Prinášame spoľahlivé informácie garantované špecialistami

MVDr. Daniela Antolová, PhD.

parazitologička, vedecká pracovníčka |

Viac informácií Menej informácií
adresa

Parazitologický ústav SAV 
Hlinkova 3
040 01 Košice

telefón  
web

antolova@saske.sk

Mgr. Zuzana Klinčáková

nutricionistka | vedúca Odboru podpory zdravia

Viac informácií Menej informácií
adresa Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Ružinovská 8 
820 09 Bratislava 
telefón 0917 426 093
web www.ruvzba.sk

MUDr. Beáta Bušányová

oftalmologička | primárka Kliniky detskej oftalmológie NÚDCH BA

Viac informácií Menej informácií
adresa Národný ústav detských chorôb
Limbová 1
833 40 Bratislava 
telefón  
web www.dfnsp.sk

Mgr. Ján Cvečka, PhD.

vedecko - výskumný pracovník | riaditeľ diagnostického centra profesora Hamara FTVŠ UK

Viac informácií Menej informácií
adresa

Diagnostické centrum profesora Hamara
Fakulta telesnej výchovy a športu UK BA
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

telefón 0903 234 369
web jan.cvecka@uniba.sk

Ing. Mária Markeová

nutričná špecialistka |

Viac informácií Menej informácií
adresa

Koceľova 17
821 08 Bratislava

telefón 0904 855 801
web info@mariamarkeova.sk
www.mariamarkeova.sk

Mgr. et Mgr. Katarína Dobrovodská

školská psychologička a špeciálna pedagogička |

Viac informácií Menej informácií
adresa ZŠ Železničná
Železničná 14 
821 07 Bratislava
telefón  
web  

MUDr. Monika Drakulová

hematologička | ambulancia klinickej biochémie a hematológie

Viac informácií Menej informácií
adresa Synlab
Limbová 5
831 01 Bratislava
telefón 02/32 66 07 50
web www.synlab.sk

MUDr. Ľubomíra Fábryová , PhD

diabetologička | ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Viac informácií Menej informácií
adresa MetabolKLINIK s.r.o
Cukrová 3
811 08 Bratislava 
telefón 02/5262 0738
web www.metabolklinik.sk

MUDr. Mária Kostrabová

zubná lekárka | zubná ambulancia

Viac informácií Menej informácií
adresa Severka
Garbiarska 19
060 01 Kežmarok
telefón                      
web  

Mgr. Michal Králik

osobný silový tréner |

Viac informácií Menej informácií
adresa Aircraft Sporthouse

Ivanská cesta 30/D
821 04 Bratislava

telefón  
web www.michalkralik.sk

PhDr. Andrea Križanová, PhD.

psychologička | psychologická ambulancia

Viac informácií Menej informácií
adresa Onkologický Ústav sv. Alžbety
Hyedukova 10 
812 50 Bratislava 
telefón 0903/125 127
web krizanova.a@gmail.com

MUDr. Nikoleta Lédererová

urologička | urologická ambulancia

Viac informácií Menej informácií
adresa Ružinovská poliklinika
Ružinovská 10 
821 01 Bratislava
telefón 02/48 279 489
web www.urologicka.sk

MUDr. Martin Lešťan

klinický imunológ a alergológ | alergoimunologické centrum

Viac informácií Menej informácií
adresa Alergoimunologické centrum
Jurkovičova 18
080 01 Prešov
telefón 051/7581544
web www.alergoimun.sk

MUDr. Emília Luknárová

rehabilitačná lekárka |

Viac informácií Menej informácií
adresa Vitalclinic
Cintorínska 8 
811 08 Bratislava 
telefón 0903/421 525
web www.vitalclinic.sk

Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD.

gastroenterológ | konzultant výživy

Viac informácií Menej informácií
adresa Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava 
telefón  
web www.onlife.sk

MVDr. Martina Miterpáková, PhD.

parazitologička, vedecká pracovníčka |

Viac informácií Menej informácií
adresa

Parazitologický ústav SAV 
Hlinkova 3
040 01 Košice

telefón  
web

miterpakova@saske.sk

MUDr. Miroslava Moravčíková

pediatrička |

Viac informácií Menej informácií
adresa Detská ambulancia
Hálkova 3
010 01 Žilina
telefón  
web www.drmoravcikova.sk

MUDr. Elena Prokopová

pediatrička | hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast

Viac informácií Menej informácií
adresa PRO BABY s.r.o.
Istrijska 8/B
841 07 Bratislava 
telefón 02/64 779 766
web www.probaby.sk

MUDr. Darina Repková

dermatovenerologička | laserová a estetická dermatológia

Viac informácií Menej informácií
adresa Dermatrend
Horná 61/A
974 01 Banská Bystrica
telefón 0911 385 375
web www.dermatrend.sk

PaeDr. Šimon Synek

fitnes tréner |

Viac informácií Menej informácií
adresa Cityfitness
Rusovská cesta 50
851 01 Bratislava 
telefón  
web www.cityfitness.sk

MUDr. Zuzana Steinhübl

praktická lekárka pre dospelých | ambulancia praktického lekára pre dospelých

Viac informácií Menej informácií
adresa ŽILPO
Vysokoškolákov 31
010 01 Žilina 
telefón  
web www.medok.sk

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

otorinolaryngologička a foniatrička | prednostka Detskej otorinolaryngologickej kliniky NÚDCH BA

Viac informácií Menej informácií
adresa Národný ústav detských chorôb
Limbová 1
833 40 Bratislava 
telefón  
web www.dfnsp.sk

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

dermatovenerologička | prednostka I. dermatovenerologickej kliniky LF UK a UNB

Viac informácií Menej informácií
adresa Univerzitná nemocnica Bratislava
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava 
telefón  
web www.unb.sk

MUDr. Marta Špániková

pediatrička | ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

Viac informácií Menej informácií
adresa Zdravotné stredisko
Fedinova 9
851 01 Bratislava 
telefón 02/6381 2465
web www.detskalekarka.sk

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

vedkyňa a lekárka | Centrum pohybovej aktivity a Sekcia integrovanej fyziológie Laboratória diabetu

Viac informácií Menej informácií
adresa Ústav experimentálnej endokrinológie
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9 
845 05 Bratislava 
telefón  
web barbara.ukropcova@savba.sk

MUDr. Soňa Valašíková

gynekologička, pôrodníčka |

Viac informácií Menej informácií
adresa Missio s.r.o
Rákocziho 3125
945 01 Komárno
telefón 035/35 70 29 13
web  

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

gastroenterológ |

Viac informácií Menej informácií
adresa Gastroenterologické centrum Ružinov
Ružinovská poliklinika, 3 poschodie
Ružinovská 10
820 07 Bratislava
telefón 02/33 22 1111
web www.gastroruzinov.sk

Mgr. Ivana Vargová

farmaceutka |

Viac informácií Menej informácií
adresa Lekáreň Zdravie
J. Kráľa 15
972 01 Bojnice
telefón 046/54 19 919
web  


Partneri portálu

  • Logo partnera
  • Logo partnera