Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Podcasty

doktornonstop podcast

Telemedicína je vo svete štandard, u nás sci-fi

Kým vo svete je telemedicína štandard, u nás je ešte len v plienkach. Liečba na diaľku však funguje už aj na Slovensku a jej výhody pre svojich poistencov ako prvá spomedzi zdravotných poisťovní prináša Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ako to funguje? Je telemedicína bezpečná? V akých prípadoch stačí spojiť sa s lekárom cez videohovor? A kedy je predsa len lepšie navštíviť ho osobne? O tom sa budeme rozprávať s doktorom Danielom Chovanom, medicínskym riaditeľom MediHub.

21.05.2024

Telemedicína je vo svete štandard, u nás sci-fi

Pán doktor, vitajte u nás. Priblížte nám, prosím vás, hneď v úvode MediHub, respektíve aplikáciu Medi. O čo ide?

V roku 2016 sa náš zakladateľ a majiteľ pán inžinier Jiří Pecina rozhodol, že bude robiť niektoré veci v zdravotníctve v budúcnosti inak a začal intenzívne spolu s tímom vývojárov a aj s lekárským tímom pracovať na vývoji telemedicínskej aplikácie MEDDI app, to je aplikácia časť pacientská a MEDDI MD app, to je časť lekárska. Posunuli sme sa, máme rok 2023 a dnešným dňom na Slovensku spoločnosť MediHub dostala od Národného centra zdravotníckych informácií proces zhody.

To znamená, že môže byť plne inkorporovaná do systému elektronického zdravotníctva Slovenskej republiky. Ide o to, čo už vo svete strašne dlho funguje, akurát na Slovensku sme niekde už nie pred bodom 0, ale sme v bode 0. My sme telemedicínu vnímali a aj vnímame ako dôležitú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti, tak ako je tomu aj v iných vyspelých krajinách už dlhšiu dobu.

Uvodzovky obrazok

Telemedicína ako taká je forma zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná dištančne. To znamená, že lekár a pacient sa nenachádzajú v jednej miestnosti.

Je pravda, že COVID akceleroval potrebu riešiť veci inak ako fyzickou návštevou lekára. Telemedicína ako taká je forma zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná dištančne. To znamená, že lekár a pacient sa nenachádzajú v jednej miestnosti. A teraz nám vyvstane otázka, čo je takouto formou možné, bezpečné, vhodné riešiť a čo už takouto formou vhodné riešiť nie je a je to potrebné riešiť fyzickou návštevou u lekára.

K tomu sa určite dostaneme, ale ešte, keď sa vrátime k tej aplikácii... Znamená to, že vďaka tejto aplikácii telemedicína na Slovensku už funguje nejaký ten rok a ako prvá ju sprostredkovala pre svojich poistencov Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Ale keď sme túto novinku pred pár mesiacmi predstavili, Doktor Nonstop, služba doktor na telefóne, ozvalo sa pár hlasov, že neprichádzame so žiadnou novinkou, veď telemedicína u nás funguje už od čias covidu a dokonca je hradená z verejného zdravotného poistenia.

Ak sa mýlim, tak ma opravte, ale toto, čo u nás funguje od čias covidu, to nie je telemedicína, ale telekomunikácia. Aký je medzi tým rozdiel a dostaňme sa teda rovno aj k tomu, čo je telemedicína v pravom zmysle slova?

Už sme to načali trošku. Povedali ste to na 120 % správne. Doteraz si ľudia zamieňali telemedicínu s telekonzultáciou. To znamená vzájomná interakcia, v konkrétnom prípade počas covidu, to bola hlasová interakcia medzi pacientom a zdravotníkom, pretože koľkokrát aj u nás v ambulanciách museli hovory vybavovať zdravotníci. Nebolo v silách jedného alebo dvoch lekárov vybaviť všetky telefonáty, alebo e-maily.

