Muži

Zdravý životný štýl, pravidelný pohyb, vyvážená strava a balans medzi prácou a oddychom sú základom prevencie civilizačných ochorení. Neoddeliteľnou súčasťou by mali byť aj preventívne prehliadky u vášho lekára i špecialistov. Srdcovocievne a nádorové ochorenia v počiatočných štádiách nebolia. Patria však medzi najčastejšie príčiny úmrtnosti vo vyspelých krajinách. Odhaliť ich môže práve preventívne vyšetrenie.

Iba tretina mužov na Slovensku absolvuje preventívnu prehliadku u všeobecného lekára, na ktorú má nárok z verejného zdravotného poistenia. Myslite na svoje zdravie a vylepšite štatistiku. Preventívna prehliadka vám môže zachrániť život.

Mám menej ako 40 rokov

Klienti Všeobecnej zdravotnej poisťovne majú u svojho lekára nárok na preventívne prehliadky a ďalšie vyšetrenia navyše:

Všeobecný lekár

Preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára môžete absolvovať raz za dva roky. Ak ste evidovaní darcovia krvi, orgánov alebo tkanív, na toto vyšetrenie máte nárok každý rok.


Ako to prebieha:
 • Prehliadka by mala trvať dlhšie ako 30 minút. Lekár zisťuje rodinnú anamnézu, zaujíma ho vaša pracovná záťaž i životný štýl, skontroluje stav očkovania (napr. tetanus).
 • Nasleduje komplexné vyšetrenie celého tela od hlavy po päty, a to pohľadom, pohmatom, poklepaním i posluchom.
 • Skontroluje pulz a tlak krvi, vašu výšku a hmotnosť.
 • Očakávajte tiež odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia. Vyšetruje sa moč chemicky, močový sediment, glykémia, krvný obraz vrátane trombocytov, sedimentácia krvi a hodnoty kreatinínu.
 • Tým, ktorí v danom roku dosiahli vek 18 rokov sa meria aj cholesterol a triacylglyceroly.
 • Pacientom s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka sa vyšetruje aj prítomnosť krvi v stolici.
 • Tieto podrobné vyšetrenia môžu pomôcť odhaliť riziká vzniku civilizačných ochorení.
Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni dostanete u svojho všeobecného lekára viac:
 • Ischemická choroba dolných končatín predpovedá pravdepodobnosť vzniku srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody. Jej včasnou diagnostikou prispievame k prevencii vážnych ochorení. Ochorenie odhalí tzv. ABI index. Toto bezbolestné vyšetrenie môžete absolvovať u svojho všeobecného lekára, ktorý má v ambulancii potrebný prístroj. Lekár vám v rámci preventívnej prehliadky zmeria hodnoty krvného tlaku na horných aj dolných končatinách a na základe toho stanoví index ABI, teda pomer týchto dvoch výsledkov.
 • Toto vyšetrenie máte raz za dva roky zadarmo. Týka sa vás to, ak máte symptómy a podozrenie na ischemickú chorobu dolných končatín, a to bez obmedzenia veku.
Nečakajte na termíny u špecialistov. Aj toto vybavíte u svojho obvodného lekára:
 • Vďaka Všeobecnej zdravotnej poisťovni sa pacienti s artériovou hypertenziou nemusia objednávať k špecialistom. VšZP ako jediná zdravotná poisťovňa zabezpečuje pacientom s vysokým krvným tlakom diagnostiku a liečbu priamo v ambulancii všeobecného lekára.
 • Aj EKG vyšetrenie vám môže spraviť v ambulancii váš obvodný lekár.
 • Čaká vás operačný zákrok? Predoperačné vyšetrenia si ako poistenci VšZP vybavíte na jednom mieste u svojho obvodného lekára bez potreby objednávania do špecializovaných ambulancií. VšZP tieto vyšetrenia zazmluvnila u všeobecných lekárov ako prvá zdravotná poisťovňa na Slovensku.
 • Už žiadne výmenné lístky. Aj diagnostiku a liečbu poruchy metabolizmu tukov vám poskytne vďaka VšZP váš všeobecný lekár.

 

 

Gastroenterológ

Preventívne kolonoskopické vyšetrenie je dôležité pre včasné vyhľadávanie polypov a skorých štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka. Toto vyšetrenie vám môže zachrániť život. Jednoduchým úkonom už počas prehliadky môže lekár odstrániť potenciálne nebezpečné ložisko a odvrátiť riziko vzniku rakoviny. Vzorka tkaniva sa posiela na histológiu.

Prehliadka sa spravidla robí starším mužom po päťdesiatke. Ak však máte genetickú predispozíciu na vznik rakoviny hrubého čreva a konečníka, kolonoskopické vyšetrenie poisťovňa uhradí bez vekového obmedzenia. Pokiaľ sú prvé výsledky negatívne, ďalšie prehliadky sa u mužov s predispozíciou vykonávajú každých päť rokov.

Zubný lekár

U zubára máte nárok na bezplatnú prehliadku raz ročne. Každoročná návšteva zubnej ambulancie sa oplatí.
Ak vám totiž lekár nájde zubný kaz, jeho ošetrenie prepláca poisťovňa len v prípade, že ste v predošlom roku absolvovali preventívnu prehliadku.

V zubnom kresle vás čaká podrobná kontrola:
 • chrupu,
 • parodontu,
 • mäkkých tkanív ústnej dutiny,
 • medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov,
 • zubných náhrad,
 • určenia indexov KPE a PBI, teda kazivosti chrupu a krvácania ďasien,
 • lymfatických uzlín,
 • dentálnej hygieny a hygienických návykov.

Zubár vám v rámci preventívnej prehliadky môže v prípade potreby odstrániť zubný povlak a kameň.

Bolesti chrbta a pohybového aparátu

Poruchami pohybového aparátu trpí veľká časť obyvateľov Slovenska. Tieto ochorenia nezriedka vedú k zníženiu pracovnej schopnosti a čiastočnej alebo plnej invalidite. Tomu sa však dá predísť.

Všeobecnej zdravotnej poisťovni na vašom zdraví záleží. Dbá preto na prevenciu a ako jediná poisťovňa svojim poistencom prináša mimoriadny benefit v podobe liečebno-preventívneho programu Zdravý chrbát. Za desať dní špeciálneho programu v prírodných liečebných kúpeľoch za vás VšZP zaplatí tretinu z ceny zdravotnej starostlivosti a ďalšiu zľavu dostanete aj od kúpeľného zariadenia.

Benefit VšZP Zdravý chrbát môžu využiť poistenci s opakujúcimi sa funkčnými ochoreniami chrbtice, ktoré obmedzujú ich každodenné aktivity, v posledných dvoch rokoch sa na tieto bolesti liečili, ale nespĺňajú podmienky na úhradu kúpeľnej liečby z verejného zdravotného poistenia.

 

Nadváha

Bojujte s kilami navyše

Až dve tretiny dospelých Slovákov trpia nadváhou alebo obezitou. Obezita je pritom vážny rizikový faktor viacerých chronických ochorení, podieľa sa na vzniku cukrovky, kardiovaskulárnych, onkologických, ale aj mnohých ďalších chorôb.

Len klienti Všeobecnej zdravotnej poisťovne majú možnosť absolvovať 10-dňový pobyt  v kúpeľnom zariadení, špeciálne zameraný na správne stravovanie, pohybovú aktivitu a včasnú intervenciu rizík kardiovaskulárnych ochorení. VšZP ako jediná poisťovňa svojim poistencom prepláca tretinu nákladov na zdravotnú starostlivosť v liečebno-preventívnom programe Obezita. Ďalšiu zľavu na ubytovanie získate vďaka exkluzívnej spolupráci s Asociáciou slovenských kúpeľov.

Výhodu máte aj u špecialistov!

Iba Všeobecná zdravotná poisťovňa vám zaplatí komplexnú liečbu morbídnej obezity. Tá, okrem operačného zákroku, zahŕňa aj liečbu u psychológa a ďalších špecialistov pred operáciou i po nej.

 

Mám viac ako 40 rokov

Klienti Všeobecnej zdravotnej poisťovne majú u svojho lekára nárok na preventívne prehliadky a ďalšie vyšetrenia navyše:

Všeobecný lekár

Preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára môžete absolvovať raz za dva roky. Ak ste evidovaní darcovia krvi, orgánov alebo tkanív, na toto vyšetrenie máte nárok každý rok.


