Detská psychológia

 1. Zajakávanie

  Otázka • 29.06.2018 • Jarmila

  Moja päťročná dcéra sa zajakáva. Akým spôsobom to mám riešiť? Onedlho by mala ísť do školy. Treba navštíviť aj detského psychológa a zároveň logopéda?

  Odpoveď • 14.07.2018 • MGR. Katarína Dobrovodská

  V piatich rokoch už deti majú v podstate zvládnutú výslovnosť všetkých hlások a reč by mala slúžiť na to, aby sa dieťa mohlo stať partnerom v komunikácii a vo vzťahoch. Ako sa asi cíti, keď nevie súvisle vysloviť svoje myšlienky? Dostáva sa mu pochopenia zo strany kamarátov,vychovávateľov a rodičov? Má dostatok času na to, aby sa mohlo vyjadriť? Je množstvo otázok, na ktoré môžete s pomocou odborníkov z odboru psychológie a logopédie nájsť odpovede a pomôcť tak dieťatku s vyjadrovaním sa. Čakať, že zajakanie zmizne samé od seba, môže byť zradné. Dieťa si tento spôsob komunikácie v určitých situáciách zrejme dlhým používaním zautomatizuje. Správne tušíte, že ideálna forma pomoci by mohla prísť z kombinácie spolupráce logopéda a psychológa.

  Rady odborníkov majú len informatívny charakter, nenahrádzajú vyšetrenie lekárom.

 2. Nočné mory

  Otázka • 04.07.2018 • juraJ

  Môj 7-ročný syn máva nočné mory. Nie každú noc, ale niekedy aj viackrát týždenne. Ako sa s tým dá bojovať, aby sa nebudil v noci zo sna? Ráno býva unavený. Cez deň je potom mrzutý. Potrebuje odbornú pomoc?

  Odpoveď • 12.07.2018 • Mgr. kATARíNA dOBROVODSKá

  Spánok je jednou zo základných biologických potrieb, ktoré ľudia potrebujú, aby mohli život prežívať plnohodnotne. V prípade, že je spánok často narušený, prejavuje sa to aj v bežnom dennom fungovaní – znížená koncentrácia, menšia schopnosť vyrovnať sa so situáciami, ktoré nás frustrujú, zvýšená nervozita a impulzivita. Počas spánku sa udalosti a zážitky dňa dostanú do vedomia. Nočné mory u detí bývajú spojené s prežívaným stresom, ktorého spúšťačom mohla byť ukážka filmu, strach z odlúčenia od rodiča počas noci, zmena prostredia, konfliktné prostredie, množstvo myšlienok, prípadne iná frustrujúca situácia. V prípade, že sa vyskytuje pavor nocturnus – nočný des a dieťa nie je možné utíšiť, ani zobudiť, je úlohou rodičov ostať stále pre dieťa oporou. Odporúčam zmeniť polohu dieťaťa, čiže posadiť dieťa na posteli a posadiť sa za jeho chrbát (objatie zo zadnej strany poskytuje oporu, obrazne „kryjeme dieťaťu chrbát“) a chvíľu byť s ním, držať ho a pokojne čakať. Dieťa tak získava potrebnú silu, aby si so svojimi snovými postavami „samostatne“ poradilo. Pre dobrý spánok je vhodné mať zavedené predspánkové rituály (následnosť rôznych činností, ktoré dieťaťu poskytujú pocit bezpečia a istoty). Už hodinu pred tým, ako dieťa ide spať, nevystavujeme dieťa žiareniu z obrazoviek (televízor, tablet, telefón a počítač). Niektoré deti sa pred spaním rady zhovárajú o tom, ako prežili deň, prípadne rady počúvajú o tom, ako prežili deň rodičia. Býva to obľúbená časť dňa, kedy sa deti zvyknú spontánne rozhovoriť a otvoriť svoje duše rodičom viac ako v ktorúkoľvek inú dobu.Odbornú pomoc je vhodné vyhľadať v prípade, že nočné mory pretrvávajú dlhšiu dobu a žiadna zmena prístupu zo strany rodičov nebola účinná.

  Rady odborníkov majú len informatívny charakter, nenahrádzajú vyšetrenie lekárom.