Čiže telekonzultácia bola vzdialená interakcia buď hovorom, teda hlasom, alebo písmom. Telemedicína v globále je ale komplex činností, ktoré sa riešia na úrovni aktuálne platných legislatív jednotlivých štátov, čiže sú v súlade s GDPR, v súlade s kybernetickou bezpečnosťou a systémy sú napojené na Slovensku, máme taký centralizátor medicínskych dát. To je Národné centrum zdravotníckych informácií, kde sa ukladajú všetky nálezy pacientov od lekárov, ukladajú sa nám tam e-recepty.

To je tá vec, ktorá v rámci slovenského zdravotníctva funguje v rámci elektronizácie zatiaľ najlepšie. A každý si už na ňu zvykol, už je aj zo zákona povinnosť písať recept elektronicky, ale predtým to tak nebolo. A všetky nálezy, celá komunikácia s pacientom, výsledky, všetko je ukladané v systéme Národného centra zdravotníckych informácií.

V rámci telemedicíny my s pacientom nielen hovoríme, my pacienta vieme aj vyšetriť v rámci metódy takzvanej digitálnej fotopletyzmografie alebo digitálnej diagnostiky vo všeobecnosti.

Čiže telefón nám umožňuje nielen navštevovať sociálne siete a objednávať si cez rôzne aplikácie rôzne služby, veci, pozerať televíziu, ale kamera už je veľmi kvalitná, umožňuje urobiť vyšetrenia aj v rámci predného selfiečka cez špeciálny algoritmus.

Vieme odmerať už krvný tlak, vieme odmerať tepovú frekvenciu, dychovú frekvenciu, vieme odmerať aj saturáciu kyslíka v krvi, čo sú klasické hardverové vyšetrenia. Niektoré z nich umožňujú aj inteligentné hodinky, ale nie každý tie inteligentné hodinky na ruke má a vie investovať dosť veľkú sumu do toho, aby si ich obstaral.

Uvodzovky obrazok

Nestáva sa, že máme niekde pohotovosť a stojí tam dvadsať ľudí v rade. U nás je pacient vybavený do tridsiatich minút.

A keď si ich aj obstará, tak koľkokrát ich nepoužíva. Ten telefón má človek stále alebo aspoň vo väčšine prípadov so sebou a jedným jednoduchým úkonom, pokiaľ má človek zaplatený prístup alebo umožnený prístup do telemedicínskej aplikácie, si vie odmerať základné fyzikálne parametre, ktoré sú veľmi podstatné z pohľadu prvotnej triáže zdravotného stavu.

To znamená, čo by mohlo u konkrétneho pacienta spôsobovať konkrétny problém, ktorý nám udáva. U nás je na koncovej strane, čiže na tej vyhodnocujúcej alebo konzultujúcej vždy lekár. Aktuálne spoločnosť MEDI poskytuje 24/7 dostupnosť lekára so špecializáciou buď všeobecný lekár pre dospelých, alebo všeobecní lekári pre deti a dorast, to sú tzv. pediatri.

Čiže pokiaľ pacient má aplikáciu, vie sa aj o tretej ráno posadiť do čakárne telemedicínsky, čiže na vzdialenosť akúkoľvek v rámci SR, lebo sú to slovenskí lekári. Do 30 minút sa s ním spája službu konajúci lekár, či už ako som spomínal s atestáciou zo všeobecného lekárstva, máme aj nadstavbové atestácie.

Slúžia u nás veľmi šikovní kolegovia, máme dokonca aj slúžiaceho kardiológa, ktorý ale nie je pod kardiológiou, ale je pod internou medicínou, alebo pediatri. A konzultujú pacienta, jeho aktuálne symptómy, ktoré ho trápia. Vedia mu poradiť v krátkej dobe.

Vyšlo to tak zaujímavo, že dnes dostáva spoločnosť MEDI oficiálnu informáciu, že jej bol vydaný Proces zhody zo strany Národného centra zdravotníckych informácií. To znamená, že celý víkend skúšame v ostrej prevádzke systémy a ja si myslím, že nič nebude brániť tomu, aby sme od budúceho týždňa už naozaj mohli online aj z telefónu poslať e-recept pacientovi, pokiaľ to pacient potrebuje.

Vieme skonzultovať pacienta, ktorý je v zahraničí. Ja mám kopu prípadov aj spísaných, lebo niekedy vznikajú také zaujímavé konzultačné veci, ja si to odkladám, možno to niekedy bude niekoho zaujímať v rámci eseje, čo všetko z tej medicíny sa dá zažiť telemedicínsky.

Rôzni pacienti zo zahraničia nás žiadajú o konzultáciu. My im vieme naozaj poradiť, či už sú v tom stave, že s tým, čo majú, si vedia vystačiť so sebou, alebo si musia aj kúpiť niečo z lekárne. Vtedy im vieme podľa krajiny povedať, akú chemickú látku si majú pýtať.

Bohužiaľ, nevieme im poslať recept do zahraničia, ale to nesúvisí s aplikáciou, to súvisí so zákonom o Národnom zdravotníckom informačnom systéme. Tie správy už odznievali aj v minulosti v médiách, že by sa malo prostredníctvom pár zmien umožniť to, aby sa recept slovenskému pacientovi dal poslať slovenským lekárom aj do zahraničia.

Ale vieme poradiť pacientovi, čo si má dať, čo má vyskúšať a kedy je už v stave, aplikácia aj upozorňuje, pokiaľ ide naozaj o akútny zdravotný problém, aby si pacient zavolal 112, čiže my nikdy nehovoríme, že prostredníctvom telemedicínskej aplikácie vieme operovať, vieme riešiť akútne brucho, vieme riešiť krvácanie.

To nie, na druhej strane sú správy zo sveta, že vďaka telemedicínskej aplikácii sa vie, napríklad v Dánsku či v Nemecku, aj v iných vyspelých krajinách, ušetriť 30 až 35 % personálnych aj ekonomických zdrojov.

Uvodzovky obrazok

Kolegov nám pribúda, služby máme zabezpečené tak, že vieme zvládnuť aj výrazný nárast pacientov.

Čo z pohľadu aktuálneho stavu, a to sa netýka len slovenského zdravotníctva, ale bavíme sa o Slovensku, takže pre aktuálne slovenské zdravotníctvo to vie byť veľmi výrazná pomoc celému systému. Odľahčenie už tak naozaj nesmierne preťažených kolegov z tej primárnej sféry, ktorá keď nestíha saturovať dopyty pacientov, tak pacienti idú na urgentné príjmy, na pohotovosti a systém nám tým pádom kolabuje.

Ja, sediaci aj dnes v ambulancii, viem zodpovedne povedať, že z tých pacientov, ktorí dnes prešli ambulanciou, by mojím odhadom až 50 % vedelo byť riešených inak ako fyzickou návštevou lekára. Keď sme prichádzali sem do štúdia nahrávať podcast, tak v spravodajskom portáli RTVS bol analytik pán Smatana a podtitulok znel: Slováci majú najvyšší počet návštev u lekára v Európskej únii.

Čiže my sme veľmi anxiózny národ, veľmi radi vyhľadávame lekára a stáva sa štandardom, že k lekárovi si prídeme niekedy pokecať, aj keď by sme nemuseli alebo to, že nám niečo je, alebo nie je, chceme potvrdiť lekárom. Čiže MEDI aplikácia toto celé umožňuje z pohodlia pacientovho domova, pokiaľ naozaj nemá akútny zdravotný problém. Vie sa spojiť s lekárom nielen hlasom, vraciam sa k tej vašej pôvodnej otázke.

Riadime sa dátami a vieme s pacientom hovoriť aj cez video. Veľakrát nám vie pacient ukázať kožný problém, kde ho bolí. Skúsený lekár vie na základe takýchto základných vecí vydať svoje interné rozhodnutie, že tento pacient nie je akútny, nie je potrebné robiť poplach a vie ho upokojiť, vie mu povedať, čo si má dať alebo mu povie, že volá 112.

Pokiaľ má príbuzných a nie je to hyperakútne a potrebuje ísť na urgentný príjem, tak ho tam odošle. Telemedicína znamená to, že pokiaľ si pacient urobí tú základnú digitálnu diagnostiku, tak už mi posiela na vyhodnotenie aj jeho aktuálny krvný tlak.

Nie všetci majú doma tlakomer a keď ho aj majú, my v ambulanciách vidíme, že majú staré batérie, nemajú ho kalibrovaný čiže tlakomer nepíše aktuálne, správne hodnoty tlaku. Naozaj nie všetci majú tlakomer doma, nie všetci majú pulzný oxymeter, aby si vedeli odmerať saturáciu kyslíka. To všetko sa dá urobiť z telefónu a lekárovi to naozaj veľmi zľahčuje rozhodovanie a ďalší manažment pacienta.

Telemedicína umožňuje aj ďalšie nadstavbové záležitosti. Chronické ochorenia sme už spomínali, ale v Čechách už funguje produkt MediBaby. Produkt MediBaby je program pre tehotné mamičky, ktoré sú dištančne kontrolované svojím gynekológom vtedy, keď systém ich postupných kontrol nevyžaduje fyzickú návštevu.

Mamičky vypĺňajú dotazníky, majú merané rôzne parametre a v prípade, že je všetko v poriadku, je z toho zaznamenaná správa do systému.

V prípade, že náhodou niektorý z parametrov úplne nesedí, je generovaná správa a mamička je kontaktovaná svojím gynekológom alebo je odoslaná na kontrolu svojmu gynekológovi. Maminám dávame istotu toho, že sú permanentne pod dohľadom, pretože k svojmu gynekológovi nemôžu chodiť na kontrolu každý týždeň.

Uvodzovky obrazok

MEDDI Elite FAMILY je rodinný prístup. Znamená to, že pokiaľ ho zakúpim, môžem ho venovať manželke, priateľke aj ďalšej dospelej osobe.

Systém elektronickej tehotenskej knižky, dúfajme, že sa nám podarí jedného dňa zaviesť aj na Slovensku, pretože pokiaľ mne dnes príde budúca mamina na tehotenské EKG, každá z nich má ako keby inú tehotenskú knižku. Rôznym spôsobom sa tam zaznamenávajú údaje.

A dúfam, že projekt MediBaby, ktorý úspešne v Čechách štartuje, myslím, že už máme odrodených cez 90 detičiek týmto spôsobom, ktoré boli v dištančnej starostlivosti, sa nám úspešne podarí v budúcnosti implementovať aj na Slovensku, na čom teraz intenzívne pracujeme.

Maminy budú mať možnosť absolvovať intenzívny monitoring počas druhého a tretieho trimestra svojej gravidity, vtedy, keď nebudú mať predpísanú fyzickú kontrolu u svojho gynekológa. O tento typ produktu je veľmi veľký záujem v Českej republike a počítame s niečím podobným aj na Slovensku.

Zhrňme si to, telemedicína umožňuje vyšetriť pacienta na diaľku, čo možno trošku znie ako sci-fi, že naozaj stačí iba smartphone, selfie a lekár dostane informácie o mojom zdravotnom stave, aspoň tie základné.

Skúsme si ešte povedať alebo priblížiť našim poslucháčom, ako to funguje v praxi. Čo mám ako prvé urobiť? Stiahnuť si aplikáciu, volať niekde alebo písať niekde? Ako sa dostanem do tej telemedicínskej čakárne?

Pacient, každý potenciálny klient, ktorý má záujem vyskúšať aplikáciu, si ju vie nájsť pod názvom MEDDI MD app a stiahnuť, či už v Google Play, alebo v App Store, čiže je pre obidva operačné systémy úplne kompatibilná. Všetky aktualizácie idú tak ako pri ostatných aplikáciách a musíte absolvovať prvotný proces registrácie.

Treba si uvedomiť, že na tej vyhodnocovacej konzultačnej strane je vždy lekár, čiže my nemôžeme pripustiť, že si to ide pacient vyskúšať, že sa, ja neviem, rozhodne, že sa nudí a ide si stláčať aplikáciu.

Musí absolvovať kompletný proces registrácie, ktorý obnáša zadanie ostrých osobných údajov. Pod všetkými bezpečnostnými certifikátmi je pacient upozornený, že sú to jeho osobné údaje, ale ide to v súlade so všetkými bezpečnostnými záležitosťami, ktoré legislatíva vyžaduje.