Ako to prebieha:
 • Prehliadka by mala trvať dlhšie ako 30 minút. Lekár zisťuje rodinnú anamnézu, zaujíma ho vaša pracovná záťaž i životný štýl, skontroluje stav očkovania (napr. tetanus).
 • Nasleduje komplexné vyšetrenie celého tela od hlavy po päty, a to pohľadom, pohmatom, poklepaním i posluchom.
 • Skontroluje pulz a tlak krvi, vašu výšku a hmotnosť.
 • Očakávajte tiež odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia. Vyšetruje sa moč chemicky, močový sediment, glykémia, krvný obraz vrátane trombocytov, sedimentácia krvi a hodnoty kreatinínu.
 • Tým, ktorí majú viac ako 40 rokov sa meria aj cholesterol a triacylglyceroly.
 • Súčasťou vyšetrenia u poistencov nad 40 rokov je aj EKG záznam činnosti srdca.
 • Pacientom nad 50 rokov alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka sa vyšetruje aj prítomnosť krvi v stolici. Všeobecná zdravotná poisťovňa vám preplatí toto vyšetrenie už od 40 rokov veku.
 • Tieto podrobné vyšetrenia môžu pomôcť odhaliť riziká vzniku civilizačných ochorení.
Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni dostanete viac:

Ischemická choroba dolných končatín predpovedá pravdepodobnosť vzniku srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody. Jej včasnou diagnostikou prispievame k prevencii vážnych ochorení. Ochorenie odhalí tzv. ABI index. Toto bezbolestné vyšetrenie môžete absolvovať u svojho všeobecného lekára, ktorý má v ambulancii potrebný prístroj. Lekár vám v rámci preventívnej prehliadky zmeria hodnoty krvného tlaku na horných aj dolných končatinách a na základe toho stanoví index ABI, teda pomer týchto dvoch výsledkov. Toto vyšetrenie máte raz za dva roky zadarmo.

Týka sa vás to, ak:

 • máte symptómy a podozrenie na ischemickú chorobu dolných končatín, a to bez obmedzenia veku,
 • ste starší ako 50 rokov a trpíte na vysoký krvný tlak, diabetes melitus alebo vysoký cholesterol,
 • máte nad 60 rokov.

Vyšetrením stolice na prítomnosť krvi môžete predísť viacerým problémom. S VšZP za test na okultné krvácanie neplatíte. Ak máte viac ako 40 rokov a chcete mať istotu, že rakovina hrubého čreva a konečníka vás nemôže ohroziť, dajte si urobiť jednoduchý a bezbolestný test na prítomnosť krvi v stolici. Vďaka VšZP vám tento jednoduchý a zároveň potenciálne život zachraňujúci test v rámci preventívnej prehliadky lekár spraví už o desať rokov skôr ako stanovuje zákon.

Hrozí vám riziko vzniku cievnej mozgovej príhody? VšZP v rámci preventívnej prehliadky uhrádza špeciálne zamerané vyšetrenie. Ochorenia ciev a srdca sú najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Cievne mozgové príhody zanechávajú ťažké životné následky. Ak máte viac ako 40 rokov, VšZP vám v rámci preventívnej prehliadky uhradí vyšetrenie zamerané na identifikáciu rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody (ateroskleróza, vysoký krvný tlak, poruchy rytmu srdca, fajčenie, zlá životospráva, nadmerná konzumácia alkoholu, nedostatok pohybu a nadmerný stres) a vyhodnotenie dotazníka rizikových faktorov. Vďaka tomu môžete navštíviť špecialistu načas a skorou diagnostiku získať ešte dostatok priestoru, aby ste napríklad upravili svoju životosprávu a minimalizovali tak riziko vzniku ochorenia.

