Otestujte sa

Čo čaká vaše dieťa u lekára?

Redakcia Otestujte sa 16.10.2018

Viete, kedy má dieťa prvú prehliadku, v akom veku lekár skúma, či rozoznáva farby, alebo kedy dieťa absolvuje posledné povinné očkovanie? Otestujte sa a zistite, či naozaj ovládate všetko o prevencii svojich detí.

1. Do starostlivosti pediatra (resp. všeobecného lekára pre deti a dorast) patria poistenci do dovŕšenia...

2. Najviac, až 9 preventívnych prehliadok hradia zdravotné poisťovne deťom...

3. V akej periodicite majú nárok na preventívne prehliadky z verejného zdravotného poistenia deti a mladiství od 3 do 18 rokov?

4. Kde a kedy vaše dieťa absolvuje prvú preventívnu prehliadku?

5. Počas prvej preventívnej prehliadky sa lekár zameria na tvar a veľkosť tzv. veľkej fontanely. Ktorý dôležitý orgán ľudského tela chráni toto väzivové spojenie?

6. Už od druhej preventívnej prehliadky začína lekár sledovať psychomotorický vývin dieťaťa. Viete, v akom veku sa skúma prvýkrát?

7. Pri psychomotorickom vývoji dieťaťa sa o. i. posudzuje progres v rozvoji tzv. hrubej a jemnej motoriky dieťaťa. Kedy by mal byť novorodenec schopný ovládať skupinu svalov zodpovedných za presné a drobné pohyby rúk natoľko, že dokáže chvíľu udržať hrkálku?

8. Kedy prvýkrát lekár v rámci preventívnej prehliadky skontroluje, či dieťa pozná farby?

9. V 8. – 10. týždni života je súčasťou preventívnej prehliadky US vyšetrenie bedrových kĺbov. Čo znamená, ak vám lekár povie, že vyšetrenie potvrdilo dyspláziu?

10. Lekár môže pravidelné preventívne prehliadky spojiť aj s očkovaním, ktoré musí vaše dieťa povinne absolvovať zo zákona. Prvýkrát, keď dosiahne...

11. Podľa očkovacieho kalendára, ktorý pripravuje a vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s VšZP, sa posledné povinné preočkovanie v detskom veku uskutočňuje...

12. V súvislosti so zvyšujúcim sa výskytom civilizačných ochorení sa detská preventívna prehliadka v 11. a 17. roku života rozšírila...

13. Pediater (resp. všeobecný lekár pre deti a dorast) poskytne rodičom aj poradenstvo o potrebe prvej preventívnej prehliadky ústnej dutiny u zubného lekára. Viete, kedy by ju malo vaše dieťa absolvovať?

14. Na základe verejného zdravotného poistenia sa preventívna prehliadka u stomatológa vykonáva...

Ako ste si viedli?

 správnych odpovedí

 nesprávnych odpovedí

1.

Do starostlivosti pediatra (resp. všeobecného lekára pre deti a dorast) patria poistenci do dovŕšenia...

2.

Najviac, až 9 preventívnych prehliadok hradia zdravotné poisťovne deťom...

3.

V akej periodicite majú nárok na preventívne prehliadky z verejného zdravotného poistenia deti a mladiství od 3 do 18 rokov?

4.

Kde a kedy vaše dieťa absolvuje prvú preventívnu prehliadku?

5.

Počas prvej preventívnej prehliadky sa lekár zameria na tvar a veľkosť tzv. veľkej fontanely. Ktorý dôležitý orgán ľudského tela chráni toto väzivové spojenie?

6.

Už od druhej preventívnej prehliadky začína lekár sledovať psychomotorický vývin dieťaťa. Viete, v akom veku sa skúma prvýkrát?

7.

Pri psychomotorickom vývoji dieťaťa sa o. i. posudzuje progres v rozvoji tzv. hrubej a jemnej motoriky dieťaťa. Kedy by mal byť novorodenec schopný ovládať skupinu svalov zodpovedných za presné a drobné pohyby rúk natoľko, že dokáže chvíľu udržať hrkálku?

8.

Kedy prvýkrát lekár v rámci preventívnej prehliadky skontroluje, či dieťa pozná farby?

9.

V 8. – 10. týždni života je súčasťou preventívnej prehliadky US vyšetrenie bedrových kĺbov. Čo znamená, ak vám lekár povie, že vyšetrenie potvrdilo dyspláziu?

10.

Lekár môže pravidelné preventívne prehliadky spojiť aj s očkovaním, ktoré musí vaše dieťa povinne absolvovať zo zákona. Prvýkrát, keď dosiahne...

11.

Podľa očkovacieho kalendára, ktorý pripravuje a vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s VšZP, sa posledné povinné preočkovanie v detskom veku uskutočňuje...

12.

V súvislosti so zvyšujúcim sa výskytom civilizačných ochorení sa detská preventívna prehliadka v 11. a 17. roku života rozšírila...

13.

Pediater (resp. všeobecný lekár pre deti a dorast) poskytne rodičom aj poradenstvo o potrebe prvej preventívnej prehliadky ústnej dutiny u zubného lekára. Viete, kedy by ju malo vaše dieťa absolvovať?

14.

Na základe verejného zdravotného poistenia sa preventívna prehliadka u stomatológa vykonáva...Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera