Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Duševné zdravie

deti komplimenty

8 tipov, ako chváliť deti v modernom svete

Pozitívna pochvala je posilňujúca, motivujúca a prospešná pre emocionálny rast a rozvoj. Ako ale deti chváliť tak, aby sme ich potešili, no nerozmaznali?

09.06.2023

8 tipov, ako chváliť deti v modernom svete

Pozitívne účinky

Chváliť deti má význam, pretože tak podporujete pocit ich vlastnej hodnoty vo veku, keď ešte nemajú dostatočné sebavedomie na to, aby sa ohodnotili samé. Tým im sebavedomie budujete, aby mohli riskovať a skúšať nové veci. Zároveň pochvala znižuje negatívne správanie a pestuje v deťoch chuť správať sa k ostatným pozitívne a milo.

Na čo treba pamätať pri pozitívnom chválení detí?

Rodičia majú tendenciu myslieť si, že ich dieťa je najlepšie a najšikovnejšie. Do istej miery je to úplne prirodzené, no práve preto je podstatné pri chválení detí pamätať na niekoľko kľúčových vecí. Vďaka nim budete vedieť pochváliť svoje dieťa tak, aby ste ho podporili vo vývoji, no nevytvorili z neho egocentrika. Pomôcť by vám mohlo týchto osem krokov.

1. Zamerajte sa na malé kroky

Rodičia sa veľakrát fixujú na celkový cieľ. Vymyslia pre svoje dieťa métu, napríklad si musí zaviazať topánku, a kým sa úloha nesplní, nepochvália ho. Najlepšie bude, keď sa zameriate na proces a nie na konečný výsledok. Odmeňte snahu a vyvinuté kroky smerom ku konečnému cieľu pozitívnou chválou. Úsilie je totiž rovnako dôležité ako dosiahnutie samotnej úlohy.

2. Udržujte pomer kvality

Negatíva nám akosi prirodzene dokážu vyletieť z úst. „Prečo si sa lepšie neučil, zase si si zašpinil tričko či prečo sa nevieš hrať pekne sám tak ako tvoji spolužiaci.“ Zdravý rodičovský prístup neznamená, že musíte svoje dieťa len vychvaľovať do nebies, kritika má v živote tiež svoje opodstatnenie. Je dôležité ale udržiavať správny pomer. Pedagógovia odporúčajú držať sa pomeru 5:1 alebo 4:1, čo znamená, že za každý negatívny komentár dospelého by malo dieťa dostať štyri alebo päť pozitívnych komentárov.

3. Chváľte osobu aj proces

Možno si ani neuvedomujete, že existujú rôzny typy pochvál. Poznáme chválu osoby a tiež chválu procesu. Chvála osoby zahŕňa výroky ako:

 • Si taký šikovný.
   

 • Si taký dobrý vo futbale.

Chvála procesu zahŕňa skôr chválenie úsilia, činnosti, rastu alebo prekonania nejakej výzvy viac než pochválenie osoby, ktorá danú úlohu vykonáva. Toto je najúčinnejší typ chvály. Povzbudzuje deti, aby na niečom pracovali, tvrdo sa snažili, rozvíjali sa a rástli. Príklady chvály procesu sú:

 • Naučiť sa písať svoje meno je naozaj ťažké, ale pozri sa, ako dobre držíš ceruzku. Už to skoro máš.
   

 • Naučiť sa zaviazať si topánky si vyžaduje čas. Si už veľmi blízko! Pokračuj v tom a čoskoro budeš mať pekne zaviazané topánočky.
   

4. Spojte verbálnu chválu so správnou rečou tela

Koľkokrát ste venovali pozitívnu pochvalu vášmu dieťaťu, zatiaľ čo ste robili sto iných vecí súčasne? Ak kráčate po schodoch s obrovským množstvom bielizne a pomedzi to kričíte: „Dobrá práca!“, nebude to mať taký vplyv, ako keď sa pozriete do očí svojho dieťaťa a poviete mu, že to, čo urobilo, bolo skvelé a užitočné. Spojte verbálnu pochvalu s očným kontaktom a ústretovou rečou tela. 

 

Uvodzovky obrazok

„Pedagógovia odporúčajú držať sa pomeru 5:1 alebo 4:1, čo znamená, že za každý negatívny komentár dospelého by malo dieťa dostať štyri alebo päť pozitívnych komentárov.“

5. Buďte opatrní, nepreháňajte to

Sú medzi nami aj opačné extrémy. Niektorí si myslia, že keď ide o chválu, tak čím viac, tým lepšie. V skutočnosti príliš veľa chvály spôsobí pravý opak toho, čo máte v úmysle. Existuje niečo ako presýtenie, a keď rodičia príliš chvália svoje deti, zvyknú si a prestanú sa o to usilovať. Neustále chválenie môže tiež vytvoriť situáciu, že sa deti stanú na chvále závislé. Nadobudnú pocit, že láska ich rodičov závisí od toho, že si plnia úlohy.