 3. Prejedanie a nadváha

  Otázka • 03.07.2018 • Monika

  Môj deväťročný syn trpí nadváhou. Má veľký apetít, na druhej strane sa mu deti v škole vysmievajú. Ako mu mám dodať sebavedomie a pomôcť s jeho problémom?

  Odpoveď • 10.07.2018 • Mgr. Katarína Dobrovodská

  Výzor žiaľ býva veľmi častou zámienkou pre posmešky u detí. Nadváha máva rôzne príčiny, je potrebné vedieť, či je nadváha aj geneticky podmienená. Máte v rodine niekoho, na koho sa syn podobá alebo je to predovšetkým dôsledok stravovacích návykov? Samozrejme, najčastejšie ide o kombináciu zdedených predpokladov a rodinných stravovacích návykov. Ako vyzerá zloženie jedálneho lístka? Ako často syn jedáva? Má na jedlo dostatok času? Je u vás bežné jesť jedlo za stolom a zhovárať sa spolu? Alebo je jedlo len ako mimovoľná záležitosť pri sledovaní televízie, či jete za pochodu pre nedostatok času? Neustály hlad a zvýšený apetít mal syn od narodenia? Ak prijíma kvalitné a vyvážené živiny, má dostatok pohybu a napriek tomu neustále priberá, je vhodné navštíviť odborníka a prípadne sa zamerať na metabolické vyšetrenia. Dnešné deti však stále častejšie trpia nadváhou a objavili sa názory, že je to spôsobené nerovnomernosťou medzi prejedením materiálnym a hladovaním citovým. Na  jednej strane majú deti súčasnosti materiálny dostatok (hmotné dary a neustála túžba vlastniť viac a viac), no na strane druhej žijú v emocionálnom nedostatku, až podvýžive lásky a pozornosti. Rodina a blízki ľudia nemajú toľko času a trpezlivosti na detské prejavy, ako tomu bolo kedysi. Dôsledok je, že ponúkajú deťom množstvo rýchlych a instantných riešení (potrava, elektronika, darčeky, množstvo krúžkov, aby sa deti nenudili, kým s nimi nemôžeme byť a iné) a rozmaznávajú ich. Pohladenie, rozhovor a rituály sa vytrácajú a deti hladujú. Preto nikdy nemajú dosť materiálneho a sladkého či mastného jedla, lebo je rýchle a ponúka pocit naplnenia. Ten istý pocit sa však dá získať aj objatím a bezpodmienečným prijatím zo strany blízkych ľudí, len na to nesmieme zabúdať.

  Rady odborníkov majú len informatívny charakter, nenahrádzajú vyšetrenie lekárom.

 4. Introvertné dieťa

  Otázka • 02.07.2018 • Zara

  Moja päťročná dcéra má problém sa v škôlke skamarátiť. Je to malá škôlka s malým počtom detí, v jej veku je ich len zopár. Je tam skupinka chlapcov a skupinka dievčat. Nesadla si ani s jednými, má iné záujmy ako dievčatá a chlapci ju neprijali. Radšej sa hráva sama. Doma si sama od seba na nič nesťažuje, ale keď sa na škôlku pýtame, tvrdí, že sa tam nudí a že nemá kamarátov a raz aj plakala. Keď sa ju ale učiteľky snažia zapájať, chvíľu sa pohrá v kolektíve a potom aj tak odíde a sama si kreslí alebo je sama na dvore... Treba do toho zasahovať? Ako jej pomôcť?

