Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Telo a prevencia

Preventívne prehliadky deti

Preventívne prehliadky detí sú povinné zo zákona. Ktoré obdobia si zapamätať?

Malé deti chodia na kontroly častejšie ako dospelí. Využite náš prehľad, aby ste nezmeškali žiaden z míľnikov.

27.10.2023

Preventívne prehliadky detí sú povinné zo zákona. Ktoré obdobia si zapamätať?

Zdravie našich najmenších je na prvom mieste. Veď predsa zdravé deti, šťastní rodičia. Preventívne prehliadky nie sú len príležitosťou na skontrolovanie zraku či počúvanie srdiečka. Ako otec s matkou poznáte svojho potomka najlepšie a na prehliadke máte priestor na rozhovor s odborníkom. Využite ho.

Pred návštevou lekára si preto premyslite, čo sa od poslednej kontroly zmenilo, sledujte, či sa dieťa vyvíja normálne, napríklad po pohybovej stránke, či mu nerobia problémy niektoré potraviny, alebo sa na koži neobjavuje ekzém. Veci, na ktoré sa chcete spýtať, si môžete dopredu napísať, aby ste na niečo nezabudli.

Preventívne prehliadky detí sú povinné zo zákona. Najmä rodičia najmenších detí môžu využívať pravidelnú poradňu, kde majú priestor na rozhovor a zodpovedanie otázok o zdravotnom stave dieťaťa.

Čo čaká deti v ordinácii?

Deti absolvujú u všeobecného lekára pre deti a dorast 9 prehliadok do 1. roku života, z toho najmenej 3 prehliadky v prvých troch mesiacoch, 1 prehliadku vo veku 18 mesiacov a medzi 3. a 18. rokom veku 1 preventívnu prehliadku raz za 2 roky. Teraz si to rozoberme postupne.

1. rok

V prvom roku života dieťa absolvuje až 9 prehliadok, z toho tri sú v prvých troch mesiacoch.

18 mesiacov

Dieťa navštívi svojho lekára preventívne jedenkrát.

3 roky – 18 rokov

S dieťaťom chodíte na preventívnu prehliadku raz za dva roky.

 

AKÉ VYŠETRENIA VAŠE DIEŤA ČAKAJÚ?

 

NOVORODENCI

Prvú preventívnu prehliadku by malo dieťatko absolvovať v domácom prostredí do troch pracovných dní po prepustení z pôrodnice. Pediater alebo pediatrička ho komplexne vyšetrí, skompletizuje anamnézu, zhodnotí správu od neonatológa a založí dieťatku zdravotnú dokumentáciu.

Pri vyšetrení sa posudzuje:

 • celkový stav dieťaťa,

 • koža,

 • svalový tonus.

Hodnotí sa tiež:

 • tvar a veľkosť veľkej fontanely (väzivové spojenie na hlave novorodenca), pevnosť záhlavia,

 • švy,

 • obvod hlavy a hrudníka,

 • oči,

 • nos,

 • ústna dutina a tvar podnebia,

 • auskultačný nález na srdci a pľúcach (lekárka dieťatko popočúva fonendoskopom, hľadá šelest na srdci alebo vývinovú vadu),

 • stav pupka,

 • slabiny,

 • pulzácia tepien,

 • stav semenníkov,

 • symetria dolných končatín,

 • pohyblivosť bedrových kĺbov,

 • vyšetria sa novorodenecké reflexy,

 • lekárka poradí so starostlivosťou a pomôže vám s dojčením.

Sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov sa u dojčiat vykonáva v 8. až 10. týždni života.

V 5. až 6. mesiaci života sa vyšetrí moč.

STARŠIE DETI

Ďalšie preventívne prehliadky sú zamerané komplexne na psychomotorický vývin a povinné očkovanie. Pediater orientačne vyšetrí sluch, reakcie očí a zrakovú ostrosť. Overí napríklad lateralitu, to znamená správnosť držania telíčka a hlavy a symetriu pohybov, znalosť farieb, vyšetrí reč, slovnú zásobu, skontroluje správnosť zakrivenia chrbtice, posudzuje pohlavný vývoj a stav psychického vývoja, pátra sa po telesných deformitách a prejavoch porúch správania.