Takže deje sa to všetko v bezpečnom prostredí, nemusíme sa toho obávať, že naše údaje budú zneužité?

Vôbec nie. Nemusí sa pacient absolútne obávať. Tak ako u lekára, pokiaľ príde ku ktorémukoľvek, tak dáva kartu poistenca a lekár sa napája na systém elektronického zdravotníctva. Pacient v tomto prípade zadáva údaje do svojho telefónu, on tie dáta nikde neposiela. Podstatné je povedať, že aplikácie fungujú ako end-to-end komunikačné nástroje, kryptované a šifrované, čiže spája sa aplikácia s aplikáciou.

Čiže pokiaľ pacient generuje požiadavku posadenia sa do čakárne, buď službu konajúcemu lekárovi, alebo lekárovi, ktorého si pacient navolí, príde do lekárskej časti aplikácie notifikácia, že v čakárni sedí pacient. Po stiahnutí aplikácie a po zadaní svojich ostrých osobných údajov pacient sprístupňuje v rámci nastavenia údaje, ktoré v aplikácii má vidieť. 

Uvodzovky obrazok

Komunikácia je úplne bezpečná a umožňuje lekárovi, keď ukončí proces dištančného vyšetrenia, manažovať pacienta a lekár píše pacientovi aj lekársku správu.

A je tam možnosť zvoliť si, buď len pacient, v tú sekundu ich nevidí nikto, alebo lekár, s ktorým komunikuje, alebo lekár, ktorého vyslovene pozná. Čiže vy, keby ste moja pacientka a navolíte si moje meno, tak nikto iný tie údaje nebude vidieť, budem ich vidieť len ja. Uvediete ma tam explicitne. A z opačnej strany, pokiaľ si to aj nenastaví, vidí to vždy len lekár, ktorý je certifikovaný a má možnosť používať medicínsku časť aplikácie.

Čiže na strane zdravotníka tam nemôže vstúpiť hocikto len lekár, ktorého my overujeme, tak ako je overovaný zdravotnícky pracovník v NCZI, čiže sú to kópie diplomov, atestácie a všetky ostatné veci. Až taký lekár dostane prístup do NCZI, a preto nehrozí, že sa niekto na ulici bude hrať na lekára. Pacient si volí, komu sprístupňuje údaje, keď tento proces začne bežať, tak sa spája aplikácia s aplikáciou.

Pacient nehovorí do éteru svoje údaje, len umožní službu konajúcemu lekárovi nahliadnuť do jeho aplikácie, kde sú uložené všetky dáta ohľadom pacienta.

Je to presne to isté, ako keď prídete ku mne do ambulancie a v systéme, pokiaľ rozkliknem, vidím vaše nálezy od špecialistov, aké lieky užívate, vidím, kde vám boli robené odbery, ale vy tým pádom, že ste sa posadili do ambulancie, mi ten súhlas dávate. Takto isto mi ten pacient udelí súhlas telemedicínsky a v tú sekundu s ním viem pracovať.

A vy vidíte všetky moje údaje, celý môj zdravotný záznam?

Áno, od budúceho týždňa, pokiaľ už ten proces dobehne, ho budem vidieť kompletne. Teraz bolo potrebné, aby ste mi to, čo so mnou potrebujete konzultovať, nahrali do svojho telefónu. Vy ste mi nič neposielali. Za svoj telefón si je každý zodpovedný, však ním platíme. Máme tam uloženú kopu údajov, mali by sme ho mať dvojstupňovo zabezpečený, keď ho niekde stratíme, aby sa náhodou niekto do neho tak ľahko nedostal.

Čiže za ten telefón si je zodpovedný každý sám, ale nič nešlo e-mailom, nič nešlo WhatsAppom, nič nešlo inou formou komunikácie. Všetko ide v súlade s kybernetickou bezpečnosťou z pohľadu GDPR.

