Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Tipy pre zdravie

liga proti rakovine movember

Spôsobujú všetky formy tabaku rakovinu?

Aj vy premýšľate nad tým, či sú žuvací tabak, prírodný tabak alebo výrobky na užívanie nosom menej karcinogénne?

31.10.2023

Spôsobujú všetky formy tabaku rakovinu?

Pre nedočkavcov je odpoveď jasná - Všetky formy tabaku spôsobujú rakovinu. Tabak a tabakový dym obsahujú mnohé látky, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu (používa sa pojem „karcinogény“). Niektoré karcinogény sú prirodzenou súčasťou samotnej tabakovej rastliny a niektoré vznikajú pri horení tabaku alebo počas jeho spracovania, sušenia, zrenia či skladovania. Mohli by sme uviesť napríklad benzén, formaldehyd a nitrosamíny, ktoré sú špecifické pre tabak.

Počet a množstvo karcinogénov sa môže líšiť v rámci krajín v závislosti od tabakových výrobkov. Určité druhy bezdymových tabakových výrobkov možno vyrábať s obmedzenou koncentráciou nitrosamínov špecifických pre tabak, ktoré sú jednými z hlavných karcinogénov v tabakových výrobkoch. Stále užívanie tabaku, a teda stále vystavenie látkam spôsobujúcim rakovinu, môže viesť k rozvoju rakoviny.

Spôsobuje nikotín rakovinu?

Nie. Nikotín je bežná chemická zlúčenina, ktorá sa nachádza v tabakových rastlinách a spôsobuje závislosť od tabaku, ale nie priamo rakovinu. U ľudí, ktorí sú závislí, existuje väčšia pravdepodobnosť, že budú naďalej vystavení karcinogénom v tabaku na fajčenie alebo v bezdymovom tabakovom výrobku.

Nikotín v dávkach, ktoré sa nachádzajú vo výrobkoch, ako je nikotínová substitučná terapia (NRT), môže postupne nahradiť potrebu nikotínu u fajčiarov cigariet, a pritom minimalizovať vystavenie užívateľov karcinogénom a iným toxickým látkam v tabakovom dyme.

Lekársky nikotín je preto bezpečnejšou alternatívou tabakových výrobkov. Nikotínová substitučná terapia (vo forme žuvačky alebo náplasti) je na zozname základných liekov Svetovej zdravotníckej organizácie od roku 2009.

Vo veľmi vysokých dávkach môže byť nikotín toxický alebo dokonca aj smrteľný, a preto by nikotínové výrobky mali byť mimo dosahu detí. Najlepšie je nefajčiť a neužívať tabak v žiadnej forme.

Spôsobuje užívanie tabaku rakovinu?

ÁNO! Užívanie tabaku je hlavnou príčinou rakoviny – a tomu možno zamedziť. Neexistuje bezpečný spôsob užívania tabaku, pričom fajčenie je najnebezpečnejší spôsob jeho užívania. Tabak je hlavnou celosvetovou príčinou chorôb a úmrtí, ktorým možno predchádzať. Fajčenie je najškodlivejšia forma užívania tabaku a spôsobuje tie najzávažnejšie ochorenia súvisiace s tabakom.

Užívanie tabaku spôsobuje na celom svete každý rok približne 6 miliónov úmrtí a hospodárske škody presahujúce polovicu bilióna dolárov. Fajčenie cigariet zabíja viac ako polovicu dlhodobých užívateľov. Je oprávnený predpoklad, že tabak v tomto storočí zabije až jednu miliardu ľudí.

Uvodzovky obrazok

Priemerný užívateľ drží tabak v ústach 11 až 14 hodín denne.

Tabakové výrobky užívané v Európe

Tabak možno fajčiť, cmúľať, žuť alebo šnupať. Prevládajúcim spôsobom užívania tabaku v Európskej únii je fajčenie cigariet. V súčasnosti  fajčí približne 28  % ľudí starších ako 18 rokov a bezdymové tabakové výrobky užíva menej ako 1  % užívateľov (s výnimkou užívateľov vo Švédsku).

Cigareta - akákoľvek rolka tabaku zabaleného v papieriku alebo inom netabakovom materiáli; s filtrom alebo bez. Cigarety zvyčajne obsahujú miešaný tabak rôznych druhov. Druh tabaku použitý v týchto výrobkoch ovplyvňuje zloženie vznikajúceho dymu. Jedna cigareta obsahuje približne jeden gram tabaku a jeden miligram nikotínu.

Cigarety na šúľanie - individuálne ručne ušúľané cigarety vyrobené z jemne rezaného sypkého tabaku zabalené do cigaretového papiera obsahujúce menej tabaku ako komerčne vyrábané druhy (približne od 0,4 do 0,75 gramov).