Lekár hodnotí aj sociálnu situáciu v rodine a podľa veku sa posudzujú zdravotné schopnosti dieťaťa vo vzťahu k povinnej školskej dochádzke alebo telesnej výchove.

Riziko srdcovocievnych ochorení sa týka aj detí a práve preto sa sleduje u starších školákov. Včasná diagnostika dieťaťa so zmeneným metabolizmom tukov a jej následné riešenie je najlepším preventívnym opatrením pre zabránenie vzniku srdcovocievnych ochorení v dospelosti. V prípade potreby sa dieťa odosiela k špecialistom.

Súčasťou preventívnych prehliadok sú tieto laboratórne vyšetrenia:

Odmeria sa krvný tlak a opakovane sa vyšetruje moč a močový sediment - v 3. roku života, v  5. roku života, v  6. roku života alebo v  7. roku, ak dieťa nenastúpilo na školskú dochádzku, v  9. roku života, v  11. roku života, v  13. roku života a v  15. roku života.

Odber krvi na vyšetrenie sedimentácie erytrocytov – v 11. a 17. roku života.

Odber krvi na meranie hladiny cholesterolu – v 11. a 17. roku života.

Odber krvi na vyšetrenie tukov – v 17. alebo 18. roku života.

Získajte viac pre svoje dieťa vďaka Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

Počet detí s nadváhou neustále rastie

Nesprávne stravovacie návyky a nadmerná hmotnosť už v detstve môžu spôsobiť vznik rôznych metabolických i srdcovocievnych ochorení. Všeobecná zdravotná poisťovňa motivuje aj vášho pediatra či vašu pediatričku, aby takýmto deťom venovali zvýšenú pozornosť a podporuje tak manažovanie zdravotnej starostlivosti detí s obezitou vo veku 3 až 7 rokov:

 • Ak má vaše dieťa problém s obezitou, všeobecný lekár ho bude pravidelne sledovať vo svojej ambulancii.

 • Poskytne vám odborné poradenstvo v otázke správnej životosprávy a úpravy jedálnička.

 • V prípade potreby bude lekár liečbu vášho dieťaťa konzultovať s ďalšími odborníkmi, aby spolu s nimi nastavil účinnú liečbu.

 

Sú potrebné antibiotiká?

Nezaťažujte detský organizmus zbytočnými liekmi, ak nebojuje s baktériou. Antibiotiká sú užitočnými pomocníkmi v boji s rôznymi chorobami. Niekedy sú ale predpisované zbytočne. Bolesť hlavy, kašeľ a zvýšená teplota môžu mať aj vírusový pôvod. Jednoduché CRP vyšetrenie z kvapky krvi z prsta malého pacienta lekárovi poradí, či je nutná antibiotická liečba.

Všeobecná zdravotná poisťovňa uhrádza toto vyšetrenie priamo v ambulancii všetkým deťom nad rámec kapitačnej platby (mesačná paušálna platba, ktorú dostáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (lekár) od príslušnej zdravotnej poisťovne za každého poistenca, s ktorým má uzatvorenú dohodu o zdravotnej starostlivosti).

Poruchy príjmu potravy sa môžu prejavovať už v detstve

Hoci sa tieto ochorenia v spoločnosti zväčša spájajú s mladými ženami a mužmi, faktom je, že neobchádzajú ani malé deti dokonca vo veku žiakov prvého stupňa základnej školy. Všeobecná zdravotná poisťovňa uhrádza liečbu detských pacientov s poruchami príjmu potravy, ako je bulímia a anorexia, na špecializovanom pracovisku ťažko liečiteľných porúch príjmu potravy v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Liečba je určená deťom do 18 rokov pri ťažkých stavoch anorexie a bulímie, ktoré nie je možné riešiť ambulantne.

Zaujali vás tieto články?