My máme všetky ISO certifikáty, ktoré ohľadom tejto problematiky pojednávajú, platné, a preto sa nebojíme, nemusí sa obávať ani pacient. Komunikácia je úplne bezpečná a umožňuje lekárovi, keď ukončí ten proces dištančného vyšetrenia, manažovať pacienta a lekár píše pacientovi aj lekársku dekurzovú správu.

Nie je to len o tom, že pacient si s niekým „pokecá“, ale on dostane z toho aj reálny nález, ktorý systém automaticky odosiela pacientovi na jeho registračný e-mail, ale tento nález je už heslovaný rodným číslom pacienta, ktoré pacient zadáva pri svojej registrácii. To robí automaticky systém, čiže my nevieme spárovať meno s rodným číslom.

Je to kompletne bezpečné, funguje to bezproblémovo s tým, že pacient si to potom vie vytlačiť, alebo teda ukázať, pokiaľ postupuje ďalej, ide k ďalšiemu lekárovi, ide k svojmu obvodnému lekárovi, ide niekde na špecializované pracovisko.

Ja som mu napríklad poslal e-recept, je tam presne napísané prečo, na základe čoho a vie s tou informáciou pracovať tak, ako sa má. Tá informácia je zaznamenaná v písomnej forme a od budúceho týždňa už bude preklopená aj do systému Národného centra zdravotníckych informácií.

Uvodzovky obrazok

Pacient nehovorí do éteru svoje údaje, len umožní službu konajúcemu lekárovi nahliadnuť do jeho aplikácie. Je to presne to isté, ako keď prídete ku mne do ambulancie a v systéme vidím vaše nálezy od špecialistov, aké lieky užívate, vidím, kde vám boli robené odbery.

Čiže ju bude vidieť každý lekár, ktorý má prístup do systému a ja si už nebudem musieť nič tlačiť, žiadnu správu ani recept. Prípadne už to všetko bude v systéme a bude to vidieť aj môj obvodný lekár alebo nejaký špecialista, ktorému ma odošlete.

Presne tak. Ako som spomínal, aplikácia je pre pacienta zadarmo. Stiahnuť si ju vie každý a v rámci vyskúšania má jednu možnosť ročne na konzultovanie alebo kontaktovanie lekára. Samozrejme, pokiaľ potrebuje viac konzultácií, musí si nejaký z tých balíčkov zakúpiť. My ponúkame buď možnosť pre jednotlivca, alebo tzv. MEDDI Elite FAMILY, kde je rodinný prístup.

Znamená to, že pokiaľ ho zakúpim, môžem ho venovať manželke, priateľke, ďalšej dospelej osobe a každý z dospelých, čiže dvaja dospelí si tam môžu, pokiaľ sú zákonní zástupcovia dieťatka, vniesť až štyri deti. V podstate v jednom prístupe vedia byť dvaja dospelí a štyri deti, čo pri dnešných cenách iných vecí, si myslím, že máme tie ceny veľmi, veľmi zaujímavé.

Okrem toho sa k tomu aj Všeobecná zdravotná poisťovňa postavila veľmi progresívne,  dokázala pre svojich pacientov sprístupniť tieto baličky v extra výhodných cenových úrovniach, s tým, že proces vyhodnocovania beží. Je to pilotný projekt, ale keďže občas slúžim, aby som zostal v styku s realitou, tou elektronickou, aby som vedel, čo je nové, ako to funguje, tak vidím, že pacientov zo Všeobecnej poisťovne z pohľadu konzultácií nám pribúda v celkom zaujímavých počtoch.

Myslím, že viacerým sme dokázali veľmi pomôcť, mali sme aj zahraničné kontakty, a teda pacient bol v zahraničí a potreboval niečo riešiť. S výnimkou jedného takého menšieho nedorozumenia si myslím, že všetko boli len pozitívne ohlasy, ale to sa nám stáva aj v ambulancii, že nie každý pacient bude vždy spokojný so všetkým. Z tohto uhla pohľadu to funguje. Tá nábehová krivka je tu.

Máme kolegyne, ktoré majú skúsenosť s praktickou medicínou z Nového Zélandu či z Talianska, kde takouto formou manažovali v minulosti veľký počet pacientov, lebo skrátka tak to funguje, sú na to naučené a samy sa nám prihlásili, že by chceli spolupracovať.