Cigara - akákoľvek rolka tabaku zabalená do listu tabaku alebo akejkoľvek inej látky obsahujúcej tabak. Existujú rôzne druhy. Niektoré drobné cigary majú filter a tvar cigariet.

Fajkový tabak - fajka je zariadenie na fajčenie tabaku, ktoré tvorí komora (kotlík) na tabak spojená s náustkom, úzkym dutým krčkom (dymovým kanálikom). Používa sa v nej sypaný fajkový tabak miešaný v záujme dosiahnutia chuťových odtieňov, ktorými sa iné tabakové výrobky nevyznačujú.

Tabak do vodných fajok (húka, hookah) - vodná fajka sa bežne používa na fajčenie tabaku, ktorý má príchuť alebo je fermentovaný s melasou alebo inými látkami. Tabak sa rozpaľuje horiacimi uhlíkmi a dym sa ochladzuje, keď prechádza cez vodu do hadičky a náustku, kde sa inhaluje.

Výrobky na užívanie nosom - bezdymové tabakové výrobky podľa spôsobu užívania. Pri týchto výrobkoch sa tabakové listy nepália. Možno ich užívať nosom alebo ústami. Tabak sa suší nad ohňom, potom fermentuje a spracováva do suchej práškovej formy, ktorá sa nazýva suchý šnupavý tabak. Šnupavý tabak sa balí a predáva v malých kovových alebo sklenených nádobách. V Európe sa užíva veľmi málo (užíva sa v Spojenom kráľovstve), vdychuje sa do nozdier. Práškový šnupavý tabak možno užívať aj orálne.

Výrobky na užívanie ústami - orálne užívanie bezdymových tabakových výrobkov v Európe spočíva v  umiestnení tabaku do priestoru medzi perou alebo lícom a ďasnom, kde sa tabak určitý čas buď žuje, alebo cmúľa. V škandinávskych krajinách sa používajú novšie bezdymové tabakové výrobky, ako napríklad švédsky snus alebo švédsky vlhký šnupavý tabak, ktoré tvoria malé vrecká obsahujúce tabak (porciovaný šnupavý tabak).

Listový tabak - Tvoria ho voľné tabakové listy, ktoré sú sušené na vzduchu, odstopkované, narezané alebo granulované a voľne zabalené, pričom tvoria malé pásy sekaného tabaku. Väčšina značiek je sladená a ochutená sladkým drievkom a predáva sa zvyčajne vo vreckách. Voľný listový tabak má vysoký obsah cukru (približne 35 %). Štipka tabaku sa umiestni medzi líce a spodnú peru, zvyčajne smerom k zadnej časti úst.

Vlhký šnupavý tabak/snus - Tabak sa suší na vzduchu alebo nad ohňom, a potom sa spracováva na jemné kúsky alebo pásy. Tabakové stonky a semená sa neodstraňujú. Vlhký tabak sa predáva voľný alebo balený v malých vrecúškach pripravených na použitie.

Švédsky druh vlhkého tabaku – snus je zložený z  jemne mletého suchého tabaku zmiešaného s aromatickými látkami, zo solí (chlorid sodný), z vody, zo zvlhčovacích látok a z chemických pufračných látok (uhličitan sodný). Priemerný užívateľ drží tabak v ústach 11 až 14 hodín denne. Európska komisia zakázala predaj snusu v Európskej únii, výnimkou je Švédsko.

Betel s pridaným tabakom - Tzv. betelové sústo zvyčajne užívajú menšinové skupiny, ktoré bývajú v Európe, najmä v Spojenom kráľovstve žijúce komunity migrantov zo strednej, východnej, južnej a juhovýchodnej Ázie. Betelovú rolku s tabakom známu pod názvom paan tvoria štyri hlavné zložky: betelové listy, orech z arekovej palmy, hasené vápno a tabak.

Tabak sa môže použiť v surovej forme, sušený na slnku alebo pražený. Jemne sa naseká alebo pomelie a aromatizuje, prípade sa uvarí, urobí sa z neho pasta a následne sa aromatizuje ružovou vodou alebo parfumom. Konečný výrobok (sústo) sa vloží do úst a žuje sa.

Maras - Maras je druh bezdymového tabakového výrobku, ktorý sa všeobecne užíva v juhovýchodnom regióne Turecka. Tabakové listy sušené na slnku sa najprv pomelú a pomiešajú s popolom z dreva, najmä z duba, orecha alebo viniča. Potom sa zmes postrieka vodou na zvlhčenie. Malé množstvo zmesi sa na 4 až 5 minút umiestni medzi spodnú peru a ďasno. Tento postup sa v priebehu dňa mnohokrát opakuje.

Neužívajte tabak v žiadnej forme. Ak potrebujete pomoc, podporu či radu, kontaktujte bezplatne onkoporadňu Ligy proti rakovine. Rozpis odborníkov vám je k dispozícii na https://www.lpr.sk/onkoporadna/.

Zaujali vás tieto články?