Nečakajte na termíny u špecialistov. Aj toto vybavíte u svojho obvodného lekára:
 • Vďaka Všeobecnej zdravotnej poisťovni sa pacienti s artériovou hypertenziou nemusia objednávať k špecialistom. VšZP ako jediná zdravotná poisťovňa zabezpečuje pacientom s vysokým krvným tlakom diagnostiku a liečbu priamo v ambulancii všeobecného lekára.
 • Aj EKG vyšetrenie vám môže spraviť v ambulancii váš obvodný lekár.
 • Čaká vás operačný zákrok? Predoperačné vyšetrenia si ako poistenci VšZP vybavíte na jednom mieste u svojho obvodného lekára bez potreby objednávania do špecializovaných ambulancií. VšZP tieto vyšetrenia zazmluvnila u všeobecných lekárov ako prvá zdravotná poisťovňa na Slovensku.
 • Už žiadne výmenné lístky. Aj diagnostiku a liečbu poruchy metabolizmu tukov vám poskytne vďaka VšZP váš všeobecný lekár.

Gastroenterológ

Preventívne kolonoskopické vyšetrenie je dôležité pre včasné vyhľadávanie polypov a skorých štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka. Toto vyšetrenie vám môže zachrániť život. Jednoduchým úkonom už počas prehliadky môže lekár odstrániť potenciálne nebezpečné ložisko a odvrátiť riziko vzniku rakoviny. Vzorka tkaniva sa posiela na histológiu.

Prehliadka sa spravidla robí starším mužom po päťdesiatke. V tom prípade sa opakuje každých desať rokov. Ak však máte genetickú predispozíciu na vznik rakoviny hrubého čreva a konečníka, kolonoskopické vyšetrenie poisťovňa uhradí bez vekového obmedzenia. Pokiaľ sú prvé výsledky negatívne, ďalšie prehliadky sa u mužov s predispozíciou vykonávajú každých päť rokov.

Urológ

K najčastejším onkologickým ochorením u mužov patrí rakovina prostaty. Platí pritom, že čím skôr ju váš lekár odhalí, tým je väčšia pravdepodobnosť, že nad ochorením zvíťazíte.

Lekár alebo lekárka sa v ambulancii zameria na:
 • ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek,
 • vyšetrenie semenníkov pohmatom,
 • vyšetrenie prostaty cez konečník,
 • vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu,
 • odoberá sa krv na laboratórne vyšetrenie špecifického prostatického antigénu a kreatinínu.

Muži nad 50 rokov majú nárok na prehliadku raz za tri roky.

Zo zákona majú byť vyšetrení aj muži nad 40 rokov, ak sa v ich blízkej rodine, teda u syna, brata alebo otca, vyskytlo ochorenie na karcinóm prostaty. To, ako často majú takíto pacienti absolvovať urologickú prehliadku sa odvíja od výšky hladiny onkomarkera PSA:

 • s hodnotami PSA <= 1,0 ng/ml raz za tri roky
 • s hodnotami PSA 1,1 ng/ml - 2,5 ng/ml raz za dva roky
 • s hodnotami PSA 2,6 ng/ml - 4,0 ng/ml raz za jeden rok

Všeobecná zdravotná poisťovňa stojí pri vás a osobitne preto uhrádza preventívnu prehliadku u urológa všetkým pacientom nad 40 rokov aj bez ďalších indikácií každé tri roky.

Zubný lekár

U zubára máte nárok na bezplatnú prehliadku raz ročne. Každoročná návšteva zubnej ambulancie sa oplatí.
Ak vám totiž lekár nájde zubný kaz, jeho ošetrenie prepláca poisťovňa len v prípade, že ste v predošlom roku absolvovali preventívnu prehliadku.

V zubnom kresle vás čaká podrobná kontrola:
 • chrupu,
 • parodontu,
 • mäkkých tkanív ústnej dutiny,
 • medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov,
 • zubných náhrad,
 • určenia indexov KPE a PBI, teda kazivosti chrupu a krvácania ďasien,
 • lymfatických uzlín,
 • dentálnej hygieny a hygienických návykov.

Zubár vám v rámci preventívnej prehliadky môže v prípade potreby odstrániť zubný povlak a kameň.

Bolesti chrbta a pohybového aparátu

Poruchami pohybového aparátu trpí veľká časť obyvateľov Slovenska. Tieto ochorenia nezriedka vedú k zníženiu pracovnej schopnosti a čiastočnej alebo plnej invalidite. Tomu sa však dá predísť.

