Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Telo a prevencia

Deň narcisov Preventívka bez výhovoriek

Pripnite si narcis

Narcis je už roky symbolom boja proti rakovine. Pridajte sa k tisíckam podporovateľov a vyjadrite spolupatričnosť s onkologickými pacientmi aj vy.

15.04.2024

Pripnite si narcis

 

V článku sa dozviete:

 • Aký je rozdiel medzi prevenciou a skríningom?
 • Kedy je Deň narcisov tento rok?
 • Ako komunikovať s chorým človekom?

Choďte na skríning

Každý rok na Slovensku pribudne viac ako 40 000 nových prípadov onkologických ochorení, nemuselo by to tak však byť. Každý z nás je zodpovedný za svoje zdravie a môže preň urobiť veľa aj pravidelným absolvovaním preventívnym prehliadok a skríningových programov.

Pýtate sa, aký je rozdiel medzi prevenciou a skríningom? Prevencia (primárna) je súbor opatrení na predchádzanie chorôb, chýb, zranení a ich následkov a udržiavanie optimálneho stavu zdravia – zdravý životný štýl. Skríning môže odhaliť nádorové ochorenie v skorom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné. Je tiež označovaný ako sekundárna prevencia.

Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 28.-krát, a to 18. apríla 2024. V tento deň môžete stretnúť v uliciach dobrovoľníkov, ktorí budú zbierať do pokladničiek príspevky. Od 14. apríla do 21. apríla môžete zbierku Deň narcisov podporiť finančne rôznymi formami. Prečítajte si akými. 

Nebojme sa počúvať ľudí s rakovinou

Ako komunikovať s chorým človekom? Ľudia bojujúci s rakovinou popísali týchto desať očakávaní.

 1. Neboj sa mi ozvať. Nečakaj na mňa, že ti zavolám, ak niečo potrebujem. Nie vždy je mi príjemné prosiť ťa o pomoc, cítim sa potom slabo a bojím sa odmietnutia.
   

 2. Dovoľ mi vyjadriť skutočné emócie. Hoci sa môj výzor mohol zmeniť, som to stále ja. Dovoľ mi prejaviť moje nálady a pocity, aj keď môžu byť negatívne.
   

 3. Nepýtaj sa, ako sa mám, ale čo mám nové. Ako sa môže mať človek v mojej situácii? Hovorme spontánne radšej o živote, o tom, čo sa deje.
   

 4. Prepáč mi. Počas liečby nastávajú momenty, kedy prežívam rôzne intenzívne emócie. Pozitívne alebo negatívne. Prosím ťa, neber to osobne a odpusť mi. Mnohé veci prežívam inak ako zdraví ľudia. Mnohé veci pre mňa nie sú dôležité, nechce sa mi o nich hovoriť. Nechcem strácať drahocenný čas, keď by sme sa mohli radšej smiať. Alebo mlčať.
   

 5. Neboj sa ma počúvať. Občas sa potrebujem len vyrozprávať. Niekedy mi stačí len sa vyplakať. Nepotrebujem návrhy, riešenia. Prosím, iba ma počúvaj.
   

 6. Rešpektuj moju vôľu byť sám. Nehnevaj sa, ak sa vyhýbam stretnutiu. Sú chvíle, kedy potrebujem samotu, kedy môžem zložiť masku odvážneho bojovníka.
   

 7. Staň sa priateľom mojej rodiny. Mám rakovinu, no stále mám aj deti, ktoré potrebujú ísť každý deň do školy, urobiť si úlohy, hrať sa, športovať, stretávať sa s priateľmi. Ak môžeš, staň sa ich priateľom.
   

 8. Staraj sa o svoje zdravie. Niekedy sa mi ťažko pozerá na ľudí, ktorí sú zdraví. V kútiku duše im závidím a pýtam sa: „Prečo ja?“ a hnevám sa na osud. Prosím ťa, staraj sa o svoje zdravie, nikomu neprajem zažiť to, čím prechádzam.
   

 9. Zváž, čo a ako sa mi chystáš povedať. „Vyzeráš dobre!“ Naozaj? Ako by vlastne mal vyzerať človek chorý na rakovinu? Hoci ma tým chceš potešiť, môj výzor nemusí odrážať moje skutočné pocity.
   

 10. Ži tu a teraz. Teraz si uvedomujem hodnotu času viac ako kedykoľvek predtým. Nechcem už nič odkladať na mimoriadnu príležitosť. Tá je tu a teraz. Mysli na to, keď si so mnou.

 

Zaujali vás tieto články?