  Odpoveď • 10.07.2018 • Mgr. Katarína Dobrovodská

  Vnútorný svet detí je plný myšlienok, ktoré nevieme prečítať často aj preto, že plynú neúnavne a veľmi rýchlo. Je možné, že je dcérka skôr introvertná osobnosť a má veľmi bohatý vnútorný svet, plný predstáv, ktoré jej myseľ zamestnávajú natoľko, že potom nevládze alebo nemá chuť reagovať na pocity, správanie a rozhovor v skupine detí. Má s niektorými deťmi spoločné záujmy, témy na rozhovor či hru? Niektoré deti v malom kolektíve nenájdu „spriaznenú dušu“, ktorá by im rozumela, a mali by sa navzájom čím obohacovať. Zaujímalo by ma tiež, aké osobnostné vybavenie máte vy - rodičia. Ste spoločenskí a máte radi veľa ľudí vo svojej blízkosti alebo máte v rodine aj niekoho, kto uprednostňuje stretávanie sa len s menším počtom kamarátov? S kým a ako sa najčastejšie dcérka zabáva doma? Ak rada kreslí, využite kresbu ako prostriedok rozhovoru, v ktorom vám povie viac o svojich túžbach, pocitoch. Ak sa rada hrá s bábikami, môžete do hry zakomponovať tému škôlky. Postavíme si rozprávkovú škôlku, kto tam bude chodiť? Ako to tam bude vyzerať? Čo chcú bábiky v škôlke robiť? Čo tam chcú mať so sebou? Čo budú jesť? Čo nebudú robiť? Ako sa budú k sebe správať? Kto sa s kým bude hrať a ako? Podobnými otázkami sa dieťa postupne otvorí a rozhovorí a vy zistíte jeho sny, prípadne ťažkosti a aj to, či je vo vašich silách niečo s nimi robiť. V prípade, že dieťa odmieta do škôlky chodiť a prípadne sa vyskytujú bolesti brucha, či iné telesné ťažkosti pred odchodom do škôlky a tieto prejavy neustupujú dlhšiu dobu, vyhľadajte psychológa.

   

  Rady odborníkov majú len informatívny charakter, nenahrádzajú vyšetrenie lekárom.

 5. Problémy v škole

  Otázka • 24.05.2018 • Martina

  Syn sa veľmi dobre učil na základnej škole. Bol najlepší v triede. Prešiel na osemročné gymnázium, kde je jeden z najslabších. Prestáva sa učiť úplne a mám pocit, že začína lajdáčiť. Ako ho primäť, aby sa opäť začal učiť? Školu nemá rád. Je v prime, teda akoby šiestak.

  Odpoveď • 24.05.2018 • Mgr. Katarína Dobrovodská

  Je zaujímavé, že nastala taká rapídna zmena, ako on vníma to, že je na gymnáziu? Túžil po tom, aby sa tam dostal? Prijali ho spolužiaci? Primania  - šiestaci sú vo veku, kedy sa toho veľa deje s ich vlastným telom, osobnosťou a prechodom na iný typ školy je tu aj zmena prostredia, kamarátov a požiadaviek. Prvou väčšou zmenou vo vzdelávaní a systéme učenia naši žiaci zažijú s prechodom na druhý stupeň do piateho ročníka, kedy sa zvýši množstvo rôznych autorít vo forme vyučujúcich, zvýši sa počet predmetov, na ktoré sa treba pripravovať. Celkovo sú na deti kladené akoby vyššie nároky. Preto býva bežným javom, že prvé zhoršené známky a akoby znížený výkon žiaci podávajú v piatom ročníku. Nie je to však také viditeľné, nakoľko učivo je vo veľkej miere podobné s tým, čo už žiaci majú osvojené. Avšak šiesty ročník, špeciálne prima, je už niečo celkom iné. Vyžaduje sa zmena systému práce, množstvo učiva je nepomerne vyššie a nie všetky predmety sú pre žiaka rovnako zaujímavé, či má naň predpoklady. Preto musí vynakladať väčšie úsilie a dostavuje sa rýchlejšia únava, prípadne až akási rezignácia. Je dôležité, aby rodič spoločne s dieťaťom identifikoval silné stránky dieťaťa , teda predmety a oblasti, v ktorých je dobré, ktoré ho bavia, v ktorých by chcel byť veľmi dobrý. Taktiež je potrebné s dieťaťom nájsť aj oblasti, o ktoré nejaví záujem a nájsť príčinu tohto nezáujmu. Je možné, že nerozumie alebo nestíha výklad na hodine, ale taktiež je možné, že nevidí zmysel daného predmetu pre svoj budúci život. Skúste pomôcť synovi so stanovením vlastného cieľa, ktorý chce dosiahnuť (napríklad, že chce mať výborné známky z jazykov a stačia mu trojky z matematiky a fyziky). Potom si vytvorte plán, ako sa k danému cieľu môže dostať, čo mu pomáha pri učení, ako často a dlho sa potrebuje učiť dané predmety, či mu môže pomôcť prípadné doučovanie a podobne.

  Rady odborníkov majú len informatívny charakter, nenahrádzajú vyšetrenie lekárom.Partneri portálu

 • Logo partnera
 • Logo partnera