Všeobecnej zdravotnej poisťovni na vašom zdraví záleží. Dbá preto na prevenciu a ako jediná poisťovňa svojim poistencom prináša mimoriadny benefit v podobe liečebno-preventívneho programu Zdravý chrbát. Za desať dní špeciálneho programu v prírodných liečebných kúpeľoch za vás VšZP zaplatí tretinu z ceny zdravotnej starostlivosti a ďalšiu zľavu dostanete aj od kúpeľného zariadenia.

Benefit VšZP Zdravý chrbát môžu využiť poistenci s opakujúcimi sa funkčnými ochoreniami chrbtice, ktoré obmedzujú ich každodenné aktivity, v posledných dvoch rokoch sa na tieto bolesti liečili, ale nespĺňajú podmienky na úhradu kúpeľnej liečby z verejného zdravotného poistenia.

Nadváha

Bojujte s kilami navyše

Až dve tretiny dospelých Slovákov trpia nadváhou alebo obezitou. Obezita je pritom vážny rizikový faktor viacerých chronických ochorení, podieľa sa na vzniku cukrovky, kardiovaskulárnych, onkologických, ale aj mnohých ďalších chorôb.

Len klienti Všeobecnej zdravotnej poisťovne majú možnosť absolvovať 10-dňový pobyt  v kúpeľnom zariadení, špeciálne zameraný na správne stravovanie, pohybovú aktivitu a včasnú intervenciu rizík kardiovaskulárnych ochorení. VšZP ako jediná poisťovňa svojim poistencom prepláca tretinu nákladov na zdravotnú starostlivosť v liečebno-preventívnom programe Obezita. Ďalšiu zľavu na ubytovanie získate vďaka exkluzívnej spolupráci s Asociáciou slovenských kúpeľov.

Výhodu máte aj u špecialistov!

Iba Všeobecná zdravotná poisťovňa vám zaplatí komplexnú liečbu morbídnej obezity. Tá, okrem operačného zákroku, zahŕňa aj liečbu u psychológa a ďalších špecialistov pred operáciou i po nej.

Očkovanie

Povinné a odporúčané očkovania

Očkovanie proti chrípke

Chrípka je často podceňované, no v skutočnosti závažné vírusové ochorenie, ktoré sa rýchlo šíri. Očkovanie sa odporúča predovšetkým tehotným ženám, malým deťom, ľuďom s inými chronickými ochoreniami či seniorom. Povinné je pre ľudí umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb.

Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne za očkovanie neplatia. VšZP uhradí vakcínu proti chrípke v plnej výške bez obmedzení každému, kto prejaví záujem.

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A a B

Očkovanie proti hepatitíde typu B je najlepšou formou prevencie. Liečba tohto ochorenia môže byť pre vás náročná a dlhá. Všeobecná zdravotná poisťovňa svojich poistencov motivuje, a preto poskytuje príspevok vo výške 100% z ceny tretej dávky vakcíny. Ak sa rozhodnete dať zaočkovať kombinovanou vakcínou proti hepatitíde A aj B, VšZP vám preplatí tretiu dávku tohto očkovania, a to v sume, ktorá zodpovedá cene tretej dávky vakcíny proti hepatitíde typu B. Poisťovňa prepláca aj výkon očkovania.

Záškrt a tetanus

Očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu je povinné. Prvé preočkovanie v dospelosti by ste mali podstúpiť vo veku 30 rokov, následne sa opakuje každých 15 rokov.

Cestujete do exotických krajín?

Ak plánujete cestovať do zahraničia, myslite v dostatočnom predstihu, teda aspoň 6-8 týždňov pred odchodom, na očkovanie, ktoré vás môže ochrániť pred závažnými infekčnými ochoreniami. Pri návšteve niektorých exotických či rozvojových krajín je očkovanie dokonca povinné, inde sa odporúča pre nízku hygienu či slabú úroveň zdravotníctva. Zaočkovať sa môžete dať na špecializovaných lekárskych pracoviskách cudzokrajných chorôb a cestovnej medicíny. Pred cestou kontaktujte aj svojho všeobecného lekára a informujte sa na, či máte platné povinné očkovania pre dospelých proti záškrtu a tetanu.

