tá, ktorá vie, že je v poriadku, a hlavne tá, ktorej zistíme včasné štádium rakoviny bez metastáz a zachránime jej život a predĺžime ho o mnohé desaťročia.

Čítala som, že existuje podprsenka, ktorá je lepšia ako mamografia. Obsahuje softvér, ktorý skúma a rozoznáva zmeny v prsnom tkanive. Čo na to hovoríte?

Mamografii sa venujem už veľmi dlho a vždy ma zaujímalo, aké rôzne metódy vyšetrovania existujú. Podchvíľou sa objaví niečo nové a ja sa teším, že ľudia hľadajú rôzne cesty. Za celý svoj profesijný život som sa, a to myslím celkom vážne, stretla asi so 150 spôsobmi vyšetrenia prsníka. Ešte aj vrátane psa, ktorý údajne niečo vyňuchá, a mačky, ktorá spáva vedľa ženy, ktorá má nádor. Neuveriteľné veci sa testovali. Ale tak či tak je stále najcitlivejšia a najlepšia mamografia, takže som ostala pri nej a nie pri podprsenkách.

Skríning môžu vykonávať len vysoko kvalitné preverené mamografické centrá.

Nie každý nádor sa vyvíja rovnako. Ako funguje včasný záchyt?

Aby sme rozumeli povahe nádorov. Rakovina má svoj vývoj. Predpokladá sa, že stredne rýchly typ rakoviny sa vyvíja aj niekoľko rokov. Potom sú aj dlhotrvajúce rakoviny, ktoré sa vyvíjajú ešte dlhšie. Existujú teda rakoviny obrazne povedané pomalé ako korytnačky, stredne rýchle ako zajac, a potom sú rýchle ako holub. Keď všetky tieto tri dáte do ohrady menom skríning, tak korytnačky chytíte vždy, zajace tak isto, no ale holuby vám môžu uletieť. V priebehu dvoch rokov sa môže tá rýchla rakovina prejaviť. Preto je dôležité, aby žena pohmatom poznala svoje prsníky a vykonávala pravidelné mesačné samovyšetrenie, a ak zistí zmenu, aby kontaktovala svojho lekára – gynekológa a aj „svoje“ skríningové pracovisko, pod ktoré spadá.

Čo sa deje v prsníku? Čo si treba všímať?

Rakovina prsníka je ochorenie celého organizmu. Je to multifaktoriálne ochorenie, na ktorom sa veľmi podieľa imunita, celkový zdravotný stav a samotný rakovinový proces. Ten sa často prejavuje ako hmatné zatvrdnutia žľazy, hrčky, zvráskavenie, alebo zhrubnutie kože, vťahovanie bradavky, či krvavý výtok z bradavky. Vždy, keď žena zistí takúto zmenu prsníka, má vyhľadať lekára. 

Väčšinou, keď má žena rodinu a deti, začne sa starať viac o druhých a na seba zabúda...

Žena je povinná byť zdravá a mať sa dobre pre seba aj pre deti, rodinu a svojich blízkych. Budem priama. V spoločnosti máme zažité povedomie - ja sa obetujem v prospech mojich blízkych. Obetujem sa! Nie, to nie je obeta. To je výhovorka. Zodpovednosť za môj život a za moje zdravie je iba moja. A ak budem chorá, budem tomu musieť čeliť hlavne ja. Ak však tomu viem predísť, je rozumné to urobiť. A skríningová mamografia je naozaj malým krokom, ktorý môžem spraviť, aby som sa vyhla veľkým problémom, starostiam, chemoterapii... Je to veľmi efektívny systém a treba ho využiť vo svoj prospech.

Počas mamografického vyšetrenia má na sebe žena ochranné pomôcky. FOTO: preventivne.sk 
Rakovina prsníka sa čoraz viac objavuje aj u mladších ročníkov. Prečo sa to deje?

Je to celkový trend, no prečo sa to deje povedať nevieme. Známe je, že na nás pôsobí čoraz viac negatívnych vplyvov životného prostredia a životného štýlu.

Pri rakovine pľúc je dokázaným pôvodcom fajčenie, pri rakovine hrubého čreva a konečníka sa medzi rizikové faktory zaraďujú údeniny a hovädzie mäso. Ako je to s karcinómom prsníka a vonkajšími negatívnymi vplyvmi?

Je to voľačo podobné, a to zlé zloženie tukov v strave s prevahou tých živočíšnych, rôzne chemikálie v strave, ako aj nesprávne spracovanie potravín, napríklad vyprážaním na prepálených tukoch. Nevhodné sú údeniny, vplyv môže mať nedostatok ovocia a zeleniny, nedostatočný pitný režim, málo pohybu na čerstvom vzduchu, nedostatok spánku, fajčenie a pitie alkoholu. Málo známe je, že riziko vzniku rakoviny prsníka zvyšujú aj vnútorne prijímané estrogény, ktoré sa užívajú viac ako tri roky vkuse.

Je to veľmi efektívny systém a treba ho využiť vo svoj prospech.

A čo dojčenie?

Dojčenie má ochranný vplyv. Ženy, ktoré dlhodobo dojčia, teda viac ako tri roky za život, mávajú zdravé prsníky a znížené riziko rakoviny prsníka. Je zaujímavé, že deti, ktoré sú dlhodobo dojčené, sú nielen inteligentnejšie, ale všeobecne majú tak dobre nastavenú imunitu, že majú omnoho nižšiu šancu na vznik onkologického ochorenia. To je úžasný bonus, však?

Takže nám ostávajú všeobecné pravidlá, ktoré platia aj pri ostatných civilizačných ochoreniach. Veľa pohybu a zdravá strava...

Zdravý životný štýl podporuje to, aby telo ostalo zdravé. Dobrá strava podporuje to, aby telo dostalo, čo potrebuje. A zdravý spánok napomáha regenerácii.

Mnoho žien obetuje ale práve spánok, aby zvládli všetky povinnosti, ktoré musia splniť...

Narušenie prirodzeného spánkového režimu, ako napríklad nočné služby, bohužiaľ, veľmi škodia. Ženám špeciálne, lebo sa tým rozladí celý hormonálny cyklus, a to môže viesť k zdravotným problémom, napríklad k zníženiu imunity. Čiže rizikom je narušenie spánku a stres. Bolo dokázané, že stres môže poškodiť genetický kód bunky. Preto je veľmi dôležité určiť, čo pokladáme za stres a na čo stresovo reagujeme. Keď stres nepomáha, ale škodí, je rozumné sa mu vyhnúť, alebo do života zaradiť stres odbúravajúce aktivity. Naozaj si nájsť čas napríklad na šport, relax, kreatívnu činnosť a všetko, čo nám robí dobrú náladu.

Zaujali vás tieto články?