Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

Telo a prevencia

Deň narcisov liga proti rakovine

Pripnite si narcis

Narcis je už roky symbolom boja proti rakovine. Pridajte sa k tisíckam podporovateľov a vyjadrite spolupatričnosť s onkologickými pacientmi aj vy.

18.04.2023

Pripnite si narcis

 

V článku sa dozviete:

 • Aký je rozdiel medzi prevenciou a skríningom?
 • Kedy je Deň narcisov tento rok?
 • Ako spoznať pravého dobrovoľníka?
 • Ako komunikovať s chorým človekom?

Choďte na skríning

Každý rok na Slovensku pribudne viac ako 30 000 nových prípadov onkologických ochorení, nemuselo by to tak však byť. Každý z nás je zodpovedný za svoje zdravie a môže preň urobiť veľa aj pravidelným absolvovaním preventívnym prehliadok a skríningových programov. Pýtate sa, aký je rozdiel medzi prevenciou a skríningom? Prevencia (primárna) je súbor opatrení na predchádzanie chorôb, chýb, zranení a ich následkov a udržiavanie optimálneho stavu zdravia – zdravý životný štýl. Skríning môže odhaliť nádorové ochorenie v skorom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné. Je tiež označovaný ako sekundárna prevencia.

Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 27.-krát, a to 20. apríla 2023. V tento deň môžete stretnúť v uliciach dobrovoľníkov, ktorí budú zbierať do pokladničiek príspevky. Bohužiaľ, opakovane sa stáva, že sa vyskytujú aj „nepraví dobrovoľníci“, ktorí zbierajú peniaze pre svoje nekalé účely.

Ako spoznať pravého dobrovoľníka?

Zamerajte sa na tieto identifikačné znaky:

•             Biele tričko s logom Ligy proti rakovine s textom „JA SOM“.

Ilustracny obrazok Ilustracny obrazok

 

•             Identifikátor dobrovoľníka: jedinečné číslo dobrovoľníka vytlačené na žltom podklade, umiestnené v strednej časti narcisu v logu LPR priamo na tričku.
 


•             Narcis: každoročný symbol zbierky venovaný za dobrovoľný príspevok. Narcis bude charakteristickej žltej farby.

•             Papierová pokladnička bielej farby s oranžovo-modrou potlačou a textom Deň narcisov, 20. 4. 2023, s číslom registrácie zbierky vydanej Ministerstvom vnútra SR. Každá pokladnička bude zabezpečená štyrmi ochrannými nálepkami bielej farby s modrým nápisom Deň narcisov. Na každej pokladničke sa nachádza logo Ligy proti rakovine, číslo pokladničky, QR kód a číslo SMS 848.

Ilustracny obrazok recept

Nebojme sa počúvať ľudí s rakovinou

Ako komunikovať s chorým človekom? Ľudia bojujúci s rakovinou popísali týchto desať očakávaní.

 1. Neboj sa mi ozvať. Nečakaj na mňa, že ti zavolám, ak niečo potrebujem. Nie vždy je mi príjemné prosiť ťa o pomoc, cítim sa potom slabo a bojím sa odmietnutia.
   

 2. Dovoľ mi vyjadriť skutočné emócie. Hoci sa môj výzor mohol zmeniť, som to stále ja. Dovoľ mi prejaviť moje nálady a pocity, aj keď môžu byť negatívne.
   

 3. Nepýtaj sa, ako sa mám, ale čo mám nové. Ako sa môže mať človek v mojej situácii? Hovorme spontánne radšej o živote, o tom, čo sa deje.
   

 4. Prepáč mi. Počas liečby nastávajú momenty, kedy prežívam rôzne intenzívne emócie. Pozitívne alebo negatívne. Prosím ťa, neber to osobne a odpusť mi. Mnohé veci prežívam inak ako zdraví ľudia. Mnohé veci pre mňa nie sú dôležité, nechce sa mi o nich hovoriť. Nechcem strácať drahocenný čas, keď by sme sa mohli radšej smiať. Alebo mlčať.
   

 5. Neboj sa ma počúvať. Občas sa potrebujem len vyrozprávať. Niekedy mi stačí len sa vyplakať. Nepotrebujem návrhy, riešenia. Prosím, iba ma počúvaj.
   

 6. Rešpektuj moju vôľu byť sám. Nehnevaj sa, ak sa vyhýbam stretnutiu. Sú chvíle, kedy potrebujem samotu, kedy môžem zložiť masku odvážneho bojovníka.
   

 7. Staň sa priateľom mojej rodiny. Mám rakovinu, no stále mám aj deti, ktoré potrebujú ísť každý deň do školy, urobiť si úlohy, hrať sa, športovať, stretávať sa s priateľmi. Ak môžeš, staň sa ich priateľom.
   

 8. Staraj sa o svoje zdravie. Niekedy sa mi ťažko pozerá na ľudí, ktorí sú zdraví. V kútiku duše im závidím a pýtam sa: „Prečo ja?“ a hnevám sa na osud. Prosím ťa, staraj sa o svoje zdravie, nikomu neprajem zažiť to, čím prechádzam.
   

 9. Zváž, čo a ako sa mi chystáš povedať. „Vyzeráš dobre!“ Naozaj? Ako by vlastne mal vyzerať človek chorý na rakovinu? Hoci ma tým chceš potešiť, môj výzor nemusí odrážať moje skutočné pocity.
   

 10. Ži tu a teraz. Teraz si uvedomujem hodnotu času viac ako kedykoľvek predtým. Nechcem už nič odkladať na mimoriadnu príležitosť. Tá je tu a teraz. Mysli na to, keď si so mnou.

 

Zaujali vás tieto články?