V staršom veku zvyknú toto správanie prenášať na druhých, pričom vždy hľadajú pochvalu a prijatie zvonku. Deťom, ktoré dostávajú nadmernú chválu, vytvoríme pocity stresu, tlaku a istú mieru úzkosti, keď náhodou nedostanú chválu, ktorú očakávajú. V prípade, že k tomu dôjde, budú sa vyhýbať skúšaniu nových vecí alebo riskovaniu. Priamo úmerne v nich rastie strach zo zlyhania, pretože prichádzajú o pozitívnu chválu, na ktorú boli zvyknutí sa spoliehať.

6. Voľte slová múdro

Slová, ktoré používate na chválu, sú rovnako dôležité ako uistenie sa, že dieťa chválu pochopilo. Frázy, ktorými sa rozhodnete pochváliť svoje deti, by mali odrážať úroveň ich rozvoja. Pri veľmi malých deťoch sa môže chvála stratiť v preklade. Na druhej strane, staršie deti dokážu stráviť zložitejšiu verbálnu pochvalu a vyťažiť z nej viac, ako je vhodné z hľadiska vývoja. Uistite sa, že vaša pozitívna pochvala zodpovedá kognitívnej a vývojovej úrovni vášho dieťaťa.

 • Ako chváliť dieťa? Napr. podelil si sa s mamou o svoj koláčik, a to ma veľmi teší.

 • Ako chváliť batoľa? Tlieskajte, usmievajte sa a kývajte, aby ste ukázali, že ste spokojní s tým, čo robí.

 • Ako chváliť staršie dieťa? Tvrdo si pracoval a zvládol si to. Snažiť sa vždy oplatí.

 • Ako chváliť tínedžera? Som hrdá na to, ako si premýšľal o všetkých možnostiach a dospel k riešeniu. Rastie z teba zodpovedná, milá a schopná mladá žena/muž.

 

7. Buďte konkrétni a jasní

Zaneprázdnení rodičia, ktorí často nevedia, kde im hlava stojí, majú tendenciu rýchlo rozdávať chvály na rôzne smery. Pokiaľ však kompliment nie je jasný, deti nevedia, čo urobili a majú väčšie ťažkosti zopakovať činnosť, za ktorú sú chválení. Namiesto slov „ide ti to výborne“ alebo „super“, skúste použiť frázy, ktoré deťom presne povedia, čo také skvelé urobili.

 • Tak pekne si si odložil oblečenie.
   

 • Ďakujem, že si dal svoje oblečenie do koša na bielizeň.
   

 • Bol si taký láskavý a trpezlivý ku svojmu bratovi. Ďakujem ti veľmi pekne.
   

 • Tie matematické úlohy boli naozaj náročné, ale tak veľmi si sa snažil a nevzdal si sa.

 

8. Spojte dobré skutky detí so svetom okolo nich

Povedať svojim deťom, že ste na ne hrdí alebo že niečo robia dobre, je skvelým začiatkom toho, aby sa pozitívna pochvala stala súčasťou vašej rodičovskej rutiny. Len čo si osvojíte základy, budete sa chcieť posunúť ďalej a pomôcť deťom pochopiť spojenie medzi nimi a ich skutkami so zvyškom sveta. Ako to, čo robia, pozitívne ovplyvňuje ľudí okolo nich? V praxi by to mohlo vyzerať takto:

 • Ďakujem za pomoc pri zbieraní hračiek. Mamičke to v noci šetrí veľa času, takže môžem tráviť viac času tým, že ťa túlim.
   

 • Veľmi sa mi páčilo, ako si pomohol svojej sestre napiť sa. Som taká hrdá, že sa môžem spoľahnúť na to, že mi pomôžeš.
   

 • Ďakujem, že sa nehádate o tom, čo pozerať v televízii. Menej bojov určite robí túto domácnosť šťastnejšou.

 

Aj keď sa snažíte zapracovať pozitívnu chválu do svojho rodičovstva, vedzte, že to pre vás nemusí byť také ľahké a prirodzené. Urobte všetko, čo je vo vašich silách, aby malo chválenie vašich detí rovnakú prioritu ako napríklad príprava rodinných jedál. Správanie je zrkadlo, v ktorom každý ukazuje svoju podobu a zaslúžená chvála formuje z našich detí empatických a vyrovnaných jedincov.

Zaujali vás tieto články?