Kolegov nám pribúda, služby máme zabezpečené tak, že vieme zvládnuť aj výrazný nárast pacientov. Nestáva sa, že máme, dám zlý príklad, ale v dnešnej dobe aktuálny, že máme niekde pohotovosť a stojí tam dvadsať ľudí v rade. U nás je pacient vybavený do tridsiatich minút.

Uvodzovky obrazok

Vďaka telemedicínskej aplikácii sa vie, napríklad v Dánsku či v Nemecku, aj v iných vyspelých krajinách, ušetriť 30 až 35 % personálnych aj ekonomických zdrojov.

To je základná informácia, ktorú dávame, preto, lebo máme na to kapacity. Máme lekárov, ktorí napríklad nechcú vykonávať dennodennú prax, ale radi robia aj iné veci, pomáhajú nám v rámci telemedicínskej platformy. Máme aj aktuálne slúžiacich lekárov. Lekár si sám nastavuje, kedy chce slúžiť, ale každý z lekárov môže aj dobrovoľne vstúpiť do MD platformy.

To je tá lekárska časť aplikácie, pokiaľ dôjde k overeniu jeho odborných náležitostí a môže si sám začať manažovať svojich pacientov prostredníctvom MEDDI app. Pacient si vie svojho lekára nájsť, pokiaľ tam je, čiže moji vedia, že si ma tam nájdu, keď aj neslúžim. Pacient buď využíva lekára službu konajúceho, čiže spája sa s lekárom, lebo má akútny problém a chce ho riešiť.

Pacient nevidí v prvom kroku, ktorý lekár to bude, ale ihneď ako lekár potvrdí príjem objednávky, pacient vidí, ktorý lekár sa mu bude venovať. Je aj možnosť, že sa pacient spája s lekárom, ktorého pozná a ja cez svoj administrátorský prístup.

Takisto aj každý z kolegov, keď neslúži, čiže nie som povinný byť stále k dispozícii, si viem navoliť, kedy ma tam pacient nájde a kedy nenájde - kedy som telemedicínsky v práci a kedy nie som telemedicínsky v práci. A viem si časť svojich pacientov, hlavne chronikov, manažovať už aj prostredníctvom telemedicínskej aplikácie.

Vo svete to funguje, robíme prvotnú triáž, čiže rozdelenie pacientov na základe toho, či naozaj potrebujú ísť na urgent, alebo na tú APS-ku, alebo stačí, že sa to vyrieši z pohodlia domova.

My k tomu postupne prídeme a budeme ponúkať rôzne možnosti, len potrebujeme ešte trošku byť flexibilní, alebo teda naštartovať slovenskú legislatívu, aby sme mohli vytvoriť katalóg výkonov, aby poisťovňa mohla isté veci uhrádzať lekárom, ktorí budú pacientov manažovať telemedicínsky.

Dúfam, že sa nám to v krátkej dobe spoločnými silami podarí. Vieme riešiť tzv. manažment chronických ochorení. To sú ochorenia, ktoré sú z pohľadu pacienta veľakrát doživotné, z pohľadu lekára sú časovo zaťažujúce, ale pri telemedicínskom odčlenení časti diagnóz, ktoré by bolo možné riešiť dištančne, by došlo naozaj k veľkému odbremeneniu niektorých odborných ambulancií. Patrí sem napríklad hypertenzia.

V podcaste sa ďalej dozviete:

  • Prečo nie je táto aplikácia zadarmo?
  • Ako vie pomôcť telemedicína mamičke, ktorej z večera do rána ochorie dieťa?
  • Koľko ľudí im denne telefonuje? Koľko prípadov môže denne lekár vyriešiť?
  • Kam a ako ďaleko dôjde digitálna diagnostika? 

Vypočujte si zvyšok podcastu

Lekár MUDr. Daniel Chovan, MPH: Telemedicína je vo svete štandard, u nás sci-fi

Spotify link Apple podcast link

Zaujali vás tieto články?