Pri ceste do zahraničia sa očkuje proti týmto ochoreniam:
Cholera

Žiadna krajina očkovanie proti cholere nevyžaduje. Očkovanie možno odporúčať pri pracovných pobytoch v oblastiach epidemického výskytu cholery.

Žltá zimnica

Očkovanie sa vyžaduje od všetkých cestujúcich starších ako 1 rok pri cestách do krajín:

Afrika: Benin, Burkina Faso, Kamerún, Stredoafrická republika, Kongo, Pobrežie slonoviny, Demokratická republika Kongo, Gabon, Ghana, Libéria, Mali, (okrem tých, čo prichádzajú z neinfekčných oblastí s pobytom kratším ako dva týždne), Niger, Rwanda, Sv. Tomáš a Princov ostrov, Togo

Južná Amerika: Francúzska Guyana 

Očkovanie sa odporúča pri cestách do krajín endemického výskytu žltej zimnice:

Afrika: Angola, Burundi, Čad, Etiópia, Rovníková Guinea, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Keňa, Nigéria, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Sudán, Uganda, Tanzánia, Zambia 

Stredná a Južná Amerika: Bolívia (oblasť Beni, Cochabamba, Santa Cruz a časť subtropickej oblasti La Paz), Brazília (oblasť Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranháo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondonia, Roraima a Tocantis, Espirito Santo, Piaui, Bahia, Sao Paolo, Paraná, Santa Catarina a Rio Grande do Sul), Kolumbia, Ekvádor, Guyana, Panama (provincia Chepo, Darién a San Blas), Peru (pri návšteve džungľových oblastí pod 2300 m n.m.), Surinam, Venezuela, Trinidad a Tobago

Poliomyelitída

Očkovanie sa odporúča cestujúcim starším ako 30 rokov, ktorí cestujú do krajín s výskytom poliomyelitídy (najmä krajiny južnej a juhovýchodnej Ázie)

Meningokoková meningitída 

Očkovanie sa odporúča pri cestách do oblastí epidemického výskytu meningokokovej meningitídy (krajiny rovníkovej Afriky).

Očkovanie sa vyžaduje u pútnikov do Mekky (Saudská Arábia).

Japonská encefalitída

Očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch v oblasti epidemického výskytu japonskej encefalitídy:

Východná a juhovýchodná Ázia: Bangladéš (jún až január), Barma (máj až október), Bhután (jún až január), Brunej (celoročne), Kambodža (máj až október), sever Číny (máj až september), juh Číny (apríl až október), sever Indie (jún až január), juh Indie (celoročne), Indonézia (celoročne), Japonsko (apríl až október), Laos (máj až október), Malajzia (celoročne), Nepál (júl až december), Severná Kórea (máj až október), Pakistan (júl až január), Filipíny (celoročne), Srí Lanka (celoročne), Južná Kórea (júl až október), Taiwan (apríl až október), Thajsko (máj až október), Vietnam (máj až október). Riziko prenosu je v kalendárnych mesiacoch uvedených v zátvorke.

Brušný týfus

Očkovanie sa odporúča pri cestách do štátov Ázie (najmä indický subkontinent), Afriky, Strednej a Južnej Ameriky iba v tom prípade, že ide o dlhodobý pobyt alebo, ak v mieste pobytu nie je zabezpečená pitná voda a hygienické podmienky sú zlé.

Záškrt

Očkovanie sa odporúča cestujúcim starším ako 40 rokov pri dlhodobých pobytoch v krajinách epidemického výskytu záškrtu.

Vírusová hepatitída typu A

Očkovanie sa odporúča cestujúcim do 54 rokov pri dlhodobých pobytoch v krajinách s vysokým výskytom tejto infekcie a s nízkym hygienickým štandardom v mieste pobytu. Sú to najmä africké krajiny, Ázia, Stredomorie, Stredný Východ, Stredná a Južná Amerika.

Vírusová hepatitída typu B

Očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch vo vysoko endemických oblastiach: krajiny Afriky, Južná a Stredná Amerika, Blízky Východ, Juhovýchodná Ázia a ostrovy Tichého oceánu.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SRPartneri portálu

 • Logo partnera
 • Logo partnera